De partner: Prebes

De opleiding gebeurt in samenwerking met Prebes, een non-profit organisatie met leden die actief zijn in de domeinen welzijn op het werk, duurzaamheid en maatschappelijk en sociaal verantwoord ondernemen.

In samenwerking met Prebes

De wettelijke verplichting

Volgens de’ Wet van 4/8/1996 (art 33 §1) betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk’ is elke werkgever verplicht een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op te richten. Hij moet daarvoor over ten minste één preventieadviseur beschikken. Het KB van 27/3/1998 bepaalt dat onderstaande preventieadviseurs geslaagd moeten zijn in een erkende cursus van het tweede niveau (meer uitleg over de onderverdeling van werkgevers in groepen A-B-C en D vindt u in art. 3 van het KB):

 • preventieadviseurs tewerkgesteld door een werkgever behorende tot groep B
 • preventieadviseurs tewerkgesteld (maar niet-leidinggevend) door een werkgever behorende tot groep A.

De opleiding

Deze opleiding gaat uitgebreid in op de verschillende aspecten van het preventiebeleid binnen een onderneming:

 • Wat omschrijft de basiswetgeving?
 • Wat is de motivering?
 • Hoe inventariseert en evalueert u risico’s?
 • Welke zijn de mogelijke zorgsystemen en eventueel andere hulpmiddelen?
 • Welke zijn de technische onderwerpen?
 • Wat is de structuur en wat zijn de middelen van een actief preventiebeleid?

Twee modules

 • een multidisciplinaire basismodule (120 lesuren)
 • gevolgd door een specialisatiemodule niveau II (90 lesuren)

Inhoud / Programma

Inhoud links

Multidisciplinaire basismodule

U leert over - de verschillende domeinen van het welzijn op het werk- de specifieke risico’s die kunnen bestaan, hoe u ze kunt achterhaalt en vervolgens aanpakt. We bespreken de wettelijke verplichtingen en hoe u uw beleid hierop afstemt. U sluit de basismodule af met twee persoonlijke werken. Na deze basismodule volgt de specialisatiemodule van niveau II. 

Inhoud rechts

Multidisciplinaire specialisatie niveau II

Deze module biedt u de nodige tools om de taken van een preventieadviseur niveau II te vervullen. We gaan dieper in op een aantal specifieke domeinen. Eerder aangebrachte methodes worden verder uitgewerkt en in de praktijk gebracht. U maakt twee groepswerken en een eindwerk dat u voor een professionele jury verdedigt. Bij succesvolle afronding behaalt u het getuigschrift van aanvullende vorming van preventieadviseur niveau II.

Toelatingsvoorwaarden

Houder zijn van

 • ofwel een getuigschrift van hoger secundair onderwijs of hogere secundaire leergangen.
 • ofwel een getuigschrift van basisvorming preventie niveau 3 en een nuttige praktische ervaring hebben van minstens vijf jaar in een interne of externe dienst. (afwijkingsmaatregel via KB 29-1-2013)

Breng de eerste lesdag een kopie van uw getuigschrift  mee  (en in geval van basisvorming niveau 3 ook een bewijs van vijf  jaar ervaring). 

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Naast de schriftelijke examens maakt u ook een individueel eindwerk dat u verdedigt voor een jury. Dit eindwerk behandelt een toepassing uit uw eigen bedrijfsrealiteit, waardoor de opleiding onmiddellijk rendeert voor uw bedrijf. Als u de cursus succesvol afrondt, ontvangt u een getuigschrift erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Prijs & praktisch

 • Met kmo-portefeuille: 1800 of 2100 euro + btw (afhankelijk van de grootte van het bedrijf)
 • Zonder kmo-portefeuille: 3000 euro + btw

Inbegrepen in het cursusgeld:

 • 2 jaar lidmaatschap bij Prebes (twv 75 EUR)
 • het cursusmateriaal, drank tijdens de pauzes en belegde broodjes tijdens de middagpauze.

Locatie: campus Mechelen, Oude baan 2, 2800 Mechelen

Schrijf je in

Bespaar tot 40% met de KMO-portefeuille

Syntra AB is een erkende opleidingsorganisatie

Syntra AB is een erkende opleidingsorganisatie. Dankzij deze erkenning kan u tot 40% subsidies krijgen voor opleidingen die het functioneren van het bedrijf verbeteren. Meer info op de pagina rond de kmo-portefeuille.