Duur en data
 • Nog geen startdatum bekend. Klik op "Hou me op de hoogte", wij doen de rest
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Professionele bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Een pand met asbest in verkoop: waarom zou je deze opleiding volgen?

De Vlaamse regering heeft aan OVAM de opdracht gegeven om de nodige maatregelen uit te werken om de hoeveelheid asbest in kaart te brengen en af te bouwen. Als Vlaanderen niets doet, zal het nog tot 2070 duren vooraleer asbest uit onze huizen en gebouwen verdwenen is.

Over de cursus
De risico’s van asbest zijn reeds lang gekend. Na WO II is asbest massaal gebruikt in gebouwen en installaties omwille van zijn specifieke eigenschappen. Men schat dat er ongeveer 3500 verschillende toepassingen zijn in bouwproducten. In Vlaamse huizen zouden nog 3,3 miljoen ton asbesthoudende materialen zitten, dit is enorm veel. Zeker als men weet dat asbestvezels kankerverwekkend zijn!
  
De noodzaak om Vlaanderen versneld asbestvrij te maken is dus groot. OVAM maakt dan ook werk van een actief afbouwbeleid: tegen 2040 moet Vlaanderen volledig asbestvrij zijn.
Vlaams Minister van leefmilieu Joke Schauvliege maakt op dit moment werk van een eengemaakt Vlaams woningattest, een soort identiteitskaart van je woning. Dit attest zou alle verschillende attesten die je nu reeds dient aan te tonen groeperen. Daarbij wordt ook gedacht aan een verplichte asbestinventaris. Zo'n inventaris vraagt natuurlijk bijkomende onderzoeken in de woning, maar tegelijkertijd is een inventaris wel heel belangrijk voor de gezondheid.

Programma

 • de risico’s en het gebruik van asbest in gebouwen en installaties
 • kennis van en inzicht in de inhoud van een asbestinventaris
 • opvolging en advies over het gebruik en beheersen van asbest
 • de eigenschappen van asbest
 • gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan asbestvezels
 • herkenning van de meest gebruikte materialen in woningen
 • beheersen van asbest: wat is gevaarlijk en moet verwijderd worden, wat is ongevaarlijk en mag eventueel nog behouden blijven

Voor wie?

Doelgroep

vastgoedmakelaars
vastgoedexperts
projectontwikkelaars
architecten

 • Transport Academy Mechelen - Castelein
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€205.70 €170.00
€302.50 €250.00
 • Campus Antwerpen
 • Campus Leuven
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€338.80 €280.00
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€798.60 €660.00
 • Transport Academy Mechelen - Castelein
 • Of op jouw locatie
€205.70 €170.00