Duur en data
 • Instappen in de loop van het schooljaar is mogelijk, neem contact en we helpen je verder
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
Bespaar op je opleiding
 • Heb je recht op een studietoelage? Syntra Duaal is hiervoor erkend

Bij 'werkend leren' of 'lerend werken' ben je 4 dagen per week aan de slag in een bedrijf waar je de knepen van het vak leert. Iets voor jou?

Sanitair en verwarming duaal: waarom zou je deze opleiding volgen?

Wil je graag aan de slag als installateur sanitair en verwarming?

Na het afwerken van dit duale traject (2 jaar) behaal je een getuigschrift van de 3de graad van het secundair onderwijs. Je kan doorstromen naar het specialisatiejaar technicus installatietechnieken duaal en je diploma secundair onderwijs behalen.

Voor meer info kan je contact opnemen met de adviseur duaal leren en leertijd via: werkplekleren@syntra-ab.be of 0487/ 68 11 00

Programma

Naast een aantal algemene gedragscompetenties die je nodig hebt binnen dit beroep komen volgende aspecten aan bod binnen de opleiding:

 • installatiewerken voorbereiden
 • doorboringen luchtdicht en brandveilig afdichten in wanden
 • elektrische aansluitingen uitvoeren in functie van de installatie
 • selecteren, bewerken, leggen en herstellen van aardgas- en LPG-binnenleidingen
 • selecteren, bewerken, leggen en herstellen van rookgasafvoerleidingen
 • selecteren, bewerken, leggen en herstellen van leidingen voor aanvoer van warm en koud water
 • selecteren, bewerken, leggen en herstellen van leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater
 • plaatsen en aansluiten van waterbehandelingstoestellen
 • plaatsen en aansluiten van sanitaire kranen, sanitaire toestellen en toestellen voor warmwaterbereidingen
 • maatregelen nemen om waterverbruik te beperken
 • selecteren, bewerken, leggen en herstellen van centrale verwarmingsleidingen
 • selecteren, bewerken, leggen en herstellen van stookolieleidingen
 • plaatsen en aansluiten van verwarmingstoestellen en toestellen die warmteafgifte en koeling regelen
 • plaatsen en aansluiten van ventilatoren, ventilatie-units en luchtgroepen
 • selecteren, bewerken, leggen en herstellen van luchtkanalen voor ventilatie en luchtbehandeling
 • monteren van aan- en afvoervoorzieningen voor ventilatie en luchtbehandeling
 • ...

Voor wie?

Toelatingsvoorwaarden

De voorwaarden om bij de start van de opleiding sanitaire en verwarmingsinstallaties
duaal als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

• voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;

• ofwel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het eerste leerjaar van de derde
graad bso, waarop de opleiding sanitaire en verwarmingsinstallaties duaal zich
situeert. Deze voorwaarden zijn bepaald in de codex secundair onderwijs en het
besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van
het voltijds secundair onderwijs, en meegedeeld bij omzendbrief SO 64. Voor de
overstap van een niet-duale naar een duale opleiding binnen de derde graad (met
uitzondering van het derde leerjaar van de derde graad) wordt het eerste leerjaar
niet-duaal gelijk gesteld met het eerste jaar duaal. Voor overstap in de derde graad
van het eerste leerjaar niet-duaal naar het tweede jaar duaal bso moet de leerling
voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het tweede leerjaar van de derde graad
bso

en jonger zijn dan 25 jaar