Duur en data
 • Nog geen startdatum bekend. Klik op "Hou me op de hoogte", wij doen de rest
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Attest van lesvolging
 • Diploma of getuigschrift

 • Educatief verlof

Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques
 • Unizo korting

Over de cursus

GDPR wetgeving verhoogt de nood naar goed opgeleide Data Protection Officers

"Privacy is het nieuwe goud" is een boutade uiteraard. Maar feit is wel dat informatieveiligheid in het centrum van de belangstelling staat. En dus wordt automatisch de rol van de Data Protection Officer (DPO) meer en meer belangrijk binnen een bedrijf.

In april 2016 keurde het Europese Parlement de General Data Protection Regulation (GDPR) goed. Op 25 mei 2018 trad deze wet in voege. Het gaat hier om een echte regulering, wat betekent dat de wet meteen van kracht wordt in alle Europese lidstaten.

De Data Protection Officer controleert of alle data naar behoren wordt bewaard, gebruikt en gedeeld. Volgens een recente studie zullen er in Europa maar liefst 28 000 DPO’s nodig zijn als gevolg van de invoering van de regelgeving rond de GDPR.

Wat doet een Data Protection Officer?

Als Data Protection Officer heb je diverse taken:

 • Je informeert en adviseert het bedrijf over GDPR. Je kan uitleggen hoe het bedrijf zich in orde kan stellen met de wetgeving en welke rechten en plichten het heeft in verband met de bescherming van data.
 • Je hebt ook een controlerende functie. Wordt de wetgeving wel nageleefd? Is het personeel voldoende getraind? Hoe staat het met de audits? Enz.
 • Je fungeert als contactpunt voor de externe autoriteiten. Als het bedrijf te maken krijgt met een datalek, dan kan jij de Privacycommissie te woord staan voor meer informatie.

De job van Data Protection Officer is dan ook zeer gevarieerd. Je bent zowel vertrouwenspersoon als waakhond binnen het bedrijf en dit zowel technisch als juridisch. Beide aspecten komen uitgebreid aan bod tijdens de opleiding. Als DPO moet je ook kunnen praten met iedereen. Met de administratie, de marketing, IT, het management, enz. Soft skills zijn dan ook onontbeerlijk als DPO.

Praktisch

Je lesgever is Thomas VanGemberghe. De cursisten brengen hun eigen laptop mee naar de les. Dat mag zowel een MAC als een PC zijn. Er is ondersteuning beschikbaar via ons online leerplatform (Moodle).

 

Programma

Data protection (22 sessies)

 • Algemene inleiding tot de data protection;
 • Data Protection Governance Framework;
 • Communicatie: organisatie van de data protection;
 • Beveiliging met betrekking tot het personeel;
 • Classificatie van gegevens en controle van de bedrijfsmiddelen;
 • Fysieke en omgevingsveiligheid;
 • Operationeel beheer van de informatica en telecommunicatie;
 • Controle van de toegang tot de gegevens;
 • Systeemontwikkeling en –onderhoud;
 • Continuïteitsplanning;
 • Controle op de naleving en bestaande contracten;
 • Praktische cases;
 • Examen.

De twee belangrijkste rollen uit de GDPR komen aan bod: de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker. 

 • Een overheidsorganisatie (verantwoordelijke);
 • Doorsnee KMO (HR, klant en leveranciersgegevens en verder weinig bijzonders) (verantwoordelijke);
 • Een complexe verantwoordelijke (bv. gezondheidsgegevens, gerechtelijke gegevens of zeer grote hoeveelheid);
 • Een verwerker (denk aan software development, infrastructuur en managed services organisatie, cloud provider, ...)

Toegepaste bedrijfsvoering Data protection officer (5 sessies)

 • Investeringen;
 • Hoe zet je je in de markt als zelfstandig data protection officer?
 • Opstellen offerte en factuur;
 • Examen toegepaste bedrijfsvoering;

Eindproefbegeleiding data protection (5 sessies)

 • Projectmatig werken en coaching door de docent;
 • Individuele begeleiding.

Eindproef Data Protection Officer (1 sessie)

 • Verdediging van je eindwerk voor een vakjury.

Voor wie?

Doelgroep

Deze cursus mag je volgen als je minstens 18 jaar bent of als je voldaan hebt aan de leerplicht.

Let op de specifieke toelatingsvoorwaarden. Bij twijfel of je voldoet, contacteer ons.

Toelatingsvoorwaarden

Je kan deze opleiding alleen volgen als je houder bent van een Bachelor of Master in de juridische wetenschappen of Bachelor of Master in de IT-wetenschappen.

OF

Als je minstens 3 jaar werkervaring kan aantonen in een IT-netwerkbedrijf als netwerkbeheerder op verklaring van werkgever of CV met contacteerbare referenties, waaruit blijkt dat je als netwerkbeheerder tewerkgesteld geweest bent gedurende minstens 3 jaar.