Code 95 - Ingrijpen bij brand voor vrachtwagenchauffeurs: waarom zou je deze opleiding volgen?

i.s.m.

Schat de kansen en risico's van brand in. Professionele chauffeurs kunnen geconfronteerd worden met brand in de vrachtwagen. Kortsluiting, oververhitting van remmen of een lading die in brand schiet. 

Op het eerste zicht niet gevaarlijke stoffen kunnen bij brand toch gevaarlijk worden. Welke producten? En hoe gaan we om met deze situaties?

 

Als beroepschauffeur ben je verplicht iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen. Als je niet voldoet aan de nascholingsplicht, mag je immers niet meer beroepsmatig rijden.

Bij de tweede nascholingscyclus zijn er 3 verplichte thema’s waaruit je tijdens de 35 u nascholing een opleiding gevolgd moet hebben. Momenteel bieden we per thema deze opleidingen aan:

 • Thema 1 - Nascholing in rationeel rijden: Ladingbeveiliging
 • Thema 2 - Toepassen van de voorschriften: Rij- en rusttijden en digitale tachograaf
 • Thema 3 - Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek: EHBO en Ongevalsaangifte,…

 Al deze opleidingen zijn goed voor 7u of 7 kredietpunten.

Nieuw is ook de verplichting voor elke chauffeur om tijdens de 35 u nascholing ook minimaal 3 u effectief te rijden (praktijk achter het stuur).

 Deze opleiding voldoet aan die 3 uur praktijk.

Syntra AB adviseert je als chauffeur of als bedrijfsleider om jaarlijks een deel van de nascholing te volgen of te laten volgen en niet te wachten tot het laatste moment. Sommige sessies zijn immers snel volgeboekt en je vermijdt hierdoor dat je op een wachtlijst komt.

Programma

i.s.m.

De opleiding bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. 

 • Brand, wat verstaan we hieronder?
 • Specifiek brand in de sector
 • Brandpreventie
 • Veiligheids- & hulpdiensten
 • PBM's
 • Verschillende blusmiddelen
 • Blustechnieken
 • Lekkages opsporen
 • Eerste hulp bij brandwonden
 • Psychologische aspecten
 • Wettelijk kader.

Voor wie?

i.s.m.

Doelgroep

Chauffeurs met rijbewijs C/C/CE/CE1.

Syntra AB en Syntra Bizz zijn erkend voor de nascholing vakbekwaamheid bij de FOD-mobiliteit: erkenningsnummer: OCF-017

Toelatingsvoorwaarden

Je beschikt over een geldig rijbewijs C/C1/CE/C1E beschikken met C95.

Vergeet je rijbewijs en je elektronische identiteitskaart niet mee te brengen op de dag van de opleiding.

Extra info

i.s.m.

Ben je als bediende tewerkgesteld onder het Paritair Comité 226 (bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek), dan kan je voor deze opleiding een aanvraag tot subsidiëring indienen bij het Vormingsfonds LOGOS.

Het Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek kent jaarlijks een opleidingsbudget toe aan elke werkgever uit de sector transport en logistiek. Dit budget kan de werkgever aanwenden om opleidingen te bekostigen voor zijn arbeiders die hij bij de RSZ in de categorie 083 aangeeft.

Als deelnemer ontvang je na afloop een attest van nascholing waarmee je het aantal uren erkende opleiding vakbekwaamheid rijbewijs C kan aantonen.

Ook Interessant voor jou

i.s.m.
Bekijk alle opleidingen
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€199.65€165.00

Basis Accijnzen

/2 sessies (totaal 6u)

 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€435.60€360.00
 • Transport Academy Mechelen Noord
 • Of op jouw locatie
€199.65€165.00
 • Campus Leuven
€0.00€0.00

Douane Basisopleiding

/6 sessies (totaal 18u)

 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€810.70€670.00