Waar staat Syntra AB voor?

We zijn gelukkig als we de professionele verwachtingen van onze cursisten inlossen, onze docenten zich als onze ambassadeurs voelen, onze medewerkers fier zijn over wat ze samen realiseren en het vertrouwen van onze stakeholders nog verder groeit.

Missie

Via kwaliteitsvolle, praktijkgerichte en direct toepasbare opleidingen / trainingen is Syntra AB dé partner voor ondernemers en hun medewerkers die hun professionele toekomst succesvol in handen nemen.
 

Baanbrekendewerkgever 2024

Meer informatie

Visie
 • Syntra AB wil als bevoorrechte partner het kwalitatief ondernemen initiëren en versterken in onze regio door het verlenen van gerichte opleidingen en trainingen. 
 • Syntra AB wil professionele opleiding aanbieden aan professionals door professionals in een professionele en kwaliteitsvolle omgeving en omkadering.
 • Syntra AB wil het ondernemen aanleren en het leren(d) ondernemen promoten. Syntra is een economisch gebeuren, bedrijfsgericht en met de KMO als invalshoek.
 • De biotoop van Syntra AB is het bedrijfsleven. Syntra is geen schooltje, wel een professioneel en bedrijfsgericht opleidingscentrum. Syntra wil staan voor professionele opleidingen, gegeven door praktijkgeoriënteerde docenten, bedoeld voor professionelen of mensen met professionele aspiraties en gekaderd in een professioneel realistische praktijkleefomgeving.
 • Bovenaan de doelstellingen van het SYNTRA-netwerk staat de economische emancipatie. Dit is de versterking van de levenscyclus van de KMO, of nog: meer en beter ondernemen via (arbeids)marktgerichte competentieontwikkeling. In dat opzicht is er een duidelijk verschil tussen Syntra en de andere publieke opleidingsverstrekkers.
Waarden
 • Klantgerichte kwaliteit
 • Duurzame diversiteit
 • Mensgerichte samenwerking
 • Ondernemend
 • Innovatief
   
Kernwaarden Syntra AB