Opleidingen hebben verschillende kenmerken. Een overzicht.

Diploma of getuigschrift?

De opleidingen van Syntra AB zijn officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Het diploma of getuigschrift dat je na de opleiding ontvangt, is gecertificeerd door VLAIO.

Je ontvangt een getuigschrift

 • als je een volledig opleidingstraject beroepskennis succesvol aflegt,
 • of wanneer je succesvol de cursus start je eigen zaak beëindigt

Je ontvangt een diploma

 • als je succesvol zowel het opleidingstraject beroepskennis als start je eigen zaak afwerkt.

Volg je een korte opleiding (bijscholing) dan krijg je na het volgen van de opleiding een attest van lesvolging.

Het Vlaams opleidingsverlof

Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof (VOV), de opvolger van het betaald educatief verlof. Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. De werkgever kan ter compensatie van de loonkost een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen.

Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.

Wat betreft jouw tewerkstelling

Om VOV te kunnen opnemen, moet je bij de start van de opleiding minstens 50% tewerkgesteld zijn, waarvan minstens een deel in de privésector en minstens een deel in het Vlaams Gewest. Het is de vestiging waarin je werkt, die telt.

Om te bepalen op hoeveel uren VOV je dat schooljaar recht hebt, kijkt men naar jouw tewerkstellingspercentage van de maand september. Je moet minstens 50% werken in september om recht te hebben op VOV (persoonlijk maximum).

Wat betreft jouw opleiding

De volgende SYNTRA-opleidingen geven recht op VOV.

 • Arbeidsmarktgerichte opleidingen die geregistreerd zijn in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives. De geregistreerde opleidingen hebben allemaal een registratienummer dat begint met ODB-… .

  Je moet voor minstens 32 contacturen of lestijden ingeschreven (niet aanwezig) zijn, binnen een periode van 1 jaar (365 dagen). Je mag verschillende modules bij éénzelfde opleidingsverstrekker combineren om aan dat minimum te raken.

  In de opleidingsdatabank vind je bij bepaalde opleidingen beperkende voorwaarden over het huidige opleidingsniveau van de werknemer. Hou ook daar rekening mee.
   

 • Loopbaangerichte opleidingen: een opleiding die aangeraden wordt in jouw persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding. Het loopbaancentrum levert hiervoor een ‘attest loopbaanbegeleiding’ af.

  Hoeveel uren opleidingsverlof je krijgt hangt af van jouw tewerkstellingspercentage en het type opleiding dat je wil volgen. Ben je voltijdse werknemer dan heb je tot 125u recht op VOV.

  Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Overheid.

Hoe VOV aanvragen?

•    Kijk na of je als werknemer recht hebt op VOV
•    Kijk na of de opleiding die je wenst te volgen recht geeft op VOV. Dit kan je terugvinden op de opleidingspagina van onze website of op de opleidingsdatabank van de Vlaamse overheid
•    Schrijf je via onze website in voor je opleiding
•    Van zodra je opleiding is betaald kan je je aanvraag voor VOV doen via het cursistenportaal. Kort nadien kan je het inschrijvingsattest voor VOV downloaden, eveneens in het cursistenportaal
•    Dat inschrijvingsattest bezorg je voor 15 oktober aan je werkgever. Op dit attest staat namelijk het juiste ODB nummer en voorziene opleidingsuren zodat je werkgever de aanvraag correct kan registreren.

Voor CJ2021-2022 wil de Vlaamse Regering via het relanceplan Alle Hens aan Dek de leergoesting van werknemers aanwakkeren en installeert daartoe in de context van VOV het Gemeenschappelijk Initiatiefrecht.
Kort samengevat komt het erop neer dat tijdelijk het recht op 125u VOV kan verdubbeld worden tot maximaal 250u op voorwaarde dat het initiatief tot het volgen van een opleiding uitgaat van de werkgever en dat de werknemer hiermee instemt, zonder daartoe verplicht te worden.
Meer informatie hierover vind je op de website van de Vlaamse Overheid.

*de informatie op deze lijst werd verstrekt door de Vlaamse Overheid.

Type opleidingen

Open aanbod

Ontdek onze dag- en avondcursussen voor vakmensen in heel diverse domeinen, inclusief verplichte bijscholingen.

Ontdek de opleidingen
 

Bedrijfstrainingen (Syntra Bizz)

Organiseer een opleiding voor mensen in jouw onderneming. Wij doen je een voorstel.

Ontdek wat Syntra Bizz voor jou kan betekenen
 

Voltijdse dagopleiding (VDO)

Volg na je secundair een vakopleiding met geldig diploma voor de arbeidsmarkt.

Ontdek de opleidingen
 

Beroepsopleidingen

Erkende opleidingen met overheidsattest die je kan combineren met een activiteit overdag.

Ontdek de beroepsopleidingen
 

Leertijd / Duaal

Haal je secundair diploma terwijl je aan het werk bent, met één dag per week les.

Ontdek de opleidingen