Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
Bespaar op je opleiding

Eerste interventieploeg: waarom zou je deze opleiding volgen?

Met de juiste kennis en kunde bestrijd je vuur met gelijke wapens en breng je jezelf en anderen in veiligheid. Een filosofie die zeker opgaat voor de eerste interventieploeg (EIP) van een onderneming. De oprichting van een EIP is trouwens een verplichting voor elke onderneming. Deze leden moeten niet alleen 'brandjes kunnen blussen' maar ook op de hoogte zijn van de preventie - en veiligheidsmaatregelen binnen hun onderneming. Met deze opleiding leren zij hoe brand te bestrijden, te evacueren en de juiste instanties in te schakelen. Daarnaast wordt van hun ook verwacht mee te denken over hoe ze bepaalde maatregelen kunnen optimaliseren zodoende een 'brandveilige' onderneming te creëren. Een hele verantwoordelijkheid die vraagt om enige expertise. Deze expertise wordt gegarandeerd in deze opleiding.

Doelstellingen:

 • Je weet wat de oorzaken van brand zijn.
 • Je help mee met het uitwerken van een risico-analyse
 • Je (her)kent de technische elementen voor preventie in gebouwen.
 • Je kan in geval van brand alles goed organiseren.
 • Je kent de veiligheidsredenen tijdens een interventie.
 • Je past de veiligheidsredenen toe tijden een interventie.
 • Je kent de gevaren van een brandinterventie
 • Je kent de brandblusmiddelen
 • Je kent het interventiemateriaal

De docent

Deze opleiding wordt gegeven door safety expertise.

Programma

Deze opleiding leert je de verschillende blusmiddelen te onderscheiden en te gebruiken.

Verworven competenties van voorgaande opleidingen worden onderhouden en verfijnd om een beginnende brand te bestrijden. Je bent hierna ook in staat de verschillende evacuatietechnieken in de praktijk toe te passen.

Theoretisch gedeelte:

 • Uitleg preventie maatregelen
 • Helpen opstellen van brand- en evacuatieplan
  • Uitleg over het brand- en evacuatieplan;
  • Uitleg over de verschillende brandklassen en het ontstaan van een brand aan de hand van de branddriehoek en de brandvijfhoek;
  • Uitleg over de verschillende brandbestrijdingsmiddelen (schuimblusser, CO2-blusser, poederblusser, haspel en branddeken);
  • Uitleg over de nodige communicatie bij een evacuatie
  • Uitleg over de noodpictogrammen
  • Uitleg over de verschillende taken die aanbod kunnen komen bij een evacuatie.

Praktijktraining:

 • Blussen van een brandend persoon via branddeken of CO2-blusser;
 • Blussen van een frituurketel door middel van een branddeken;
 • Blussen van een vloeistofbrand met CO2-blusser, schuimblusser of haspel (of eventueel poederblusser);
 • Blussen van een vuilnisbak, kast of computer met CO2-blusser, schuimblusser of haspel (of eventueel poederblusser);
 • Blussen van een brandende gasfles met CO2-blusser, schuimblusser of haspel (of eventueel poederblusser);
 • Oefenen op de deurprocedures;
 • Oefenen op blindlopen bij het verlaten van een ruimte;
 • Het blind vinden van een slachtoffer in een kamer;
 • Evacuatietechnieken;
 • Het dragen van perslucht (indien aanwezig bij de klant);
 • Het begeleiden van evacuatie oefeningen zowel voor horizontale evacuatie als verticale evacuatie via de trap;
 • Bijkomende oefeningen kunnen op vraag bekeken worden (bv. het oefenen met eigen interne branduitrusting, uitleg over brandalarmsysteem,…)

Voor wie?

Doelgroep

Alle huidige leden en kandidaat-leden van de eerste interventieploeg (EIP).

Iedereen die interesse heeft brandbestrijding, evacuatietechnieken,....

 • Campus Antwerpen
 • Campus Mechelen
€60.50€50.00
 • Campus Mechelen
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€133.10€110.00
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€3448.50€2850.00
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€3448.50€2850.00

SketchUp Pro - 3D

/8 sessies (24u)

 • Campus Antwerpen
 • Campus Leuven
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€1028.50€850.00