De samenleving daagt gemeenten en steden uit om in een steeds sneller tempo antwoorden te bieden op de meest diverse maatschappelijke noden en vragen. Bovendien zijn de verwachtingen van de burger gestegen. Ook jouw gemeente is misschien volop in beweging? Wil jij jouw leidinggevenden ondersteunen in deze nieuwe uitdagingen? Wij ontwikkelden samen met onze trainer een opleidingstraject specifiek voor steden en gemeenten.

Groeitraject voor leidinggevenden bij steden en gemeenten: waarom zou je deze opleiding volgen?

i.s.m.

Om een kwaliteitsvolle dienstverlening te blijven aanbieden, is een moderne organisatie nodig en die organisatie van morgen stelt de oude denkbeelden over leiderschap in vraag. Om het hoofd te kunnen bieden aan de nieuwe uitdagingen is voldoende ruimte nodig voor initiatief, autonomie en het opnemen van verantwoordelijkheid. Leiderschap wordt daardoor niet langer het exclusieve domein van leidinggevenden, maar ook een engagement dat men deelt met iedere medewerker. De rol van de leidinggevende verschuift van controleren naar faciliteren en naar het coachen van de teamleden op wat er bereikt moet worden. Ze moeten de
medewerker vrijheid en autonomie geven over hoe ze die doelen bereiken.

Het gaat om een langdurig groeitraject van 10 dagen dat over een ruime periode (1 à 1,5 jaar) kan worden gespreid.

Het leiderschapsmodel (cfr. cultuurmodel van Robert E. Quinn) dat de opleider als ‘kapstok’ steeds hanteert, bestaat uit de combinatie van vier rollen, stijlen en kleuren: DE LEIDER - DE MANAGER - DE COACH en DE ONDERNEMER

Andere thema’s die verder aan bod komen tijdens het traject zijn persoonlijk management, communicatietraining, coachen van medewerkers, motiveren en delegeren, teamdynamiek, cultuurverandering, tijdsbeheer, overlegtechnieken en stress-preventie.

Tijdens dit leertraject krijgt de deelnemer via een combinatie van groepswerk en individuele groeisimulatie de kennis en praktische tips mee om efficiënt leiding te geven, constructief gesprekken te voeren, om communicatietechnieken toe te passen en een moderne leiderschapshouding aan te nemen. Dit is een vooral praktijkgerichte opleiding, met veel ruimte voor intervisie/ervaringsuitwisseling, zelfreflectie, en ook oefeningen waarbij de deelnemer zich kan ontwikkelen tot een meer effectieve leidinggevende.

Trainer

Bart heeft een jarenlange ervaring opgebouwd met personeelsleden uit diverse sectoren, bedrijven en organisaties. Na zijn opleiding gezinswetenschappen op latere leeftijd nam zijn carrière en andere wending en ging hij aan de slag in de hulpverlening. Eerst als opvoeder bij bijzondere jeugdzorg, daarna in een centrum voor illegalen en daarna als educatief medewerker bij het huidige Groep Intro. Sociaal engagement en interesse in mensen werden de rode draad in zijn leven en trainingen. Tijdens zijn praktijkgerichte trainingen gaat hij op zoek naar de talenten van elke deelnemer om deze optimaal te laten groeien in zijn rol als leidinggevende.

Programma

i.s.m.

We streven naar een continue afwisseling van het geven van voorbeelden, het doen van oefeningen, het uitwisselen van eigen praktijkervaringen en leervragen, het theoretisch kaderen, reflectie en transfereren naar de eigen werksituatie.

We voorzien volgende thema’s:

 1. Persoonlijk management en zelfinzicht

  Zelfinzicht via bijv. MBTI of TDI of het Insights Discovery systeem.
  Eigen managementstijl en eigen leiderschapsstijl.
  Persoonlijke uitdagingen op vlak van leidinggeven.
  Sterktes, valkuilen, allergieën en uitdagingen (kernkwadranten van Ofman).

