Duur en data
 • Nog geen startdatum bekend. Klik op "Hou me op de hoogte", wij doen de rest
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Attest van lesvolging
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille

 • opleidingscheques

 • Vlaams opleidingsverlof

Over de cursus

Elke docent komt wel eens in een ongemakkelijke situatie terecht. Dat kan gaan van een onveilige klasgroep, een ongemotiveerde en storende cursist die het lesgeven bemoeilijkt tot een collega waarmee je moeilijk kunt samenwerken. Met positieve energie heb je al vaak nagedacht over oplossingen en al oplossingen bedacht. Na enkele mislukte pogingen zakt de moed je in de schoenen. Op dit moment kan je er baat bij hebben om de situatie uit te leggen aan iemand anders en door andere brillen vanop een afstand naar het probleem te kijken. We zoeken samen oplossingen door het probleem vanuit verschillende invalshoeken te benaderen.

Programma

 • Theoretisch kader intervisie;
 • Afspraken maken, verwachtingen en doelstellingen bespreken;
 • Intervisie zelf:
  • Onderlinge uitwisseling en steun bij werksituaties zoals een veranderingsproces, belemmering, werkprobleem of moeizame relatie.
  • Sneller tot inzichten komen, gericht op nieuwe perspectieven en gedragsverandering.
  • Het zelfsturende, zelflerende en zelfbeslissende vermogen vergroten.

Voor wie?

Doelgroep

Deze bijscholing is gratis, maar enkel voor actieve docenten van Syntra in het cursusjaar 2018-2019.
We verwachten je aanwezigheid als je bent ingeschreven.

Extra info

Voor inlichtingen of inschrijvingen kan je terecht bij de docentencoach (0494 58 98 99 – sanne.dupont@syntra-ab.be) of op onze website www.syntra-ab.be/docenten.