Duur en data
 • Instappen in de loop van het schooljaar is mogelijk, neem contact en we helpen je verder
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
Bespaar op je opleiding
 • Heb je recht op een studietoelage? Syntra Leertijd is hiervoor erkend

Bij 'werkend leren' of 'lerend werken' ben je 4 dagen per week aan de slag in een bedrijf waar je de knepen van het vak leert. Iets voor jou?

Administratief medewerker Leertijd: waarom zou je deze opleiding volgen?

Ben je graad administratief bezig en wil je hier graag je beroep van maken?
Na het afwerken van dit traject (2 jaar) behaal je het getuigschrift van het beroep en mogelijk een diploma secundair onderwijs, dat is afhankelijk van je persoonlijk traject. Je kan hierna doorstromen naar het specialisatiejaar administratief medewerker KMO.
Voor meer info kan je contact opnemen met de adviseur duaal leren en leertijd via: werkplekleren@syntra-ab.be of 0476/48.01.07

Programma

Naast een aantal algemene gedragscompetenties die je nodig hebt binnen dit beroep komen volgende aspecten aan bod binnen de opleiding:

 • aan de hand van notities en instructies brieven, faxen, memo's en een eenvoudig verslag opstellen
 • teksten ingeven en opmaken
 • tabellen en grafieken in documenten integreren
 • gegevens in een gestructureerd frame ingeven en bijhouden
 • aan de hand van instructies presentaties maken
 • distributielijsten maken
 • courante handelsdocumenten nakijken zoals bestelbon, leveringsbon en factuur
 • administratieve taken volgens prioriteiten afhandelen
 • bezoekers verwelkomen, doorverwijzen, info verstrekken en begeleiden
 • bezoekers registreren
 • badge aanmaken en overhandigen
 • onthaaltaken volgens prioriteit afhandelen
 • stukken verzamelen, sorteren en coderen
 • zalen klaarzetten
 • infomappen samenstellen
 • interne accommodaties regelen
 • agenda bijhouden
 • inkomende post sorteren, registreren en verdelen
 • aangetekende zendingen en pakjes in ontvangst nemen en aftekenen
 • e-mails versturen en afhandelen
 • etiketten kleven
 • telefoon opnemen en bedrijf voorstellen
 • telefoonapparatuur gebruiken
 • berichten noteren en doorgeven
 • in opdracht telefoneren
 • info verstrekken
 • standaarduitdrukkingen in twee vreemde talen gebruiken
 • ...

 

Voor wie?

Toelatingsvoorwaarden

De voorwaarden om bij de start van de opleiding als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht

of

 • 1e graad van het secundair onderwijs doorlopen hebben en minstens 15 jaar zijn 

of

 • 16 jaar zijn indien de eerste graad niet is afgerond

en jonger zijn dan 25 jaar

Medisch secretaris/secretaresse

/2 jaar (1ste jaar: 244u)

 • Campus Antwerpen
 • Campus Leuven
€535.00€442.15
€1155.00€954.54
€1185.00€979.33