Duur en data
  • Instappen in de loop van het schooljaar is mogelijk, neem contact en we helpen je verder
Locatie
  • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
  • Diploma of getuigschrift

Bespaar op je opleiding
  • Heb je recht op een studietoelage? Syntra Leertijd is hiervoor erkend

Over de cursus

Beroepen binnen de autosector kunnen niet louter op de schoolbanken aangeleerd worden. De sector heeft nood aan goed gekwalificeerde jongeren om de instroom in de sector te verhogen.

Duaal leren biedt een antwoord op al deze verzuchtingen, het is een doorgedreven vorm van leren op de werkplaats. 

Programma

De opleiding Onderhoudsmechanica Auto Duaal is een praktijkgerichte opleiding. Je leert 1 dag bij ons op de campus & 4 dagen in een echte garage in de praktijk. 
In deze opleiding komen volgende thema’s aan bod :
• Algemene vorming
• Periodiek onderhoud en sneldienst
• Klaarmaken van het voertuig voor technische keuring en aflevering

Als onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen kan je zelfstandig opgelegde taken uitvoeren zoals het verrichten van periodiek onderhoud, sneldienstinterventies en voertuigen klaarmaken voor technische keuring. Je herstelt, vervangt of stelt eenvoudige mechanische en elektrische componenten af op basis van voorschriften van de constructeur.

Praktische informatie
Voor meer informatie over deze opleiding neem je contact op met Kaat (0474 74 72 24)

Voor wie?

Doelgroep

De voorwaarden om bij de start van de opleiding onderhoudsmechanica auto duaal
als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:
• ofwel houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het
secundair onderwijs;
• ofwel beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad of het
begeleidingsteam, naargelang van het geval, over een leerling die aan de
voltijdse leerplicht heeft voldaan.

Extra info

In de opleiding onderhoudsmechanica auto duaal leert men controles,
herstellingen en vervangingen uitvoeren aan personenwagens en lichte
bedrijfsvoertuigen in het kader van onderhoud en sneldienstinterventies volgens
de veiligheidsvoorschriften en regelgeving met als doel de voertuigen rijklaar te
maken.

Nieuws

Syntra en Jaguar Land Rover werken samen aan Duaal Leren

€592.90 €490.00
€514.25 €425.00