Duur en data
 • Nog geen startdatum bekend. Klik op "Hou me op de hoogte", wij doen de rest
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Attest van lesvolging
 • Diploma of getuigschrift

 • Educatief verlof

Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques
 • Unizo korting

Over de cursus

Wat is een fytolicentie?

Een fytolicentie is een certificaat van de federale overheid dat aangeeft dat je als professionele gebruiker, distributeur of voorlichter op een correcte manier met gewasbeschermingsmiddelen kunt omgaan.

Voor wie verplicht?

Een fytolicentie P1 is verplicht voor medewerkers van het groenbedrijf die gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik hanteren in het kader van hun beroepsactiviteiten. Zij kunnen dit enkel doen onder de verantwoordelijkheid van hun werkgever

Een fytolicentie wordt enkel toegekend aan natuurlijke personen. Elke professionele gebruiker, distributeur of voorlichter moet over een fytolicentie beschikken, ongeacht de sector van tewerkstelling.

In onze campus Leuven bieden wij de fyto-opleidingen P1 (assistent professioneel gebruik) en P2 (professioneel gebruiker) aan.

Programma

 • Wetgeving met betrekking tot gebruik en opslag van gewasbeschermingsmiddelen
 • Risico's en veilig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Afstellen en keuring spuittoestel, soorten spuitdoppen
 • Maatregelen ter beperking van vervuiling oppervlaktewater
 • Maatregelen ter beperking van milieuverontreiniging
 • Toegepaste gewasbescherming voor de groensector
 • Begeleiding tot examen

Voor wie?

Doelgroep

De Fytolicentie P1 is de aangewezen fytolicentie voor de medewerkers van tuinaannemers, groendiensten en sociale economiebedrijven die gewasbeschermingsmiddelen moeten gebruiken, onder de verantwoordelijkheid van hun werkgever.

Toelatingsvoorwaarde: 

 • Je bent professioneel actief als medewerker in de groenvoorziening. Dit wordt nagevraagd voor de start van de opleiding.

Extra info

Er is geen voorkennis vereist voor het volgen van deze opleiding. Een basiskennis over groenbeheer en de courante ziekten en plagen in de groensector vormen wél een troef.

 • Comité Jean Pain
 • Of op jouw locatie
€302.50 €250.00
 • Campus Antwerpen
€217.80 €180.00
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€217.80 €180.00
€1040.00 €942.00 €859.51