Duur en data
 • Instappen in de loop van het schooljaar is mogelijk, neem contact en we helpen je verder
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
Bespaar op je opleiding
 • Heb je recht op een studietoelage? Syntra Duaal is hiervoor erkend

Bij 'werkend leren' of 'lerend werken' ben je 4 dagen per week aan de slag in een bedrijf waar je de knepen van het vak leert. Iets voor jou?

Binnenschrijnwerk en interieur Duaal: waarom zou je deze opleiding volgen?

Heb je een passie voor het werken in de houtsector en wil je van binnenschrijnwerk en het plaatsen van interieurelementen je beroep maken?

Na het afwerken van dit traject (2 jaar) behaal je een getuigschrift van de 3de graad.

Voor meer info kan je contact opnemen met de adviseur duaal leren en leertijd via: werkplekleren@syntra-ab.be of  0487/ 68 11 00

Programma

Naast een aantal algemene gedragscompetenties die je nodig hebt binnen dit beroep komen volgende aspecten aan bod binnen de opleiding:

 • Eigen werkzaamheden voor de productie plannen en voorbereiden
 • (de voorraad) grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, kwaliteitsafwijkingen, … ) controleren
 • Grondstoffen voorbereiden op de werkopdracht (uitsmetten, opdelen, aftekenen, paren, …)
 • Selecteren, controleren, monteren en vervangen van (snij)gereedschappen op de (houtbewerkings)machines
 • (houtbewerkings)machines in- en omstellen
 • Veiligheidsvoorzieningen van de (houtbewerkings)machines controleren
 • Onderdelen met (houtbewerkings)machines bewerken
 • Onderdelen van binnen-schrijnwerk vergaren
 • Oppervlakken behandelen (schuren, beschermen, afwerken, …)
 • Monteren en beslag aan binnenschrijnwerk afregelen
 • Binnenschrijnwerkelementen afwerken
 • Preventief basisonderhoud uitvoeren van de (houtbewerkings)machines
 • Transporteren van grondstoffen, constructieonderdelen en materialen
 • De situatie op de werf in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
 • Binnenschrijnwerk plaatsen
 • Isolatiematerialen plaatsen
 • Lucht- en/of dampscherm plaatsen
 • Binnenschrijnwerk afwerken
 • Interieurelementen plaatsen
 • Interieurinrichtingen afwerken
 • ...

Voor wie?

Toelatingsvoorwaarden

De voorwaarden om bij de start van de opleiding binnenschrijnwerk en interieur duaal als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

 •  ofwel voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht
 • ofwel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het eerste leerjaar van de derde graad bso, waarop de opleiding binnenschrijnwerk en interieur duaal zich situeert. Deze voorwaarden zijn bepaald in de codex secundair onderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs, en meegedeeld bij omzendbrief SO 64. Voor de overstap van een niet-duale naar een duale opleiding binnen de derde graad (met uitzondering van het derde leerjaar van de derde graad) wordt het eerste leerjaar niet-duaal gelijk gesteld met het eerste jaar duaal. Voor overstap in de derde graad van het eerste leerjaar niet-duaal naar het tweede jaar duaal bso moet de leerling voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het tweede leerjaar van de derde graad bso;
 • ofwel als zijinstromer beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad voor de opleiding binnenschrijnwerk en interieur duaal.

Leertijd/Duaal leren is voorbehouden voor jongeren tot 25 jaar.