Werken én leren

Als cursist leer je de skills op je werkplek, aangevuld met de kennis uit de Syntra-lessen. Werkplekleren of duale opleidingen vind je bij Syntra AB terug in de Leertijd (Leercontract), in Duaal Leren en in de voltijdse PACT-opleidingen. We verzamelen voor jou de veelgestelde vragen.

Inschrijven
Hoe kan ik mij inschrijven voor Leertijd/Duaal leren?

Elke nieuwe cursist doorloopt de volgende stappen:

 • INFOMOMENT: Het eerste contact wordt gedaan door onze adviseur Lore Adams. Zij is bereikbaar via werkplekleren@syntra-ab.be of via 078/15.99.99 (optie 4). Zij nodigt je uit voor een infosessie waar alle informatie rond het systeem gegeven wordt.
 • INTAKEGESPREK: Na de infosessie bespreek je samen met Lore of er een intakegesprek kan plaatsvinden met de trajectbegeleider. Dit is een kennismakend gesprek waarna de trajectbegeleider contact opneemt met je mogelijke werkgever om samen een contract te tekenen. Je bent pas ingeschreven vanaf het moment dat je contract bij de werkgever getekend is.
 • CONTRACT: Je bent ingeschreven bij Syntra vanaf de eerste dag van het screeningscontract met je werkgever dat is opgesteld door de trajectbegeleider. Je mag vanaf dan ook naar de lessen komen.
Tot wanneer kan ik mij inschrijven?

Je kan je nog inschrijven tot voor de paasvakantie om nog deel te nemen aan de lessen en de eindproeven. Na 15 april kan je nog ingeschreven worden, maar mag je niet meer deelnemen aan de lessen en is er geen slaagkans meer. Je gaat dan voltijds werken bij je werkgever (5 dagen). Vanaf september start je met de lessen.

Ik ben nog geen 15 jaar, kan ik mij al inschrijven?

Je kan pas vanaf de leeftijd van 15 jaar starten met leren en werken in Leertijd/Duaal leren en dit als je de 1e graad van het middelbaar onderwijs hebt doorlopen. Als je samen met je trajectbegeleider een contract bij een werkgever hebt ondertekend, mag je al wel één maand voor je 15 wordt de lessen meevolgen.

Indien je de 1e graad niet hebt doorlopen maar wel 16 jaar bent, kan je ook deelnemen aan leertijd en duaal leren bij Syntra.

Ik ben bijna 25 jaar, kan ik mij nog inschrijven?

Je kan een opleiding volgen in Leertijd/Duaal leren tot in het schooljaar waarin je 25 jaar wordt. Je moet de opleiding die je start dus wel kunnen afmaken. Voor jongeren die enkel nog hun specialisatiejaar moeten afronden in een duale richting kan deze grens wel overschreden worden.

Ik heb al een diploma middelbaar onderwijs, kan ik mij nog inschrijven?

Ja, je komt dan maar een halve dag per week naar de les voor Beroepsgerichte Vorming en bent vrijgesteld voor de lesvolging van Algemene Vorming. De rest van de uren ga je werken op de werkplek.

Systeem Leertijd (leercontract)/Duaal Leren
Wat zijn de voordelen voor de cursist?
 • Je krijgt een volledige praktijkopleiding waarbij je 1 dag les volgt op onze campus en 4 dagen werkt in een onderneming;
 • Je bent in orde met de leerplicht en je kinderbijslag blijft behouden tijdens je inschrijving bij Syntra;
 • Instappen in de leertijd is heel het schooljaar door mogelijk;
 • Leren en werken is de ideale voorbereiding op een professionele loopbaan als werknemer of ondernemer;
 • Je krijgt een maandelijkse leervergoeding die uitbetaald wordt door de werkgever (rond de 500 euro);
 • Indien minderjarig bij de start van het schooljaar en slaagt in juni heb je recht op de start- en stagebonus. Dit kan 3 jaar lang (2 keer €500 en 1 keer €750).
 • Vanaf 1 januari na je 18e verjaardag bouw je rechten op in de volgende sociale zekerheidstakken:
  • Ziekte- en invaliditeitsuitkeringen;
  • Moeder- en vaderschapsuitkeringen;
  • Pensioenen.
Hoeveel uren moet ik per week werken?

Je hebt een voltijds contract. Hoeveel uren dit inhoudt, hangt af van de sector. De meeste sectoren maken gebruik van een 38-uren week.  Daarvan kom je 8u per week naar de les. Als je vrijgesteld bent voor AV kom je 4u naar de les.

Hoeveel kost een opleiding bij Leertijd/Duaal leren?