 2. Visie op leiderschap – rollen en organisatiewaarden
  De rol van leider.
  De rol van manager.
  De rol van coach.
  De rol van ondernemer.
 3. Communicatietraining
  Basisprincipes in de communicatie
  Feiten en interpretaties (persoonlijke mentale bril)
  Constructieve Gesprekstechnieken en Gespreksstructuur
  Feedback geven en krijgen
 4. Motiveren, inspireren en delegeren
  Wat motiveert uw medewerkers?
  Wat is inspiratie?
  Wat inspireert jou?
  De AA-aanpak (Aanwezig zijn en Aandacht geven)
  Rol als leidinggevende in het motiveren en inspireren van medewerkers.
  Hoe effectief delegeren?
 5. Coachen van medewerkers
  Wat is coachen?
  Kenmerken van coachend leidinggeven.
  GROW-model als tool bij individuele gesprekken.
  Oefeningen.
 6. Team dynamisch steunen, sturen en bijsturen
  De neuzen in dezelfde richting krijgen.
  Gedeelde verantwoordelijkheid en ownership binnen het team leggen en stimuleren
  Constructief teamoverleg?
  10 fundamentele tips bij teamoverleg?
  Rollen van de leidinggevende in de teamdynamiek?
  Principes, tips en hulpmiddelen bij ‘stress’, ‘burn-out-risico’ en ‘tijdsbeheer’?
 7. Conflicthantering
  Welke methoden bestaan er rond conflicthantering.
  Conflictpreventie: WEB-Focus (Waarnemend gedrag - Emoties - Behoeften)
  Rol van leidinggevende in conflictbemiddeling.
  Aanpak van de meervoudige partijdigheid.
  Kiezen, compromissen en/of integratie?
  Geweldloos communiceren volgens M. Rosenberg
  Geweldloos luisteren en geweldloos zich uiten?
 8. Leidinggeven en faciliteren bij veranderingsprocessen
  Hoe omgaan met reacties van weerstand van medewerkers?
  Hoe overtuigend communiceren?
  Hoe verandering introduceren als leidinggeven binnen de dienst?
  Het Model van de Axen in de communicatie
 9. Cultuur van voortdurend verbeteren
  Van ‘Dramadriehoek’ naar ‘Winnaarsdriehoek’?
  o Van ‘Aanklager’ naar ‘Assertief gedrag’
  o Van ‘Redder’ naar ‘Hulpbron’
  o Van ‘Slachtoffer” naar ‘Vrager’Intervisiemethodiek aanleren
  Oefening in intervisie
 10. Persoonlijk actieplan
  SWOT-analyse over het eigen functioneren in de leidinggevende rollen
  Persoonlijke doelstellingen formuleren.
  Persoonlijk actieplan opstellen (PAP) en/of individuele coachinggesprekken
  Buddy aanstellen
  Afspraken maken
  Eindevaluatie

Voor wie?

i.s.m.

Doelgroep

De deelnemers zijn zowel leidinggevenden op N-1, d.i. afdelingshoofden (MAT-leden op niveau A4a-A4b), op N-2 (diensthoofden, niveau A1a-A3a of B4-B5) als N-3 (teamleiders, niveau C4-C5 en D4-D5). De verbindende factor tijdens de opleiding is dat iedereen een leidinggevende functie heeft.

Ook interessant voor jou

i.s.m.
Bekijk alle opleidingen

Leidinggeven, een vak apart

/8 sessies (totaal 24u)

 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€1179.75€975.00

Inspirerend leidinggeven

/4 sessies (totaal 12u)

 • Diegem (Aviato Academy)
 • Of op jouw locatie
€726.00€600.00
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€695.75€575.00

Assertiviteit voor de leidinggevende

/4 sessies (totaal 12u)

Nieuw
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€726.00€600.00

Changemanagement

/4 sessies (totaal 12u)

 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€695.75€575.00