Duur en data
 • Instappen in de loop van het schooljaar is mogelijk, neem contact en we helpen je verder
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
Bespaar op je opleiding
 • Heb je recht op een studietoelage? Syntra Leertijd is hiervoor erkend

Bij 'werkend leren' of 'lerend werken' ben je 4 dagen per week aan de slag in een bedrijf waar je de knepen van het vak leert. Iets voor jou?

Technicus installatietechnieken duaal: waarom zou je deze opleiding volgen?

Is het afstellen en regelen van ventilatie, sanitaire en centrale verwarmingsinstallaties jouw ding?

Dit duale traject (1 jaar) is een specialisatiejaar. Na deze opleiding behaal je een secundair diploma.

Voor meer info kan je contact opnemen met de adviseur duaal leren en leertijd via: werkplekleren@syntra-ab.be of 0476/48.01.07

Programma

Naast een aantal algemene gedragscompetenties die je nodig hebt binnen dit beroep komen volgende aspecten aan bod binnen de opleiding:

 • voorbereiden installatiewerken
 • meetinstrumenten gebruiken
 • op hoogte werken
 • instructies geven bij het gebruik van de installaties
 • elektrische aansluitingen en datacommunicatie installeren in functie van de installatie
 • opvolgdocumenten invullen en informatie doorgeven
 • luchtdichte en brandveilige doorbrekingen in wanden controleren
 • controleren en vervangen van leidingen voor aanvoer van warm en koud water
 • controleren en vervangen van leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater
 • sanitair kraanwerken en toestellen in dienst stellen, regelen en herstellen
 • systemen voor drinkwaterbehandeling, hemelwaterverbruik, afvalwaterbehandeling en drukverhoging in dienst stellen, regelen en herstellen
 • maatregelen nemen om waterverbruik te beperken
 • controleren, reinigen en vervangen van rookgasafvoerleidingen
 • herstellen, onderhouden en regelen van doorstroom- en voorraadtoestellen op gas of elektriciteit voor sanitair warmwaterbereidingen
 • onderhouden, controleren en vervangen van centrale verwarmingsleidingen en de verschillende onderdelen
 • in werking stellen en regelen van verwarmingsinstallaties
 • controleren en vervangen van luchtkanalen voor ventilatie en luchtbehandeling
 • in dienst stellen en regelen van ventilatiesystemen
 • onderhouden van ventilatie- en luchtbehandelingssystemen
 • ...

 

Voor wie?

Toelatingsvoorwaarden

De voorwaarden om bij de start van de opleiding technicus installatietechnieken duaal als
regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

• voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;

• ofwel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het derde leerjaar van de derde
graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop de opleiding technicus
installatietechnieken duaal zich situeert. Deze voorwaarden zijn bepaald in de
codex secundair onderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002
betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs, en meegedeeld bij
omzendbrief SO 64

 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€360.00€297.52
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€585.00€483.47
€2904.00€2400.00