Duur en data
 • 1 jaar (totaal 580u)
 • Eerstvolgende startdatum: 20/09/2024
Locatie
 • Campus Mechelen

In de dagopleiding Installateur centrale verwarming leer je in 1 jaar verwarmingsinstallaties plaatsen en onderhouden. Praktijkopleiding met 60% werkplekleren.

Installateur Centrale Verwarming - voltijdse dagopleiding : waarom zou je deze opleiding volgen?

Wil je graag aan de slag als Installateur centrale verwarming? Top, in deze opleiding ga je de handen uit de mouwen steken. 

Als installateur van centrale verwarming plaats en onderhoud je installaties en sluit je specifieke elementen van centrale verwarmingsinstallaties in nieuwbouwprojecten of renovatiepanden aan. Ook het onderhoud van een gasketel, het onderhoud van een mazoutketel of het plaatsen van een radiator hoort bij de job. Je past de veiligheidsregels strikt toe bij de installatie en aansluiting van toestellen en leidingen. 

Je gaat ook plannen analyseren, warmteverliesberekeningen uitvoeren, kostprijscalculaties doen, berekeningen rond dimensionering van een installatie en normen toepassen. Een goed voorbeeld van een praktisch beroep waarbij ook je 'grijze massa' erg belangrijk is !

Een installateur van centrale verwarming plaatst nieuwe centrale verwarmingsinstallaties of zorgt voor het onderhoud van een bestaande verwarmingsinstallatie. In deze opleiding leer je alles wat je moet weten om als installateur aan de slag te gaan.

Installatiebedrijven staan te springen om jou als installateur centrale verwarming in dienst te nemen. Loodgieter is immers een knelpuntberoep. Deze cursus is dus een slimme stap naar een zekere toekomst in de wereld van Centrale verwarmingsinstallatiesverwarmingsketels, en radiatoren. De werkuren zijn regelmatig, maar variëren naargelang de opdrachten. 

Deze opleiding is een PACT-traject

Dit is een opleidingstraject waarbij we praktijkleren maximaliseren. 

Sluit een PACT met Syntra AB & je werkplek en ga voor 60% van je opleidingstijd aan de slag in een leerbedrijf. Wat je moet kennen en kunnen, ga je dus vooral leren van een praktijkopleider, uiteraard onder onze begeleiding.

Als voorbereiding op een latere sollicitatie in de sector ga je zelf op zoek naar een werkplek. Tijdens de intake wordt meer uitleg gegeven over de voorwaarden waaraan een werkplek moet voldoen.

Hou er echter wel rekening mee dat er door onvoorziene omstandigheden wijzigingen kunnen plaatsvinden in het lessenrooster. Het is dan best mogelijk dat een inhaalles wordt gepland op een andere dag dan de gebruikelijke lesdagen.
Syntra verwacht dus dat je je van maandag tot vrijdag beschikbaar houdt voor de opleiding. Daarom hanteren wij de term 'voltijdse dagopleiding' maar dit betekent dus niet dat je effectief van maandag tot vrijdag les zal hebben.

Deze opleiding is een erkend knelpuntberoep

Deze opleiding is erkend door de VDAB en kan dan ook volledig terugbetaald worden door de VDAB als je voldoet aan volgende twee voorwaarden:

 • je bent werkloos
 • je bent ingeschreven bij de VDAB als werkzoekende

Als je aan deze voorwaarden voldoet, neem dan rechtstreeks contact op met de VDAB.

Als uitkeringsgerechtigde werkzoekende kan je deze opleiding volgen, na toestemming van de VDAB-bemiddelaar. Deze toestemming is noodzakelijk voor de terugbetaling van de cursuskosten.

PACT-opleidingen
VDAB

Programma

Eenvoudige verbindingstechnieken

 • Inleiding, veiligheid en welzijn
 • Eenvoudige verbindingstechnieken: theorie en praktijk gecombineerd
 • Examen

Vakkennis en montage van ventilatie, sanitaire en verwarmingsinstallaties

 • Werkvoorbereiding en uitvoering praktijkopdrachten
 • Sanitaire, ventilatie- en verwarmingsbuizen verbinden en aansluiten volgens de regels van de kunst
 • Ophang- en bevestigingssystemen
 • Sanitaire en verwarmingstoestellen plaatsen en aansluiten
 • Leidingen isoleren
 • Examen

Toegepaste elektriciteit voor de installateur centrale verwarming en sanitair

 • Basisbegrippen en materialenkennis
 • Veiligheid en gevaren van elektriciteit
 • Werkvoorbereiding en uitvoering praktijkopdrachten
 • Draden en kabels in toestellen plaatsen en kabels ontmantelen
 • Elektrische aansluitingen uitvoeren en controleren
 • Elektrische componenten vervangen of herstellen
 • Metingen uitvoeren met diverse meetapparaten
 • Examen

Werken op hoogte - gebruik van steigers (1 sessie)

Basis VCA (2 sessies)

