Duur en data
 • 20 sessies (totaal 60u)
 • Eerstvolgende startdatum: 14/11/2023
Locatie
 • Campus Antwerpen
Kenmerken opleiding
Een drankenpauze is voorzien
Drankpauze

Sociaal recht in de praktijk (avondtraject): waarom zou je deze opleiding volgen?

i.s.m.

Verschillende opleidingen over sociaal recht of wetgeving beperken zich tot een paar sessies die ogenschijnlijk het volledige scala aan expertisen met bijhorende theorieën, termen en begrippen aanhalen. Anders dan deze opleidingen die vlug verdampen is deze opleiding ambitieuzer en eerlijker.

Het doel van de opleiding is om jouw toepasbare kennis dag na dag daadwerkelijk te kunnen inzetten, met aandacht voor voldoende kwaliteit en diepgang.

Als HR-verantwoordelijke of HR-medewerker heb je een functie die én veelzijdig én inhoudelijk zeer divers is. Iedereen verwacht van jou uitgebreide én praktische kennis over personeelsbeleid, payroll én sociale wetgeving. Nochtans is niets evident gezien de uitgebreidheid van de deelexpertisen en de sociaal wettelijke actualiteit die zeer frequent wijzigt. Toch verwachten directie en medewerkers van jou een vlug en correct antwoord, tot in de details.

Deze opleiding zal je niet alleen een heropfrissing geven van een aantal wettelijke elementen maar ook diepgaander inzoomen op bepaalde deelaspecten die momenteel actueel zijn óf voor jou van bijzonder belang. Je zal in de mogelijkheid zijn om te blijven stil te staan bij jouw eigen ervaring en actuele kennis en hierdoor uw praktische kennis van arbeidsrecht en sociale wetgeving verbeteren.

Over de trainer

Na een carrière van meer dan 20 jaar in payroll en HR, eerst binnen een erkend sociaal secretariaat en daarna bij een van de grootste familiale bouwgroepen in België, zette Sven Noelants de stap  naar het freelance bestaan.  Vanuit die rol staat hij ondernemers en sociale secretariaten bij in de uitdagingen waar zij voor staan op payroll en HR vlak.

 

 

Programma

i.s.m.

Deel 1: ARBEIDSRECHT (5 sessies)

In deze praktische en pragmatische opleiding "Sociaal recht in de praktijk" neemt dit vak een centrale plaats in. In feite levert dit vak 'Arbeidsrecht' de theoretische onderbouw van een groot deel van deze opleiding. Het is dan ook evident dat de deelnemer die de functie van HR-verantwoordelijke, -officer of -businesspartner heeft over een gedegen en actuele kennis van het arbeidsrecht beschikt en deze kennis ook in de praktijk kan toepassen.

Basisregels i.v.m. het selecteren, aanwerven en onthaal van personeel kennen.
De basisregels m.b.t. reglementering en procedures bij de aanwerving van werknemers van zowel Belgische als vreemde nationaliteit kennen.
Wetgeving en reglementering i.v.m. het sluiten van arbeidsovereenkomsten (omtrent aard, rechtsbronnen, formules, vorm, rechten en plichten van werkgever en werknemer) toepassen.
De diverse soorten en vormen van arbeidsovereenkomsten (ook de bijzondere en aanverwante statuten) opsommen en de mogelijkheden ervan weergeven.
Nauwkeurig weergeven welke elementen deel uitmaken van de inhoud van een arbeidsovereenkomst en welke formaliteiten daarbij moeten vervuld worden.
De reglementering m.b.t. het beëindigen van een arbeidsovereenkomst kunnen toepassen.

Deel 2: WELZIJNSWETGEVING, ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN (2 sessies)

Binnen elke onderneming waar personeel tewerkgesteld is, komen vraagstukken met betrekking tot het welzijn van de werknemers frequent aan bod. De verplichtingen van de werkgevers leert u kennen.

 • Arbeidsveiligheid
 • Gezondheid
 • Psychosociale belasting
 • Ergonomie
 • Arbeidshygiëne

Deel 3: RSZ-WETGEVING (1 sessie)

Berekeningsbasis van de bijdragen
Begrip loon inzake sociale zekerheid
Wat is geen loon?
Betaling der bijdragen
RSZ-bijdragen per categorieën van werknemers
Vermindering der bijdragen (toepassingsgebieden, voorwaarden)
Sancties, burgerlijke strafsanctie

Deel 4: JAARLIJKSE VAKANTIE (1 sessie)

De wetgeving op de jaarlijkse vakantie voor arbeiders en bedienden leert u beheersen.

Op basis van deze wetgeving efficiënt de correcte berekening van de respectievelijke bedragen kunnen uitvoeren.

Voor arbeiders
Voor bedienden
Vakantiegeld voor jeugdige en oudere arbeiders en bedienden

Deel 5: ZIEKTE/INVALIDITEIT EN SOCIALE BIJSTAND (1 sessie)

Gezondheidszorg: de terugbetaling voor loontrekkenden
De ziekte-uitkeringen: algemene regeling loontrekkenden

Deel 6: VERZEKERINGEN (1 sessie)

Verzekering arbeidsongevallen, waarborgen, bijzonderheden
Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandsverzekering
Andere: reisverzekering, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, alle bouwplaatsrisico's, verzekeringen voor specifieke sectoren

Deel 7: LOON EN LOONBEREKENING (2 sessies)

De volledige berekening van alle elementen die te maken hebben met betaling van lonen, bezoldigingen of vergoedingen aan een personeelslid snel en efficiënt uitvoeren.
De basisbegrippen i.v.m. fiscaliteit kennen en hanteren.
De berekeningen i.v.m. al deze belastingen efficiënt uitvoeren.

