Duur en data
Locatie
 • Campus Mechelen
Kenmerken opleiding
 • Attest van lesvolging
 • Diploma of getuigschrift

Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

 • Unizo korting

Over de cursus

Het certificaat in de koeltechniek cat I moeten om de 5 jaar hernieuwd worden.

De geldigheid van het certificaat wordt immers automatisch verlengd voor een periode van vijf jaar als de gecertificeerde technicus in de koeltechniek in de periode van twaalf maanden voor de vervaldatum van het lopende certificaat slaagt voor het actualisatie-examen.

Tijdens deze sessie krijg je een korte vooropleiding (opfrissing) gevolgd door het actualisatie-examen.

Programma

 • Theoretisch onderdeel inzake koeltechniek;
 • Kennis van de Vlaamse regelgeving en Nederlandstalige terminologie rond de problematiek van koelmiddelen;
 • Koeltechnische handelingen;
 • Examen

Voor wie?

Doelgroep

Deze opleiding is specifiek voor gecertificeerde koeltechnici waarvan de geldigheid van het certificaat bijna verstrijkt - of intussen reeds verstreken is - en het behaalde certificaat in de koeltechniek kunnen voorleggen.

Deze cursus mag je volgen als je minstens 18 jaar bent of als je voldaan hebt aan de leerplicht.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent houder van het 'Certificaat in de koeltechniek categorie I' of een 'Attest van bekwaamheid in de koeltechniek' (uitdovende benaming gebruikt voor 4 september 2009). Je dient je 'vorige' certificaat altijd voor te leggen aan het examencentrum vooraleer je kan deelnemen aan het actualisatie-examen.

Je dient dan ook voorafgaand aan het actualisatie-examen, het certificaat te mailen naar: mechelen@syntra-ab.be

Door de inwerkingtreding van de wetgeving “VLAREM-trein 2013” op 4 oktober 2014 zal een wijziging doorgevoerd worden aan het actualisatie-examen. Je zal vanaf 4 oktober 2014 namelijk geen toelatingsbrief van de afdeling Milieuvergunningen meer moeten voorleggen aan het examencentrum om te mogen deelnemen aan het actualisatie-examen met een vervallen certificaat.
 
Daarnaast zal de uitreikingsdatum van het nieuwe certificaat vanaf 4 oktober 2014 niet meer aansluitend zijn op het oude certificaat. Het nieuwe certificaat wordt uitgereikt voor een termijn van vijf jaar met de uitreikingsdatum als begindatum.
 
Bijvoorbeeld: stel dat het certificaat van een koeltechnicus op 20 april 2014 vervallen is en je slaagt voor het actualisatie-examen op 20 november 2014, dan is de geldigheidstermijn van zijn nieuw certificaat de volgende: 20 november 2014 (= uitreikingsdatum) tot en met 19 november 2019 (= vervaldatum). 
 
Als je nog een toelatingsbrief van de afdeling Milieuvergunningen kan voorleggen op of na 4 oktober 2014 zit je nog in het oude regime. Voor jou geldt dat, indien je slaagt voor het actualisatie-examen, de geldigheid van hun certificaat verlengd wordt voor een periode van vijf jaar, aansluitend op het oude certificaat (zoals nu het geval is).

 

 

Extra info

In het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2007 verscheen het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 over de certificering van koeltechnisch bedrijven. Dit werd aangevuld met het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009, dat verscheen in het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2009 en handelt over de certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici.

Beide besluiten bespreken de 4 categorieën waarin een koeltechnicus een certificaat kan behalen en hernieuwen. De keuze van het certificaat dat een koeltechnicus wil behalen is afhankelijk van wat hij in de praktijk uitvoert of wil uitvoeren.

 1. Heb je het certificaat van categorie I behaald? Dan mag je alle werkzaamheden aan koelinstallaties uitvoeren;
 2. Heb je het certificaat van categorie II behaald? Dan mag je controles op lekkage aan koelinstallaties uitvoeren op voorwaarde dat daarbij het koelmiddelcircuit dat gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevat, niet wordt geopend. Je mag ook koelinstallaties installeren, onderhouden of reviseren en gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen terugwinnen als het gaat om koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan drie kilogram, of om hermetisch afgesloten systemen die als zodanig zijn gelabeld, met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan zes kilogram gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen;
 3. behaalde je het certificaat van categorie III? Dan mag je gefluoreerde broeikasgassen uit koelinstallaties terugwinnen als het gaat om koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan drie kilogram, of om hermetisch afgesloten systemen die als zodanig zijn gelabeld, met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan zes kilogram gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen;
 4. behaalde je certificaat van categorie IV? Dan mag je lekkagecontroles aan koelinstallaties uitvoeren op voorwaarde dat je daarbij het koelmiddelcircuit dat gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevat, niet opent.

Het dossierrecht aan LNE dient door jou, na het slagen voor de examen certificaat koeltechnicus, op de dag van het examen aan de balie betaald te worden.  (141 €)

Locatie & lesdata

Sorry, deze opleiding is volzet. Schrijf je in op de wachtlijst en we contacteren jou wanneer een plaats vrijkomt. Je hoeft nog niet te betalen.

Eerste jaar Start Einde Duur
woensdag 8:45 12:05 1 sessie

Deze gegevens zijn informatief en kunnen wijzigen. Neem contact met jouw campus bij vragen.

Eerste jaar Start Einde Duur
donderdag 08:45 12:05 1

Deze gegevens zijn informatief en kunnen wijzigen. Neem contact met jouw campus bij vragen.

Deze opleiding op maat van jouw bedrijf? Of op jouw locatie?

We bezorgen je graag een offerteWe bezorgen je graag een offerte

Docenten

Ludo Maene

Prijs

Excl Incl
Inschrijvingsgeld voor deze opleiding (1ste jaar) €123.97 €150.00

Bespaar op je opleiding

 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques
 • Unizo korting

We hebben alle kortingen en voordelen gebundeld op één handige pagina. Ga naar overzicht.

kmo-portefeuille

Erkend dienstverlener
MO* KO**
€86.78 €74.38

* Middelgrote onderneming

** Kleine onderneming

Meer info vind je op onze pagina van de kmo-portefeuille.

 • Campus Leuven
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€272.25 €225.00
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€400.00 €330.57