Duur en data
 • 1 jaar
 • Eerstvolgende startdatum: 21/09/2019
Locatie
 • Campus Mechelen
Kenmerken opleiding
 • Attest van lesvolging
 • Diploma of getuigschrift

 • Educatief verlof

Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques
 • Vlaams opleidingsverlof

Over de cursus

Cybersecurity is voor veel bedrijven kopzorg nummer één. Databeveiliging is daarbij niet meer genoeg. Organisaties moeten proactief bestand zijn tegen cybercriminelen die continu de grenzen verleggen en nieuwe ingangen vinden.

Adviseer bedrijven, maak analyses en stel hun oplossingen op maat voor. Dat leer je in deze nieuwe opleiding cybercriminaliteit.

Het traject bevat een totaalbeeld inzake pentesting, cryptografie, forensics, emergency response en risico management. Via actuele cases, hands-on labs, werkplekleren en aanvullende e-content zorgt de vakexpert voor inzicht en onmiddellijke toepasbaarheid van deze competenties.

Praktisch

Breng je eigen laptop mee naar de les. Dat mag zowel een MAC als een PC zijn en een recente configuratie volstaat.

Programma

Inleiding tot cybercriminaliteit (7 sessies)

In deze inleidende module komen diverse basisconcepten aan bod. Allereerst brengen we de beoogde doelen in kaart die we met IT beveiliging willen bereiken. Vervolgens kijken we naar de bedreigingen en aanvalsmogelijkheden die de basis vormen voor deze bedreigingen.

Tot slot worden een aantal fundamentele security-principes behandeld.

Bedreiging in kaart brengen & aanpakken (17 sessies)

Inschatten van risico's, Port scanning, Intrusion detectie, Penetration testing.

Scans zijn een essentiële stap, maar het interpreteren van de resultaten is waar de werkelijke kunst zit. Daarom wordt er een stapje verder gegaan en krijgen de cursisten de kans om aan de slag te kunnen gaan met de resultaten van hun scans. Het wordt een cursus 'out of the box' denken.

Aan deze module is tevens een luik projectwerk gekoppeld waarbij de aangeleerde vaardigheden binnen de werkomgeving worden toegepast.

Reactie bij incidenten (7 sessies)

Topics: Incident response team, Digital forensics, Overzicht security incidenten en aanbevolen acties.

Ondanks alle preventieve maatregelen valt een cyberincident nooit uit te sluiten. Wanneer een organisatie getroffen wordt ben je best goed voorbereid.  Een goed responsplan stelt je in staat om snel te ageren en zo de schade en de herstelkosten te beperken.

Het efficiënt reageren op incidenten vraagt technologische aanpassingen en een gepaste rapportering. Soms dienen ook bedrijfsprocessen aangepakt te worden. 

Managementskills  (2 sessies)

Beleidskader en –documenten, Business Impact Analyse & Business Continuity Plan

Aan deze module is een luik projectwerk gekoppeld, waarbij de aangeleerde vaardigheden via individuele coaching geïntegreerd worden binnen jou specifieke beroepscontext.

Eindproef (1 sessie)

Verdediging van je eindwerk voor een professionele jury.

 

Download het lessenrooster inclusief coaching, werkplekleren en afstandsleren.

 

Voor wie?

Doelgroep

Iedereen die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden mag deelnemen.

In deze functie ga je naast technische competenties ook moeten beschikken over excellente communicatievaardigheden en commerciële business skills. Engels is de voertaal in de sector.

De opleiding vereist dat je regelmatig naar de les komt. 1 avond per week thuiswerk/afstandsleren/werkplekleren is part of the deal.

Toelatingsvoorwaarden

Je kan deelnemen aan deze opleiding door het voorleggen van een kwalificatiebewijs of door aantoonbare ervaring.

Aanvaarde kwalificatiebewijzen:

 • Netwerkbeheerder (SVL/VDAB/HBO5)
 • ICT-technicus (SVL/VDAB/HBO5)
 • Bachelor Toegepaste informatica
 • Master Toegepaste informatica
 • Bachelor Multimedia en Communicatietechnologie

Deze lijst is niet exhaustief. Ook andere verworven en bewijsbare kwalificaties, door middel van een binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel en soortgelijk leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met goed gevolg werd doorlopen, kunnen in aanmerking komen.

Aantoonbare ervaring

Minimum 2 jaar professionele beroepservaring als zelfstandige of als loontrekkende netwerksysteembeheerder of informaticatechnicus, in de periode van maximaal 3 jaar, voorafgaand aan de toelatingsaanvraag. 

Te bewijzen met een officieel uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen of een duplicaat van één of meer afgesloten arbeidsovereenkomst(en) binnen bovenvermelde functie(s) of taakdomein(en).

Om je getuigschrift of competenties door te sturen: klik hier.

Locatie & lesdata

Deze opleiding wordt gegeven op Mac of PC

Eerste jaar Start Einde Duur
zaterdag 8:30 12:00 1 jaar

Deze gegevens zijn informatief en kunnen wijzigen. Neem contact met jouw campus bij vragen.

Prijs

Excl Incl
Kostprijs voor deze opleiding (1ste jaar) €991.74 €1200.00

Bespaar op je opleiding

 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques
 • Vlaams opleidingsverlof

We hebben alle kortingen en voordelen gebundeld op één handige pagina. Ga naar overzicht.

kmo-portefeuille

Erkend dienstverlener
MO* KO**
€694.22 €595.04

* Middelgrote onderneming

** Kleine onderneming

Meer info vind je op onze pagina van de kmo-portefeuille.