Duur en eerstvolgende startdatum
 • Nog geen startdatum bekend. Klik op "Hou me op de hoogte", wij doen de rest
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Attest van lesvolging
 • Diploma of getuigschrift

 • Educatief verlof

Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques
 • Unizo korting

Over de cursus

Kwaliteit wordt steeds belangrijker in de voedingssector. Iedereen die zich bezighoudt met bereiding, verwerking, vervaardiging, verpakking, opslag, vervoer, distributie, levering of het te koop aanbieden van levensmiddelen moet de klant de waarborg bieden dat alles volgens de geijkte hygiënische procedures verloopt.

Deze cursus leidt specialisten op die bedrijven in de voedingssector bijstaan in hun streven naar hoog kwalitatieve productieprocessen en in het opmaken en implementeren van een bewakingsplan dat voldoet aan de huidige hygiënenormen.

Als hygiëneverantwoordelijke heb je hoofdzakelijk tot taak de diverse hygiëne-eisen en -processen binnen de eigen werkplek op te volgen, te ontwerpen, te evalueren en te monitoren. Een hygiëneverantwoordelijke kan ook instaan voor interne vorming naar andere personeelsleden toe.

Programma

Volgende aspecten van voedingshygiëne komen uitgebreid aan bod:

 • Inleiding tot het beroep (1 sessie) 
 • Wetgeving voedingsmiddelenhygiëne (5 sessies)
 • Microbiologie (9 sessies)
 • GMP (12 sessies)
 • Etikettering en traceerbaarheid (2 sessies)
 • HACCP (3 sessies)
 • Begeleiding eindwerk (2 sessies)
 • Sectoreigen autocontrolesystemen (1 sessies)
 • Audits (2 sessies)
 • Eindproef - verdediging van je eindwerk voor een jury (1 sessie) 

Voor wie?

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot iedereen die actief is in de voedingssector en die hygiëneadvies wil verlenen. Enige voorkennis of relevante ervaring is wel vereist.

Deze cursus mag je volgen als je minstens 18 jaar bent of als je voldaan hebt aan de leerplicht.

Toelatingsvoorwaarden

Cursisten moeten minimaal houder zijn van een diploma A2 (in de voedingssector) of werkzaam zijn in de voedingssector.

Artikel

Experten in voedselhygiëne zijn hard nodig