Duur en data
 • Nog geen startdatum bekend. Klik op "Hou me op de hoogte", wij doen de rest
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Beroepsopleiding
 • Diploma of getuigschrift

 • Vlaams opleidingsverlof

Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Notarieel medewerker: waarom zou je deze opleiding volgen?

Wie als 'Notarieel Medewerker' bij een notaris tewerkgesteld is of een dergelijke functie beoogt, moet niet alleen over de nodige administratieve vaardigheden beschikken, maar wordt ook geacht voldoende op de hoogte te zijn van de juridische regelgeving met de daarbij horende documenten en werkmethodes.

Deze opleiding besteedt in de eerste plaats aandacht aan de juridische werkinstrumenten waarmee de medewerker dagelijks wordt geconfronteerd. Deze theoretische omkadering wordt steeds verduidelijkt aan de hand van praktische oefeningen en courante praktijkvoorbeelden. Daarnaast worden ook de klantvriendelijke en communicatieve vaardigheden van de notarieel medewerker in de kijker geplaatst én geoefend.

De opzet van deze opleiding is dat de cursisten het gewone werk in het notariaat zelfstandig kunnen uitvoeren en de gewone aktes (verkoop, lening, krediet,…) kunnen opstellen. Deze opleiding richt zich dan ook naar de praktische handelingen die het notariaatswerk dagelijks vereist: ontvangst, samenstellen van dossiers, opzoekingen doen, informatie opvragen en interpreteren, opmaken van gewone aktes, opvolgen en afsluiten van dossiers, de nodige juridische basiskennis meegeven, …. 

Programma

1ste jaar Notarieel medewerker

Als notarieel medewerker bereid je de dossiers voor de notaris voor, zorg je voor de afwerking van de akten. Hij of zij is de assistent van de notaris. De lesinhouden behandelen alle relevante aspecten van privaat en fiscaal recht voor de dagelijkse gang van zaken in een notariskantoor, de notariële terminologie...

 • Notariële inrichting (7 sessies) 
 • Burgerlijk recht (8 sessies) 
 • Contracten en verbintenissen (13 sessies)
 • Onthaal (2 sessies) 

2de jaar Notarieel medewerker

In het eerste jaar wordt een stevige basiskennis aangebracht. Het tweede jaar behandelt items die direct toepasbaar zijn in de dagdagelijkse praktijk.

 • Familie- & erfrecht (8 sessies) 
 • Registratie (9 sessies)
 • Successie (9 sessies) 
 • Notariële correspondentie (2 sessies)
 • Eindwerkbegeleiding (2 sessies)
 • Eindproef - verdediging eindproef voor een jury (1 sessie)

Voor wie?

Doelgroep

 • Deze opleiding is bestemd voor iedereen die een uitdagende functie in een notariskantoor beoogt;
 • alsook voor alle actieve medewerkers van notariskantoren, die hun bestaande kennis wensen bij te sturen en te actualiseren.

Deze cursus mag je volgen met een minimum leeftijd van 18 jaar of als je voldaan hebt aan de leerplicht.

Toelatingsvoorwaarden

Je dient in het bezit te zijn van een diploma Hoger Secundair Onderwijs of je moet kunnen aantonen dat je minimum 3 jaar relevante werkervaring hebt in een notariaat of in een juridische werkomgeving.

Om je getuigschrift of competenties door te sturen: klik hier.

 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€332.75 €275.00
€302.50 €250.00
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€514.25 €425.00
€110.00 €90.91
 • Campus Antwerpen
€121.00 €100.00