Duur en data
 • Nog geen startdatum bekend. Klik op "Hou me op de hoogte", wij doen de rest
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Bespaar op je opleiding

Code 95 - CMR en ongevalsaangifte: waarom zou je deze opleiding volgen?

i.s.m.

CMR is een internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer. De afkorting staat voor Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route (Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg). De CMR is van toepassing op alle vervoer over de weg van of naar een bij de conventie aangesloten land. De CMR is ook geldig bij een binnenlands transport als onderdeel van een internationaal transport.

De theorie rond de vrachtbrief, de CMR en waarom die zo belangrijk is, aangevuld met oefeningen omtrent het correct en volledig invullen van dit document komen aan bod in deze opleiding.

In een tweede luik wordt er besproken wat er moet gebeuren bij een ongeval en hoe indien nodig een ongevalsaangifte volledig ingevuld wordt via het Europees aanrijdingsformulier. Het lijkt misschien de normaalste zaak van de wereld, maar toch is het invullen van een aanrijdingformulier niet altijd evident. Niet alleen het juiste formulier is van belang, maar ook het invullen zelf kan - indien niet volledig of correct - ervoor zorgen dat de afhandeling van verzekeringsdossiers lange tijd uitblijft.

Tot op heden is de vaststelling dat vele schadegevallen betwist worden wegens het foutief, onvolledig invullen van het aanrijdingsformulier. Er worden voldoende oefeningen gemaakt om er voor te zorgen dat het aanrijdingsformulier en alles wat er mee samenhangt correct wordt ingevuld en opgevolgd.

De module valt onder thema 3: Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid.

Programma

i.s.m.

Theorie (4 uur)

Het CMR-verdrag: toepassingsgebied CMR-verdrag, Belgische en internationale transportwetgeving en reglementering, soorten vervoersdocumenten, algemene transportbepalingen

Noodsituaties kunnen beoordelen (1 uur)

Het Europees aanrijdingsformulier

Praktijkoefeningen (2 uur)

Invullen CMR-documenten en het Europees aanrijdingsformulier

Voor wie?

i.s.m.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich naar beroepschauffeurs met rijbewijzen C, C+E, C1, C1+E. Voor nieuwe rijbewijzen moet je om de vijf jaar 35 uren nascholing volgen.

Extra info

i.s.m.

Als beroepschauffeur ben je verplicht iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen. Als je niet voldoet aan de nascholingsplicht, mag je immers niet meer beroepsmatig rijden.

Bij de tweede nascholingscyclus zijn er 3 verplichte thema’s waaruit je tijdens de 35 u nascholing een opleiding gevolgd moet hebben. Momenteel bieden we per thema deze opleidingen aan:

 • Thema 1 - Nascholing in rationeel rijden: Ladingbeveiliging
 • Thema 2 - Toepassen van de voorschriften: Rij- en rusttijden en digitale tachograaf
 • Thema 3 - Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek: EHBO en Ongevalsaangifte,…

 Al deze opleidingen zijn goed voor 7u of 7 kredietpunten.

Nieuw is ook de verplichting voor elke chauffeur om tijdens de 35 u nascholing ook minimaal 3 u effectief te rijden (praktijk achter het stuur).

 Deze opleiding voldoet aan die 3 uur praktijk.

Syntra AB adviseert je als chauffeur of als bedrijfsleider om jaarlijks een deel van de nascholing te volgen of te laten volgen en niet te wachten tot het laatste moment. Sommige sessies zijn immers snel volgeboekt en je vermijdt hierdoor dat je op een wachtlijst komt.

Ook Interessant voor jou

i.s.m.
Bekijk alle opleidingen
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€199.65€165.00

Basis Accijnzen

/2 sessies (totaal 6u)

 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€435.60€360.00
 • Transport Academy Mechelen Noord
 • Of op jouw locatie
€199.65€165.00
 • Campus Leuven
€0.00€0.00

Douane Basisopleiding

/6 sessies (totaal 18u)

 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€810.70€670.00