Duur en data
 • Nog geen startdatum bekend. Klik op "Hou me op de hoogte", wij doen de rest
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Attest van lesvolging
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Over de cursus

Ben je werkzaam als hoofdverpleegkundige, hoofdparamedicus of verpleegkundig coördinator in een verzorgingsinstelling? Dan weet je ongetwijfeld dat je aanspraak kan maken op een functiecomplement. Dit is een bedrag dat de verzorgingsinstelling waar je werkt, aan jou betaalt als je de erkende opleiding hebt gevolgd.

Syntra AB is erkend voor de opleiding die in aanmerking komt voor het functiecomplement, zowel voor de basisopleiding als de permanente vormingen.

Organisatieveranderingen brengen steeds tegenstand met zich mee. In deze sessie leer je meer over hoe je met weerstand moet omgaan.

Programma

Of het nu om mergers en acquisitions gaat of om de implementatie van nieuwe ICT-systemen; organisatieveranderingen stuiten nog al te vaak op weerstand. Meestal wordt er een uitgebreid stappenplan opgesteld om alles in goede banen te leiden, al blijkt dat in de praktijk niet altijd te werken.

Dit heeft vaak te maken met een te beperkt draagvlak, belangrijke sleutelfiguren die de verandering nog onvoldoende geaccepteerd hebben, een verkeerde inschatting van de hindernissen op de werkplek of een gebrekkige communicatie rond het veranderingstraject.

Onderwerpen:

 • Soorten weerstanden?
 • Omgaan met deze weerstanden.
 • Wat na de verandering?

Voor wie?

Doelgroep

De volgende personeelsleden kunnen in aanmerking komen voor een functiecomplement:

 • hoofdverpleegkundigen
 • hoofdparamedici
 • verpleegkundig coördinatoren

als ze tewerkgesteld zijn in een:

 • Algemeen ziekenhuis;
 • Psychiatrisch ziekenhuis;
 • Woonzorgcentrum;
 • Rust- en verzorgingstehuis;
 • Dienst voor thuisverpleging
 • Initiatief voor beschut wonen

en een basisopleiding en een permanente opleiding hebben gevolgd die erkend is door de Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid.

Extra info

Het cursusmateriaal, de drank tijdens de pauzes en belegde broodjes tijdens de middagpauze zijn begrepen in het cursusgeld.

 • Campus Antwerpen
 • Campus Leuven
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€266.20 €220.00
 • Campus Antwerpen
€1365.00 €1265.00 €1128.10

Woonassistent

/1 jaar

 • Campus Antwerpen
 • Campus Leuven
 • Of op jouw locatie
€500.00 €450.00 €413.22

Kinesiotaping

/4 sessies

 • Campus Antwerpen
€266.20 €220.00
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€72.60 €60.00