Duur en data
  • Instappen in de loop van het schooljaar is mogelijk, neem contact en we helpen je verder
Locatie
  • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
  • Diploma of getuigschrift

Bespaar op je opleiding
  • Heb je recht op een studietoelage? Syntra Leertijd is hiervoor erkend

Over de cursus

In de opleiding interieurbouwer duaal leert men het voorbereiden van de eigen
werkzaamheden en het verwerken van de grondstoffen; het instellen, omstellen,
bewerken, vergaren en afmonteren van onderdelen voor interieurelementen; het
bevestigen en aansluiten van interieurelementen aan elkaar of aan de ruwbouw;
het integreren van sanitaire en elektrische toestellen en afwerken van
interieuronderdelen teneinde interieur- of projectmeubilair voor keukens,
badkamers, winkels, horecazaken, kantoorruimten, ... aan de hand van een
werkopdracht te vervaardigen en te plaatsen.

Programma

De opleiding interieurbouwer duurt 1 jaar.

Voor wie?

Doelgroep

 

Om aan deze opleiding te kunnen beginnen moet je minimaal 15 jaar zijn en de eerste twee jaren van het secundair onderwijs achter de rug hebben (Geslaagd of niet geslaagd).
De voorwaarden om bij de start van de opleiding interieurbouwer duaal als
regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

a) ofwel houder zijn van een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt
binnen een opleiding van hetzelfde studiegebied als de desbetreffende
duale opleiding;

b) ofwel houder zijn van een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in
het deeltijds beroepssecundair onderwijs of de leertijd op basis van een
certificaat van een opleiding die verwant is met het studiegebied van de
desbetreffende duale opleiding;

c) ofwel houder zijn van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van
de derde graad van het secundair onderwijs, uitgereikt binnen een
opleiding van hetzelfde studiegebied als de desbetreffende duale opleiding;

d) ofwel houder zijn van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van
de derde graad van het secundair onderwijs, uitgereikt in het deeltijds
beroepssecundair onderwijs of de leertijd op basis van een certificaat van
een opleiding die verwant is met het studiegebied van de desbetreffende
duale opleiding;

e) ofwel én houder zijn van één van de in a) tot en met d) vermelde
studiebewijzen, uitgereikt binnen een opleiding van een ander
studiegebied dan dat van de duale opleiding of binnen een opleiding die
niet verwant is met het studiegebied van de duale opleiding, én
beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad of het
begeleidingsteam, naargelang van het geval.