Duur en eerstvolgende startdatum
  • Instappen in de loop van het schooljaar is mogelijk, neem contact en we helpen je verder
Locatie
  • Campus Mechelen
Kenmerken opleiding
  • Diploma of getuigschrift

Bespaar op je opleiding
  • Heb je recht op een studietoelage? Syntra Leertijd is hiervoor erkend

Over de cursus

Beroepen binnen de elektriciteitssector kunnen niet louter op de schoolbanken aangeleerd worden. De sector heeft nood aan goed gekwalificeerde jongeren om de instroom in de sector te verhogen.Duaal leren biedt een antwoord op al deze verzuchtingen, het is een doorgedreven vorm van leren op de werkplaats. 

Programma

De opleiding duurt 2 jaar.

 

Voor wie?

Doelgroep

De voorwaarden om bij de start van de opleiding elektrische installaties duaal als
regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:
• ofwel houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het
secundair onderwijs;
• ofwel beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad of het
begeleidingsteam, naargelang van het geval, over een leerling die aan de
voltijdse leerplicht heeft voldaan.

Leertijd opleidingen richten zich naar jongeren (vanaf 15 jaar). Als volwassene kan je terecht in het avondonderwijs of de voltijdse dagopleiding

 

 

Extra info

In de opleiding elektrische installaties duaal leert men leidingen en dozen
monteren en plaatsen, draden en kabels trekken, elektrische componenten
plaatsen en aansluiten in verschillende borden, en eigen installaties in werking te
stellen, conform het AREI. Verder leert men de basis van industriële componenten
(motoren, machines, PLC, elektropneumatische sturingen) plaatsen en aansluiten.

Docenten

Mohamed Al Farisi
€800.00 €661.16
  • Campus Mechelen
  • Of op jouw locatie
€665.50 €550.00
€800.00 €661.16
€150.00 €123.97
€250.00 €206.61