Asbest - eenvoudige handelingen (2 sessies)

Toegepaste installatietechnieken - basis

 • Planlezen en isometrisch tekenen
 • Werkvoorbereidingen en uitvoering praktijkopdrachten
 • Rookgasafvoer en vloerverwarming plaatsen
 • Inbouwelementen aansluiten voor een hangtoilet
 • Examen

Toegepaste installatietechnieken - gevorderd ( 24u )

 • Nieuwe evoluties binnen het beroep van de installateur
 • Werkvoorbereiding en uitvoering praktijkopdrachten
 • Een waterteller aansluiten
 • Hydrofoorpomp en pompengroep monteren en aansluiten
 • Sanitair inbouwthermostaat
 • Examen

Eindproef (1 sessie)

 • Verdediging van je eindwerk voor een jury 

Groeipad

Als voorbereiding op een latere sollicitatie in de sector ga je zelf op zoek naar een werkplek. Tijdens de intake wordt meer uitleg gegeven over de voorwaarden waaraan een werkplek moet voldoen.

Bij de start van het cursusjaar krijg je een volledig overzicht van de lesmomenten. Hou er echter rekening mee dat er door onvoorziene omstandigheden wijzigingen kunnen plaatsvinden in het lessenrooster. 
Het is dan best mogelijk dat een inhaalles wordt gepland op een andere dag dan de gebruikelijke lesdagen.

Combineer deze opleiding met 'Start je eigen zaak'

Goesting om vroeg of laat als zelfstandig Installateur Centrale Verwarming aan de slag te gaan? Of wil je jouw ondernemingszin als toekomstig werknemer stimuleren? Maak je keuze uit één van deze formules.

️haalbaarheidsstudie van je eigen project
️begeleiding door een ervaren ondernemerscoach
️officieel erkend diploma door de Vlaamse Gemeenschap (bij combi vakopleiding + ‘succesvol ondernemen’)
️verschillende formules op jouw maat
geniet van de transitiepremie van de Vlaamse Gemeenschap

Voor wie?

Doelgroep

Deze professionele opleiding Installateur centrale verwarming is bestemd voor tewerkgestelden in de sector, voor diegenen die zich hierin willen vestigen of voor personen uit een aanverwant beroep. Afgestudeerden BSO en TSO.

Extra meegenomen: jongeren die het volledige traject volgen blijven ten laste van de ouders voor kinderbijslag en fiscaliteit.

Voor deze cursus zijn er geen specifieke instapvoorwaarden.

Deze cursus mag je volgen als je minstens 18 jaar bent of als je voldaan hebt aan de leerplicht.

Toelatingsvoorwaarden

Vooraleer je wordt toegelaten tot de cursus, word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Deze screening bestaat uit een gesprek waarbij we het traject samen overlopen en nakijken of deze opleiding bij jou past.

Extra info

De opleiding installateur centrale verwarming is een cursus in dagopleiding. Op één jaar doorloop je een logisch opgebouwd opleidingstraject als voorbereiding op het takenpakket en de verantwoordelijkheden van een installateur centrale verwarming. De opleiding bestaat uit een groot stuk theorie, aangevuld met praktijksessies in ons uitgerust atelier, gecombineerd met werkplekleren in een leerbedrijf.

Om over te gaan naar de basismodule installaties moet je slagen in de inleidende module 'installaties' en ook in de inleidende module 'verbindingen maken'.

Let op: Voor de modules 'basisveiligheid', 'asbest' en 'werken op hoogte' is 100% aanwezigheid vereist.

Je zorgt zelf voor klein handgereedschap en werkkledij. Je krijgt hierover uitleg tijdens de eerste lessen.

Het gebruik van grondstoffen tijdens de praktijklessen zit automatisch mee in de inschrijvingsfactuur verrekend.

De handboeken zijn in het inschrijvingsgeld inbegrepen.

Locatie & lesdata

Adres: Oude Baan 2, 2800 Mechelen

Eerste jaarStartEindeDuur
maandag9:0016:301 jaar
dinsdag9:0016:301 jaar
woensdag9:0016:301 jaar
donderdag9:0016:301 jaar
vrijdag9:0016:301 jaar

Deze gegevens zijn informatief en kunnen wijzigen. Neem contact met jouw campus bij vragen.

 • € 1770.00 (1ste jaar)
 • 1 jaar (totaal 580u)

Prijs

ExclIncl
Kostprijs voor deze opleiding (1ste jaar)€1462.81€1770.00

Bespaar op je opleiding

 • kmo-portefeuille (thema: Beroepsspecifieke competenties)
 • Opleidingscheques

We hebben alle kortingen en voordelen gebundeld op één handige pagina. Ga naar overzicht.

kmo-portefeuille

Erkend dienstverlener
MO*KO**
€1170.25€1023.97

* Middelgrote onderneming

** Kleine onderneming

Meer info vind je op onze pagina van de kmo-portefeuille.