Eerder deze week werden er door de overheid nieuwe verregaande maatregelen genomen in het  kader van het coronavirus. De overheid heeft beslist om alles in het werk te stellen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de kwetsbare groepen te beschermen. Bij SYNTRA én op de werkplekken worden deze richtlijnen van de overheid strikt gevolgd.

Wij lieten jullie reeds eerder weten dat alle lesactiviteiten worden geschorst tot en met 3 april. Ondertussen zijn ook bepaalde werkplekken niet meer toegankelijk voor jullie omwille van de nieuwe maatregelen van de overheid. Deze maatregelen zijn er om jouw gezondheid en deze van de mensen op jouw werkplek te garanderen.

Wat verwachten we van jullie tijdens deze periode?

Jullie docenten voor de vakken Algemene Vorming, Moderne Vreemde Talen (Engels) en de Beroepsgericht vorming zullen in de komende dagen een wekelijkse opdracht doorsturen. Deze opdrachten zullen beperkt zijn in tijdsduur maar wel met een duidelijke deadline om ze in te leveren. De docenten zullen je ook informeren hoe je vragen kan stellen en wanneer je feedback mag verwachten. De opdrachten zullen gericht zijn op herhaling van reeds aangeleerde competenties en niet op nieuwe competenties. Iedere week volgt dus een update. De communicatie verloopt daarbij via e-mail.

Wat als ik nog steeds actief ben op mijn werkplek?

De opdrachten zijn beperkt in tijdsduur en dus voor iedereen haalbaar tijdens de uren die je normaal gezien op de campus moest aanwezig zijn. Mocht je een nieuw uurrooster hebben gekregen waardoor je niet meer vrij bent op deze dag, dan meld je dit zo snel mogelijk aan je docent. Wij krijgen daarvan op korte termijn de bevestiging via de werkplek aan de hand van het gewijzigde uurrooster.

Word ik geëvalueerd op deze opdrachten?

We verwachten dat je deze opdrachten zo goed mogelijk probeert te verwerken binnen de vermelde deadline. De evaluatie zal rekening houden met de kwaliteit van je prestatie, maar ook van het proces aangezien deze situatie enkele weken zal aanhouden. Met het proces verwijzen we onder andere naar het respect voor de deadlines, de inspanningen die werden geleverd voor je prestatie, je manier van communiceren met je docenten, verwerken van de feedback in je volgende opdrachten,… .

Waar kan ik terecht met vragen over de opdrachten?

Jullie docenten staan ter beschikking per mail en dit bij voorkeur op jullie lesdag. Krijg je normaal gezien les op dinsdag, dan heb je veel kans om dan snel een antwoord te krijgen van je docenten. Let daarbij op de manier waarop je je mails formuleert want ook dit wordt meegenomen in je procesevaluatie.

Waar kan ik terecht met andere vragen?

Je kan nog steeds terecht bij je trajectbegeleider voor vragen omtrent de werkplek. Indien je andere vragen hebt, dan kan je terecht op leertijdberchem@syntra-ab.be (Campus Berchem) of else.vanlooy@syntra-ab.be  (Campus Mechelen).

Waar kan ik terecht met persoonlijke vragen?

Een periode zoals nu komt gelukkig zelden voor. Toch kan je het soms moeilijk hebben met deze nieuwe situatie. Weet dat er dan heel wat mensen voor je klaar staan om te helpen. In dit document vind je heel wat informatie die hierbij nuttig kan zijn.