Duur en data
 • Nog geen startdatum bekend. Klik op "Hou me op de hoogte", wij doen de rest
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Beroepsopleiding
 • Diploma of getuigschrift

 • Vlaams opleidingsverlof

Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Kinderbegeleider baby's en peuters: waarom zou je deze opleiding volgen?

In Vlaanderen is de kinderopvang een sector waarin men voortdurend op zoek is naar goed opgeleide en gemotiveerde mensen, die aan de slag kunnen gaan in de gezins-of groepsopvang.
Kind en Gezin verwacht ook dat elk kinderopvanginitiatief voldoet aan een aantal kwaliteitseisen. Dit om te garanderen dat elke ouder zijn kinderen kan toevertrouwen aan goed opgeleide begeleiders.

Deze opleiding is erkend door Kind en Gezin en voldoet dus aan alle eisen, zodat cursisten die de opleiding succesvol afronden als zelfstandige aan de slag kunnen met de opvang van maximaal 18 kindjes. Verder kan je natuurlijk ook starten in de groepsopvang of als begeleider in gezinsopvang.

Programma

Eerste jaar (268u)
• Module 01 -  Inzicht in de sector (24u)
        Historiek en functie
        Kinderopvanginitiatieven

• Module 02 - Takenpakket en zelfreflectie (24u)
 Rol kinderbegeleider
 Opbouw opleiding
 Zelfreflectie   

• Module 03 -  Kinderen ( 68u )
 Ontwikkeling van baby's en peuters
 Omgaan met kinderen in de kinderopvang
 Observeren

• Module 04 -  Spelen ( 40u )

• Module 05 -  Gezondheid ( 96u )
 Inleiding zorg en gezondheid
 Zorg gezonde kind
 Zorg licht zieke kind / kind dat ziek wordt in opvang
 Zorg kind met specifieke zorgbehoefte
 Hygiëne
 Ergonomie
 Ehbo

• Module 06 -  Voeding  ( 16u )
 Voeding bij baby's , peuters , kleuters
 Eetsituatie en eetbegeleiding
Tweede jaar  ( 260u )
• Module 07 -  Ouders ( 36u )
 Contact met ouders in de kinderopvang
 Soorten contacten

• Module 08 -  Gebouw en inrichting ( 16u )

• Module 09 -  Veiligheid  ( 20u )

• Module 10 -  Team ( 28u )

• Module 11 -  Zorg voor kwaliteit ( 16u )

• Module 12 -  Samenwerken ( 12u )

• Module 13 -  Beheer zelfstandig kinderopvanginitiatief ( 124u )
 Commercieel beleid
 Boekhouden
 Recht
 Fiscaliteit
 Verzekeringen

• Module 14 -  Eindwerkbegeleiding ( 8u )
Stage ( 148u )
 Deelstage als begeleider in de kinderopvang - 100u ( vanaf  halfweg 1e jaar tot halfweg 2e jaar )
 Deelstage als verantwoordelijke in de kinderopvang - 40u ( vanaf halfweg 2e jaar )
 Stagebegeleiding - 8u

Voor wie?

Doelgroep

Deze opleiding richt zich naar mensen die willen starten als begeleider of zelfstandige van kinderdaginitiatieven (tot max. 18 kindjes)

Voor deze cursus zijn er geen specifieke instapvoorwaarden en mag gevolgd worden vanaf 18 jaar, of als je voldaan hebt aan de leerplicht.

Cursisten beschikken bij voorkeur over:

 • een getuigschrift beroep secundair onderwijs in een sociale opleiding of
 • een diploma secundair onderwijs

Toelatingsvoorwaarden

 1. Cursisten beschikken bij voorkeur over een diploma secundair onderwijs of een getuigschrift beroeps secundair onderwijs (sociale richting). Voor de kandidaat - cursisten die niet beschikken over dit diploma / getuigschrift wordt een intakegesprek ingepland. Gelieve contact op te nemen met de campus om je in te schrijven voor dit gesprek.
 2. Om aan de slag te gaan in de kinderopvangsector (stage), wordt door "Kind & Gezin" twee documenten opgevraagd aan de cursist / stagiair: een attest van medische geschiktheid (document overeenkomstig het model van Kind & Gezin) en een attest goed gedrag en zeden (= uittreksel uit het strafregister - model 2 , geschikt om met kinderen te werken). Om de gevraagde attesten door te sturen: klik hier.
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€514.25 €425.00
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€290.40 €240.00
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€302.50 €250.00
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€937.75 €775.00
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€514.25 €425.00