Deel 8: PENSIOENEN (2 sessies)

Een pensioenaanvraag begeleiden en tevens weten welke rechten en plichten er zijn voor de (toekomstig) gepensioneerde
Vanuit de meest diverse beroepsloopbaansituaties en gezinstoestanden het werknemerspensioen berekenen
Vanuit de meest diverse beroepsloopbaansituaties en gezinstoestanden het pensioen voor de zelfstandige berekenen
De verschillende pensioenpijlers.

Deel 9: GROEIPAKKET (1 sessie)

Deel 10: WERKLOOSHEID (2 sessies)

Weten wie en in welke omstandigheden recht heeft op werkloosheidsuitkering
De procedures kennen in geval van uitsluiting, sancties en beroep
De bestaande wetgeving i.v.m. SWT, loopbaanonderbreking,... toepassen
Behandeling van de belangrijke items uit de werkloosheidsverzekeringswetgeving
Wetgeving met raakvlakken tot werkloosheidsreglementering

Deel 11: INTERNATIONALE TEWERKSTELLING (1 sessie)

Internationale tewerkstelling is niet meer weg te denken uit de dagelijkse werking van elke personeelsdienst: Belgische werknemers hebben opdrachten in buitenland, buitenlandse werknemers komen werken in België. Waarmee moet rekening worden gehouden op vlak van:

Sociale zekerheid
Arbeidsrecht
Fiscaliteit
Er wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de verplichtingen met betrekking tot werken met buitenlandse onderaannemers op de werkvloer.

Deel 12: SPECIALE TOPICS (1 sessie)

Bepaalde onderdelen van een bestaande module worden gedetailleerder behandeld.

Voor wie?

i.s.m.

Doelgroep

 • HR-managers, directeurs P&O, HR-verantwoordelijken, personeelsverantwoordelijken
 • HR-business partners, HR-officers
 • Payrollsadministrators

Extra info

i.s.m.

In deze opleiding wordt gewerkt met het boek "Praktisch sociaal recht". Het boek is inbegrepen in het inschrijvingsgeld.

De inhoudsopgave kan geraadpleegd worden via deze link.

Locatie & lesdata

i.s.m.

Adres: Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem

DatumUur
di 14/11/202319:00 - 22:00
di 21/11/202319:00 - 22:00
di 28/11/202319:00 - 22:00
di 05/12/202319:00 - 22:00
di 12/12/202319:00 - 22:00
di 19/12/202319:00 - 22:00
di 09/01/202419:00 - 22:00
di 16/01/202419:00 - 22:00
di 23/01/202419:00 - 22:00
di 30/01/202419:00 - 22:00
di 06/02/202419:00 - 22:00
di 20/02/202419:00 - 22:00
di 27/02/202419:00 - 22:00
di 05/03/202419:00 - 22:00
di 12/03/202419:00 - 22:00
di 19/03/202419:00 - 22:00
di 26/03/202419:00 - 22:00
di 16/04/202419:00 - 22:00
di 23/04/202419:00 - 22:00
di 30/04/202419:00 - 22:00

Deze gegevens zijn informatief en kunnen wijzigen. Neem contact met jouw campus bij vragen.

 • € 2238.50
 • 20 sessies (totaal 60u)
 • Drankpauze

Incompany training op maat van je bedrijf?

We bezorgen je graag een offerteOfferte

Docenten

i.s.m.
Sven Noelants

Na een carrière van meer dan 20 jaar in payroll en HR, eerst binnen een erkend sociaal secretariaat en daarna bij een van de grootste familiale bouwgroepen in België, zette Sven Noelants de stap naar het freelance bestaan. Vanuit die rol staat hij ondernemers en sociale secretariaten bij in de uitdagingen waar zij voor staan op payroll en HR vlak.

Prijs

i.s.m.
ExclIncl
Kostprijs voor deze opleiding€1850.00€2238.50

Bespaar op je opleiding

 • kmo-portefeuille (thema: Personeelsmanagement)
 • Opleidingscheques

We hebben alle kortingen en voordelen gebundeld op één handige pagina. Ga naar overzicht.

kmo-portefeuille

Erkend dienstverlener
MO*KO**
€1480.00€1295.00

* Middelgrote onderneming

** Kleine onderneming

Meer info vind je op onze pagina van de kmo-portefeuille.

Ook interessant voor jou

i.s.m.
Bekijk alle opleidingen

De L&D manager : basisopleiding

/4 sessies (totaal 12u)

 • Sint-Niklaas (BC Waasland)
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€665.50€550.00

Duurzaamheidsverslag: praktijkopleiding

/1 sessie (totaal 3u)

Nieuw
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€242.00€200.00

Basisopleiding coaching

/10 sessies (totaal 30u)

 • Campus Antwerpen
 • Campus Leuven
 • Of op jouw locatie
€1391.50€1150.00
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€2238.50€1850.00

Basisopleiding sociaal recht

/10 sessies (totaal 30u)

 • Campus Leuven
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€1179.75€975.00