Duur en data
 • Instappen in de loop van het schooljaar is mogelijk, neem contact en we helpen je verder
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Diploma of getuigschrift

Bespaar op je opleiding
 • Heb je recht op een studietoelage? Syntra Leertijd is hiervoor erkend

Technicus installatietechnieken duaal: waarom zou je deze opleiding volgen?

Ben jij op zoek naar een praktijkgerichte opleiding waarbij je 4 dagen per week leert in een echt bedrijf en 1 dag per week naar onze campus in Mechelen komt om daar je kennis nog te verhogen?

Is het afstellen en regelen van sanitaire en centrale verwarmingsinstallaties jouw ding?

Ben je geïnteresseerd in ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties in gebouwen en wil je deze opstarten, regelen en herstellen?

Dan is deze opleiding misschien iets voor jou!

Programma

Wat leer je in deze opleiding?

 • Voorbereiden installatiewerken
 • Doorboringen in wanden luchtdicht en brandveilig afdichten
 • Elektrische aansluitingen uitvoeren in functie van de installatie
 • Selecteren, bewerken en leggen van aardgas- en LPG-binnenleidingen
 • Herstellen van aardgas- en LPG-binnenleidingen
 • Selecteren, bewerken en leggen van rookgasafvoerleidingen
 • Selecteren, bewerken en leggen van leidingen voor afvoer van warm en koud water (en herstellen)
 • Selecteren, bewerken en leggen van leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater (en herstellen)
 • Plaatsen en aansluiten van waterbehandelingstoestellen
 • Plaatsen en aansluiten van sanitaire kranen, sanitaire toestellen en toestellen voor warmwaterbereiding
 • Maatregelen nemen om het waterverbruik te beperken
 • Selecteren, bewerken en aanleggen van centrale verwarmingsleidingen (en herstellen)
 • Selecteren, bewerken en aanleggen van stookolieleidingen (en herstellen)
 • Plaatsen en aansluiten van verwarmingstoestellen en toestellen voor warmteafgifte en koeling.
 • Plaatsen en aansluiten van ventilatoren, ventilatie-units en luchtgroepen
 • Selecteren, bewerken aan aanleggen van luchtkanalen voor ventilatie en luchtbehandeling
 • Monteren van aan- en afvoervoorzieningen voor ventilatie

 

Praktische informatie

Voor meer informatie over deze opleiding neem je contact op met Lore
T: 0476480107
E: werkplekleren@syntra-ab.be

Voor wie?

Toelatingsvoorwaarden

 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht
 • ofwel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het eerste leerjaar van de derde
  graad bso, waarop de opleiding sanitaire en verwarmingsinstallaties duaal zich
  situeert. Deze voorwaarden zijn bepaald in de codex secundair onderwijs en het
  besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van
  het voltijds secundair onderwijs, en meegedeeld bij omzendbrief SO 64. Voor de
  overstap van een niet-duale naar een duale opleiding binnen de derde graad (met
  uitzondering van het derde leerjaar van de derde graad) wordt het eerste leerjaar
  niet-duaal gelijk gesteld met het eerste jaar duaal. Voor overstap in de derde graad
  van het eerste leerjaar niet-duaal naar het tweede jaar duaal bso moet de leerling
  voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het tweede leerjaar van de derde graad
  bso; 

Ventilatieverslaggever

/2 sessies (6u)

 • Campus Leuven
 • Of op jouw locatie
€338.80 €280.00

Cerga - Gasmonteur

/4 sessies (16u)

 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€245.00 €202.48
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€1694.00 €1400.00