Duur en data
 • Nog geen startdatum bekend. Klik op "Hou me op de hoogte", wij doen de rest
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Professionele bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Groeien als leidinggevende: waarom zou je deze opleiding volgen?

" Eén van de top 3 redenen dat (goede) medewerkers hun bedrijf verlaten is de leidinggevende. "

Je verliest niet enkel werkkracht maar ook talent, deskundigheid, ervaring en potentieel. Bovendien moet je (opnieuw) investeren in het zoeken en inwerken van een nieuwe medewerker. Dat is een duur proces. Je kan beter investeren in leiderschap!

Maar welke van die tientallen inspirerende theorieën en modellen over leiderschap moet je nu eigenlijk volgen? Slechts een minderheid van leidinggevenden voldoet in de realiteit aan zo’n ideaalmodel en toch worden zij als (zelfs grote) leiders beschouwd.

Van inspiratie verandert de wereld echter niet. We gaan de zaken voor deze cursusreeks dan ook anders aanpakken. Vertrekpunt zijn de inzichten over wat ècht werkt in leidinggeven, wat bewezen is. Deze inzichten vinden we in wetenschappelijk onderzoek over menselijk gedrag en motivatie en in praktijkonderzoek naar leidinggeven. Ze zijn soms eenvoudiger dan je verwacht en dikwijls verrassend. Wist je bijvoorbeeld dat de psychologische veiligheid in een team veruit de belangrijkste factor in performantie is? Daardoor kom je verder met een goed team van middelmaten dan met allemaal toppers. Dit leerde Google uit een grondige analyse van al hun teams.

Het leerproces organiseren we in leiderschapsateliers. Per thema van leidinggeven bekijken we eerst de inzichten uit sprekende experimenten of praktijkvoorbeelden en krijg je instrumenten aangereikt of doen we een oefening. Daarna ga je dit concreet naar je eigen leidinggevende situatie vertalen. Vervolgens zoeken we uit welke praktijk jij daarvoor moet ontwikkelen. Daarmee kan je in je eigen bedrijf of organisatie aan de slag. Want echt oefenen doe je in de praktijk! En scoren, dat moet jouw team!

In de cursus helpen de deelnemers mekaar. We creëren een plezierige, boeiende leeromgeving met frisse lesmethodieken.

Programma

DAG 1: “Van (jouw) A naar (jouw) B”

 • “People leave bosses not jobs”: wat is de impact van slecht leidinggeven?
 • Wat is de verantwoordelijkheid van de leidinggevende?
 • Wat is de essentie van goed leiderschap en van performante teams?
 • Connecteren met jouw realiteit;
 • Jouw groeipad als leidinggevende;
 • Wat is het belang van peers en mentoren voor jouw groei?

DAG 2: “Effectieve teams: communicatie en teamwork”

 • Waarom is het hoe belangrijker is dan het wie.? Psychologische veiligheid als factor van performantie,
 • De cultuur van je team: welke sleutelgewoonten zijn er? Wat is ieders bijdrage aan het team?
 • De noodzaak van duidelijke rollen en verantwoordelijkheden;
 • Leidinggeven met empathie: actief luisteren;
 • Als de emoties met het team op de loop gaan: de dramadriehoek van Karpman en de roos van Leary.

DAG 3: “Gemotiveerde teams: basis voor groei”

 • Wat is het belang van (een gevoel van) autonomie als basis van motivatie en wilskracht?
 • Motivatie als vaardigheid: gewoontes opbouwen en gewenst gedrag belonen;
 • Hoe creëer je een ambitieuze cultuur met stretch- en SMART-doelen,
 • Hoe geef je zin aan taken met waarom-vragen. Wat is het belang van een heldere visie en strategie? Vertel niet één maar vijf verhalen.

DAG 4: “Productieve teams: een kwestie van keuzes”

 • Productiviteit gaat over keuzes en beslissingen;
 • Decentralisering van de beslissingsbevoegdheid in een “lean” en “agile” omgeving;
 • Groeien in delegeren;
 • Welke managementcultuur pas je toe? De commitment-cultuur wint het van de sterren-cultuur;
 • Hoe geef je feedback als element van productiviteit?

Voor wie?

Doelgroep

 • Leidinggevenden die verder willen groeien in hun leiderschap.
 • Leidinggevenden die al enige ervaring hebben en beseffen dat ze verantwoordelijk zijn om hun medewerkers tot resultaten te brengen, of dat nu als zaakvoerder is, als teamleider of als projectleider.
 • Leidinggevenden die uit hun eigen praktijk cases kunnen aandragen en bereid zijn om vanuit de cursus te oefenen op de werkvloer.

De opleiding is niet bestemd voor leidinggevenden zonder ervaring. Zij volgen beter eerst het basispakket.

Extra info

Deze opleiding is geen oplijsting van do’s & don’ts of tips & tricks maar vertrekt vanuit inzichten over de praktijk van leidinggeven en over menselijk gedrag. Verwacht dus geen leiderschapsvaardigheden vanuit theoretische ideaalmodellen, wel vanuit onderzoek van “goede praktijken”.

De deelnemers vertalen de inzichten naar hun eigen context en onderzoeken op welke manier ze dit kunnen toepassen in hun eigen bedrijf of organisatie. Ze leren concrete doelen formuleren voor de implementatie. Dat is de basis om het leidinggeven te gaan oefenen. Inderdaad: oefenen, oefenen, oefenen. Zoals sportlui en muzikanten dat doen.

Het is een opleiding voor leidinggevenden die zelf voldoende cases kunnen aandragen uit hun eigen praktijk en die de basisbegrippen van leidinggeven onder de knie hebben.

 • Campus Leuven
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€514.25 €425.00

De nieuwe manager

/4 sessies

 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€453.75 €375.00