Duur en eerstvolgende startdatum
  • Instappen in de loop van het schooljaar is mogelijk, neem contact en we helpen je verder
Locatie
  • Campus Mechelen
Kenmerken opleiding
  • Diploma of getuigschrift

  • Educatief verlof

Bespaar op je opleiding
  • Heb je recht op een studietoelage? Syntra Leertijd is hiervoor erkend

Over de cursus

In de opleiding decoratie en schilderwerken duaal leert men:

- het behandelen van oppervlakken, zowel binnen als buiten, met daartoe geëigende producten om deze te beschermen en te verfraaien;
- het plaatsen van wandbekleding (behang, vlies, …)
- het bedekken van muren en vloeren met soepele bekledingen.
De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen binnen deze 3 specialiteiten,
namelijk het uitvoeren van schilderwerken, het plaatsen van wandbekleding en
het plaatsen van soepele vloerbekleding.

Voor wie?

Doelgroep

De voorwaarden om bij de start van de opleiding decoratie en schilderwerken duaal
als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:
• ofwel houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het
secundair onderwijs;
• ofwel beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad of het
begeleidingsteam, naargelang van het geval, over een leerling die aan de
voltijdse leerplicht heeft voldaan.

Docenten

Frits Dossche