Duur en data
 • Inschrijven kan vanaf mei, we starten in september. Klik op "Hou me op de hoogte", wij doen de rest
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Beroepsopleiding
 • Diploma of getuigschrift

 • Vlaams opleidingsverlof

Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Kinderbegeleider baby's en peuters: waarom zou je deze opleiding volgen?

In Vlaanderen is de kinderopvang een sector waarin men voortdurend op zoek is naar goed opgeleide en gemotiveerde mensen, die aan de slag kunnen gaan in de gezins-of groepsopvang.
Kind en Gezin verwacht ook dat elk kinderopvanginitiatief voldoet aan een aantal kwaliteitseisen. Dit om te garanderen dat elke ouder zijn kinderen kan toevertrouwen aan goed opgeleide begeleiders.

Deze opleiding is erkend door Kind en Gezin en voldoet dus aan alle eisen, zodat cursisten die de opleiding succesvol afronden als zelfstandige aan de slag kunnen met de opvang van maximaal 18 kindjes. Verder kan je natuurlijk ook starten in de groepsopvang of als begeleider in gezinsopvang.

Het opleidingstraject is erkend als een beroepskwalificerend traject. Dit houdt in dat wanneer een lerende met succes het opleidingstraject afrondt, een beroepskwalificatiebewijs wordt uitgereikt. 

Programma

Eerste jaar Kinderbegeleider baby's en peuters

 • Inzicht in de sector (24u)
  • Historiek en functie
  • Kinderopvanginitiatieven
 • Takenpakket en zelfreflectie (24u)
  • Rol kinderbegeleider
  • Opbouw opleiding
  • Zelfreflectie 
 • Kinderen ( 68u )
  • Ontwikkeling van baby's en peuters 
  • Omgaan met kinderen in de kinderopvang  
  • Observeren
 • Spelen ( 40u )
 • Gezondheid ( 96u )
  • Inleiding zorg en gezondheid
  • Zorg gezonde kind
  • Zorg licht zieke kind / kind dat ziek wordt in opvang
  • Zorg kind met specifieke zorgbehoefte
  • Hygiëne
  • Ergonomie
  • Ehbo
 • Voeding  ( 16u )
  • Voeding bij baby's , peuters , kleuters
  • Eetsituatie en eetbegeleiding

Tweede jaar kinderbegeleider baby's en peuter

 • Ouders ( 36u )
  • Contact met ouders in de kinderopvang
  • Soorten contacten
 • Gebouw en inrichting ( 16u )
 • Veiligheid  ( 20u )
 • Team ( 28u )
 • Zorg voor kwaliteit ( 16u )
 • Samenwerken ( 12u )
 • Beheer zelfstandig kinderopvanginitiatief ( 124u )
  • Commercieel beleid
  • Boekhouden
  • Recht
  • Fiscaliteit
  • Verzekeringen
 • Eindwerkbegeleiding ( 8u )
 • Stage ( 148u )
  • Deelstage als begeleider in de kinderopvang - 100u ( vanaf  halfweg 1e jaar tot halfweg 2e jaar )
  • Deelstage als verantwoordelijke in de kinderopvang - 40u ( vanaf halfweg 2e jaar )
  • Stagebegeleiding - 8u

Aanvullende info omtrent het programma

Deze opleiding loopt deels online.

Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats op de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort van kennisverwerving vanuit je zetel en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. Daar stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit.

De lessen die je van thuis uit volgt, lopen ofwel via een virtual classroom ofwel via zelfstudie van online lesinhoud. Een laptop/PC/tablet, een webcam en een internetverbinding is het enige dat je hiervoor nodig hebt.

Voor wie?

Doelgroep

Deze opleiding richt zich naar mensen die willen starten als begeleider of zelfstandige van kinderdaginitiatieven (tot max. 18 kindjes)

Deze cursus mag gevolgd worden vanaf 18 jaar, of als je voldaan hebt aan de leerplicht.

Cursisten beschikken bij voorkeur over:

 • een getuigschrift beroep secundair onderwijs in een sociale opleiding of
 • een diploma secundair onderwijs

Toelatingsvoorwaarden

 1. Cursisten beschikken bij voorkeur over een diploma secundair onderwijs of een getuigschrift beroeps secundair onderwijs (sociale richting). Voor de kandidaat - cursisten die niet beschikken over dit diploma / getuigschrift wordt een intakegesprek ingepland. Gelieve contact op te nemen met de campus om je in te schrijven voor dit gesprek.
 2. Om aan de slag te gaan in de kinderopvangsector (stage), wordt door "Kind & Gezin" twee documenten opgevraagd aan de cursist / stagiair: een attest van medische geschiktheid (document overeenkomstig het model van Kind & Gezin) en een attest goed gedrag en zeden (= uittreksel uit het strafregister - model 2 , geschikt om met kinderen te werken). Om de gevraagde attesten door te sturen: klik hier.