Duur en data
 • Nog geen startdatum bekend. Klik op "Hou me op de hoogte", wij doen de rest
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Professionele bijscholing
 • Vlaams opleidingsverlof

Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Preventieadviseur niveau 3 - Avondtraject ONLINE lessen: waarom zou je deze opleiding volgen?

Wegens de maatregelen die de regering nam ter bestrijding van het Corona virus, zullen deze lessen momenteel ONLINE doorgaan.

Wij hebben een eigen online platform waar je gemakkelijk de les op kan volgen.

Van zodra de mogelijkheid bestaat, organiseren we de lessen opnieuw op de campus met eventueel bijkomende intervisie momenten, waar de docenten verdere toelichting kunnen geven en je vragen beantwoorden.

 

Elk bedrijf of organisatie is verplicht om binnen het bedrijf een interne preventieadviseur aan te stellen. In ondernemingen met minder dan 20 werknemers kan dit de werkgever zelf zijn. Je bent dan echter niet verplicht om een Preventieadviseur Niveau 1 of 2 aan te stellen of iemand in het bedrijf het getuigschrift hiervan te laten behalen.

Toch is het uitermate interessant dat men in het bedrijf op de hoogte is van risicoanalysepreventieactiviteiten en eerste hulp. Daarom organiseren wij voor iedereen - die niet verplicht is om een aanvullende opleiding te volgen van niveau 1 of 2 - deze specifieke opleiding Preventieadviseur Niveau 3. Op 14 sessies leer je de kneepjes van het vak.

Hoe zit een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk in elkaar? Wat is het verschil tussen de interne en externe dienst? Aan welke risico's worden werknemers blootgesteld? Een veilige werkvloer begint bij een degelijke basiskennis over preventie.

Deze opleiding richt zich naar iedereen die niet verplicht is om een aanvullende opleiding te volgen van niveau 1 of 2. We maken je vertrouwd met technieken rond risicoanalyse, preventieactiviteiten, eerste hulp en maatregelen bij onmiddellijk gevaar. Kennis die je als preventieadviseur kan vertalen naar de specifieke context van je bedrijf.

Tijdens de laatste sessie leg je een multiple choice examen af. Je krijgt dan nog enkele maanden tijd om een eindwerk te schrijven. Dit dien je schriftelijk in. 

Programma

ONLINE LESSEN MET AANVULLING VAN INTERVISIE MOMENTEN OP DE CAMPUS VAN ZODRA TOEGELATEN.

 • Inleiding en kennismaking
 • Reglementering (ARAB, CODEX, AREI, VLAREM)
 • Chemische agentia - asbest
 • Kantoor Ergonomie - heffen en tillen
 • Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • Dynamische risicoplanbeheersing
 • Beleid welzijn op het werk/Comité voor preventie en bescherming op het werk/Overlegcomité
 • Werken met derden - Uitzendkrachten - Elektriciteit
 • CPM - PBM - werken op hoogte
 • Arbeidsongevallen
 • Arbeidsmiddelen - machinerichtlijnen
 • Brandpreventie en -bestrijding
 • Omgevingsfactoren: lawaai-klimaat-verlichting
 • Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk/Beroepsziekten/psychosociale belasting
 • Examen
 • Paper

Voor wie?

Doelgroep

De opleiding richt zich in de eerste plaats op preventieadviseurs die geen verplichting hebben tot aanvullende vorming niveau 1 of 2. Daarnaast kan de opleiding ook nuttig zijn voor medewerkers van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk en leden van de Hiërarchische Lijn.

Toelatingsvoorwaarden

Deze cursus mag je volgen als je minstens 18 jaar bent of als je voldaan hebt aan de leerplicht.

 • Campus Leuven
 • Campus Antwerpen
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€290.40 €240.00
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€296.45 €245.00
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€935.00 €772.72
 • Campus Leuven
 • Campus Antwerpen
€375.10 €310.00
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€750.00 €619.83