Duur en data
 • 16 sessies
 • Eerstvolgende startdatum: 11/02/2020
Locatie
 • Campus Leuven
Kenmerken opleiding
 • Beroepsopleiding
 • Diploma of getuigschrift

 • Vlaams opleidingsverlof

Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Fytolicentie P2 - professioneel gebruik: waarom zou je deze opleiding volgen?

Een fytolicentie toont aan dat je gewasbeschermingsmiddelen professioneel kan gebruiken. Sinds 25 november 2015 verplicht de wetgeving dat een fytolicentie enkel kan verkregen worden na het volgen van een opleiding mét examen.

Soorten fytolicenties

 • Fytolicentie P1- Assistent professioneel gebruik.

Gericht naar arbeiders die professionele gewasbeschermingsmiddelen gebruiken onder het gezag van een persoon met een P2- of P3-licentie. 

 • Fytolicentie P2 - Professioneel gebruik.

Gericht naar ploegbazen of werkgevers die, naast het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, ook instaan voor de aankoop of opslag ervan. Per P2-licentie kan men 10 medewerkers met een licentie P1 onder gezag hebben. Bij Syntra Leuven worden opleidingen mét examen Fytolicentie P2 georganiseerd.

 • Fytolicentie P3 - Distributie van, of voorlichting over professioneel gebruik.

Gericht naar personen die professionele gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, verkopen of er advies over geven. 

Belangrijk om weten: een fytolicentie is persoonlijk (op eigen naam) en geldt voor een periode van zes jaar. De licentie is verlengbaar mits het volgen van regelmatige bijscholing.

Fytolicentie voor tuinaannemers

Sinds 2012 wordt er een verschil gemaakt bij het verlenen van een toelating tussen gewasbeschermingsmiddelen voor beroeps- en amateurgebruik. Deze middelen zijn herkenbaar aan hun toelatingsnummer. Een beroepsgebruiker omvat elke natuurlijke - of rechtspersoon die producten voor professioneel gebruik toepast in het kader van zijn beroepsactiviteiten. Ook tuinaannemers en tuinbouwers die omgaan met professionele gewasbeschermingsmiddelen, vallen onder deze noemer en dienen dus over een fytolicentie P2 (of P3) te beschikken.

Programma

Wetgeving GBM en strategieën en technieken voor IPM (20u)

 • Wetgeving rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
 • Gevolgen in geval van niet-naleving van de wetgeving
 • Bepalingen rond de beschermingsmaatregelen voor werknemers
 • Soorten fytolicenties
 • Opslag: inrichting en beheer van een fytolokaal
 • Opslag en verwijdering van verpakkingen
 • Communicatie met derden
 • Geïntegreerde bestrijding
 • Goede landbouwpraktijken
 • Optimaal gebruik van producten bestemd voor controle
 • Biologische, fysische methoden en andere duurzame niet-chemische methoden
 • Waarschuwingsdienst
 • Apparatuur en bestrijdingstechnieken

Gewasbeschermingsmiddelen en toepassing (16u)

 • Algemene botanische beginselen en definitie GBM
 • Decodering van het etiket
 • Voorbereiding van de pap
 • Verstuivingen

Risico's van de GBM's (12u)

 • Toxiciteit
 • Besmettingsmogelijkheden voor de mens en gevolgen op de gezondheid
 • Goede praktijken en EHBO
 • Opslag, onderhoud, verwijdering van individuele beschermingsuitrustingen
 • Gevolgen van het gebruik van GBM's voor het (leef)milieu
 • Fouten en ongevallen tijdens de hantering

Toegepaste Fytosanitaire bestrijding (12u)

 • Ziektes en schadeverwekkers
 • Specifieke apparatuur en bestrijdingstechnieken

Examen (4u)

Voor wie?

Doelgroep

Iedereen die voor het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verplicht is om over een fytolicentie P2 te beschikken.

Toelatingsvoorwaarde: 

 • Je bent professioneel actief als medewerker of zelfstandige in de groenvoorziening. Dit wordt nagevraagd voor de start van de opleiding.
 • Een basiskennis over groenbeheer en de courante ziekten en plagen in de groensector vormen is aangewezen.

Deze opleiding is specifiek gericht op de groensector (sierteelt). Deze opleiding heeft geen betrekking op wijnbouw (fruitteelt). 

Locatie & lesdata

Eerste jaar Start Einde Duur
dinsdag 18:45 22:15 14 sessies
zaterdag 8:30 12:00 2 sessies

Deze gegevens zijn informatief en kunnen wijzigen. Neem contact met jouw campus bij vragen.

 • € 181.50
 • 16 sessies

Prijs

Excl Incl
Kostprijs voor deze opleiding (1ste jaar) €150.00 €181.50

Bespaar op je opleiding

 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

We hebben alle kortingen en voordelen gebundeld op één handige pagina. Ga naar overzicht.

kmo-portefeuille

Erkend dienstverlener
MO* KO**
€105.00 €90.00

* Middelgrote onderneming

** Kleine onderneming

Meer info vind je op onze pagina van de kmo-portefeuille.

 • Campus Leuven
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€550.55 €455.00
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€127.05 €105.00
 • Campus Antwerpen
 • Campus Leuven
 • Of op jouw locatie
€296.45 €245.00
 • Campus Leuven
€90.75 €75.00

Urban farming

/2 sessies

Nieuw
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€223.85 €185.00