Duur en data
Locatie
 • Campus Mechelen
Bespaar op je opleiding

Hernieuwing Certificaat in de koeltechniek categorie I: waarom zou je deze opleiding volgen?

Het certificaat in de koeltechniek cat. I moeten om de 5 jaar hernieuwd worden.

De geldigheid van het certificaat wordt immers automatisch verlengd voor een periode van vijf jaar als de gecertificeerde technicus in de koeltechniek in de periode van twaalf maanden voor de vervaldatum van het lopende certificaat slaagt voor het actualisatie-examen.

Tijdens deze sessie krijg je een korte vooropleiding (opfrissing) gevolgd door het actualisatie-examen.

Programma

 • Theoretisch onderdeel inzake koeltechniek;
 • Kennis van de Vlaamse regelgeving en Nederlandstalige terminologie rond de problematiek van koelmiddelen;
 • Koeltechnische handelingen;
 • Examen

Voor wie?

Doelgroep

Deze opleiding is specifiek voor gecertificeerde koeltechnici waarvan de geldigheid van het certificaat bijna verstrijkt - of intussen reeds verstreken is - en het behaalde certificaat in de koeltechniek kunnen voorleggen.

Deze cursus mag je volgen als je minstens 18 jaar bent of als je voldaan hebt aan de leerplicht.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent houder van het 'Certificaat in de koeltechniek categorie I' of een 'Attest van bekwaamheid in de koeltechniek' (uitdovende benaming gebruikt voor 4 september 2009). Je dient je 'vorige' certificaat altijd voor te leggen aan het examencentrum vooraleer je kan deelnemen aan het actualisatie-examen.

Gelieve je certificaat door te sturen: klik hier.

Extra info

In het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2007 verscheen het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 over de certificering van koeltechnisch bedrijven. Dit werd aangevuld met het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009, dat verscheen in het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2009 en handelt over de certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici.

Beide besluiten bespreken de 4 categorieën waarin een koeltechnicus een certificaat kan behalen en hernieuwen. De keuze van het certificaat dat een koeltechnicus wil behalen is afhankelijk van wat hij in de praktijk uitvoert of wil uitvoeren.

 1. Heb je het certificaat van categorie I behaald? Dan mag je alle werkzaamheden aan koelinstallaties uitvoeren;
 2. Heb je het certificaat van categorie II behaald? Dan mag je controles op lekkage aan koelinstallaties uitvoeren op voorwaarde dat daarbij het koelmiddelcircuit dat gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevat, niet wordt geopend. Je mag ook koelinstallaties installeren, onderhouden of reviseren en gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen terugwinnen als het gaat om koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan drie kilogram, of om hermetisch afgesloten systemen die als zodanig zijn gelabeld, met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan zes kilogram gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen;
 3. behaalde je het certificaat van categorie III? Dan mag je gefluoreerde broeikasgassen uit koelinstallaties terugwinnen als het gaat om koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan drie kilogram, of om hermetisch afgesloten systemen die als zodanig zijn gelabeld, met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan zes kilogram gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen;
 4. behaalde je certificaat van categorie IV? Dan mag je lekkagecontroles aan koelinstallaties uitvoeren op voorwaarde dat je daarbij het koelmiddelcircuit dat gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevat, niet opent.

Retributie: vanaf 2020 niet meer 5-jaarlijks, maar jaarlijkse inning.  De inning van de retributie gebeurt door de overheid: het Departement Omgeving bezorgt elk jaar een brief met het overschrijvingsformulier,
betalingsmededeling en het te betalen bedrag.

Koeltechnieker, een job met een mooie toekomst

Locatie & lesdata

Adres: Oude Baan 2, 2800 Mechelen

Eerste jaarStartEindeDuur
maandag9:0012:30Halve dag

Deze gegevens zijn informatief en kunnen wijzigen. Neem contact met jouw campus bij vragen.

 • € 210.00
 • 1 sessie (4u)

Adres: Oude Baan 2, 2800 Mechelen

Eerste jaarStartEindeDuur
maandag9:0012:30Halve dag

Deze gegevens zijn informatief en kunnen wijzigen. Neem contact met jouw campus bij vragen.

 • € 210.00
 • 1 sessie (4u)

Adres: Oude Baan 2, 2800 Mechelen

Eerste jaarStartEindeDuur
maandag9:0012:30Halve dag

Deze gegevens zijn informatief en kunnen wijzigen. Neem contact met jouw campus bij vragen.

 • € 210.00
 • 1 sessie (4u)

Adres: Oude Baan 2, 2800 Mechelen

Eerste jaarStartEindeDuur
maandag9:0012:30Halve dag

Deze gegevens zijn informatief en kunnen wijzigen. Neem contact met jouw campus bij vragen.

 • € 210.00
 • 1 sessie (4u)

Adres: Oude Baan 2, 2800 Mechelen

Eerste jaarStartEindeDuur
maandag9:0012:30Halve dag

Deze gegevens zijn informatief en kunnen wijzigen. Neem contact met jouw campus bij vragen.

 • € 210.00
 • 1 sessie (4u)

Deze opleiding op maat van jouw bedrijf? Of op jouw locatie?

We bezorgen je graag een offerteWe bezorgen je graag een offerte

Docenten

Ludo Maene

Hij is een koeltechnicus

Prijs

ExclIncl
Kostprijs voor deze opleiding (1ste jaar)€173.55€210.00

Bespaar op je opleiding

 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

We hebben alle kortingen en voordelen gebundeld op één handige pagina. Ga naar overzicht.

kmo-portefeuille

Erkend dienstverlener
MO*KO**
€138.84€121.48

* Middelgrote onderneming

** Kleine onderneming

Meer info vind je op onze pagina van de kmo-portefeuille.

 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€998.25€825.00
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€931.70€770.00

Installateur thuisbatterij

/8 sessies (32u)

Nieuw
 • Campus Mechelen
€510.00€421.49
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€931.70€770.00

Verlichtingsadviseur

/7 sessies (21u)

 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€665.50€550.00