Opleidingen hebben verschillende kenmerken. Een overzicht.

Diploma of getuigschrift?

De opleidingen van Syntra AB zijn officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Het diploma of getuigschrift dat je na de opleiding ontvangt, is gecertificeerd door VLAIO.

Je ontvangt een getuigschrift

  • als je een volledig opleidingstraject beroepskennis succesvol aflegt,
  • of wanneer je succesvol de cursus basiskennis bedrijfsbeheer beëindigt

Je ontvangt een diploma

  • als je succesvol zowel het opleidingstraject beroepskennis als basiskennis bedrijfsbeheer afwerkt.

Om deel te nemen aan de examens moet je 2/3de van de lessen aanwezig zijn.

Volg je een korte opleiding (bijscholing) dan krijg je na het volgen van de opleiding een attest van lesvolging.

Het Vlaams opleidingsverlof

Van toepassing voor alle cursisten die inschrijven in een nieuw opleidingstraject dat start na 1 september 2019.

Dit stelsel vervangt dus het Betaald Educatief Verlof (zie boven).

Het Vlaams opleidingsverlof houdt in dat je afwezig mag blijven op het werk om een opleiding te volgen of een examen af te leggen, terwijl je loon gewoon wordt doorbetaald. Je werkgever kan een compensatie van jouw loon aanvragen bij de overheid.

Er zijn wel enkele voorwaarden:

  • je werkt in een privé-onderneming (minstens aan 50% van de normale arbeidsprestaties) die haar vestigingseenheid heeft in het Vlaamse Gewest (het adres zoals vermeld op het arbeidscontract) of
  • je wil een arbeidsmarktgerichte opleiding volgen (minstens 32 contacturen/klassikale lessen, geen afstandsleren of individuele coaching). Welke opleidingen dit zijn vind je terug in de lijst in de databank van de Vlaamse overheid. Het kan ook zijn dat bepaalde opleidingen pas in aanmerking komen als ze leiden naar een eerste diploma van een bepaald niveau. Deze info vind je ook in de databank bij de desbetreffende opleiding bij de knop "voorwaarden". Om het je nog gemakkelijker te maken hebben wij een lijst gemaakt met daarin alle opleidingen die Syntra AB in het cursusjaar 2019-2020 organiseert en die in aanmerking komen* voor het Vlaams opleidingsverlof. Je kan deze lijst hier bekijken.
  • je wil een loopbaangerichte opleiding volgen. Dit is een opleiding die wordt aangeraden in het persoonlijk ontwikkelingsplan naar aanleiding van een loopbaanbegeleidingstraject). Het loopbaancentrum geeft hiervoor een 'attest loopbaanbegeleiding' af.
  • je wil een examen afleggen voor een arbeidsmarktgerichte opleiding of
  • je wil een examen afleggen bij de Vlaamse examencommissie of
  • je wil een examen afleggen om een ervaringsbewijs te behalen

Hoeveel uren opleidingsverlof je krijgt hangt af van het tewerkstellingspercentage en het type van de opleiding die je wil volgen of het type van het examen dat je wil afleggen. Ben je voltijdse werknemer dan heb je tot 125 u recht op VOV (Vlaams opleidingsverlof).

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Overheid.

*de informatie op deze lijst werd verstrekt door de Vlaamse Overheid. 

Type opleidingen

Open aanbod

Ontdek onze dag- en avondcursussen voor vakmensen in heel diverse domeinen, inclusief verplichte bijscholingen.

Ontdek de opleidingen
 

Bedrijfstrainingen (Syntra Bizz)

Organiseer een opleiding voor mensen in jouw onderneming. Wij doen je een voorstel.

Ontdek wat Syntra Bizz voor jou kan betekenen
 

Voltijdse dagopleiding (VDO)

Volg na je secundair een vakopleiding met geldig diploma voor de arbeidsmarkt.

Ontdek de opleidingen
 

Beroepsopleidingen

Erkende opleidingen met overheidsattest die je kan combineren met een activiteit overdag.

Ontdek de beroepsopleidingen
 

Leertijd / Duaal

Haal je secundair diploma terwijl je aan het werk bent, met één dag per week les.

Ontdek de opleidingen