Een inschrijving bij leertijd en duaal leren kost €180 per cursusjaar. Voor de opleidingen Paardenhouder, Hippisch assistent en Podiumtechnieken is dit €380.

Hoelang moet ik in totaal studeren?

Dat is afhankelijk van je eigen traject. Je kan contact opnemen met de adviseur duaal leren om hier inzicht in te krijgen. Dit kan via werkplekleren@syntra-ab.be of via 078/15.99.99 (optie 4). Een definitieve inschaling gebeurt pas als de trajectbegeleider alle nodige schoolattesten en getuigschriften heeft ontvangen.

Is er les tijdens de schoolvakanties?

Nee, tijdens de schoolvakanties ga je niet werken en zijn er geen lessen. Je mag ook geen studentenwerk doen bij het bedrijf waar je een OAO hebt. In de zomervakantie kan dit wel.

Kan ik meer informatie ontvangen over Leertijd en Duaal Leren?

Onze Adviseur Duaal Leren en Leertijd kan je vragen beantwoorden en geeft ook wekelijks infosessies. Je kan haar bereiken via werkplekleren@syntra-ab.be of via 078/15.99.99 (optie 4).

Ouders
Heb ik als ouder nog recht op kindergeld?

Jongeren in de Leertijd blijven fiscaal ten laste van de ouders en behouden ook het kindergeld. Indien je zoon of dochter nog extra vakantiewerk doet, dien je dit wel na te kijken.

Heeft mijn kind recht op een studiebeurs?

Nee. Er bestaat wel een schooltoelage. Indien je hier recht op hebt, wordt dit automatisch uitbetaald met het groeipakket.

Ik ben de vader of moeder en wil meer info over mijn zoon/dochter (bijvoorbeeld gescheiden ouders)

Syntra is altijd voorzichtig in dergelijke situaties. Ouders hebben niet altijd vanzelf recht op deze informatie. Meerderjarige leerlingen worden daarom door de trajectbegeleider bevraagd welke info er al dan niet gedeeld mag worden.

Locatie
Kan ik mijn werkpekleren doen in een andere provincie?

Het is mogelijk om naar school te gaan in Mechelen of Berchem en een werkplaats in een andere provincie te hebben.

In welke campussen kan ik Leertijd en Duaal Leren doen?

Bij Syntra AB kan je opleidingen volgen van Leertijd en Duaal Leren op de campus in Mechelen en Berchem.

Kan ik werken in een ander land?

Je kan een contract aangaan in een Nederlands bedrijf, maar hier zijn voorwaarden aan verbonden. Neem contact op met de Adviseur Duaal Leren en Leertijd voor meer informatie. Je kan haar bereiken via werkplekleren@syntra-ab.be of via 078/15.99.99 (optie 4).

Werkgever
Hoe zoek ik een werkgever?
 • Zoek online naar werkgevers in je buurt, dit kan bijvoorbeeld via https://werkplekken.werkplekduaal.be/ maar ook gewoon op Google of VDAB. Informeer ook bij vrienden/familie/kennissen of zij iemand kennen uit de sector.
 • Enkele adresjes gevonden? Ga dan langs met je CV om jezelf voor te stellen.
 • Heb je een werkgever die bereid is je tewerk te stellen? Geef de contactgegevens dan aan je trajectbegeleider of aan adviseur duaal leren om hier inzicht in te krijgen. Dit kan via werkplekleren@syntra-ab.be of via 078/15.99.99 (optie 4).
Wat zijn de voordelen voor de werkgever?
 • De leerjongere draait in de onderneming mee en kan als een toekomstig medewerker worden opgeleid;
 • De werkgever betaalt geen loon, maar een leervergoeding die vooraf is bepaald (rond de 500 euro);
 • De werkgever geniet van gunstige RSZ-voordelen;
 • De werkgever ontvangt een stagebonus voor jongeren die leerplichtig zijn (-18).
Overige
Enkele jaren geleden volgde ik een Leertijd-opleiding, maar ben mijn getuigschrift kwijt. Kan ik een nieuw exemplaar krijgen?

Getuigschriften worden pas vanaf 2009 afgeleverd, diploma’s vanaf 2011. Deze worden verstuurd vanuit Brussel naar de campus waar je les volgt/lesvolgde. Van zodra deze zijn toegekomen ontvang je een brief met de mededeling dat je diploma op de campus ligt.

Een getuigschrift/diploma moet je steeds persoonlijk komen afhalen en tekenen voor ontvangst.

Nog vragen?

Lore Adams
Adviseur Duaal Leren en Leertijd

Lore Adams

078/15.99.99