Duur en data
 • Inschrijven kan vanaf mei, we starten in september. Klik op "Hou me op de hoogte", wij doen de rest
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Beroepsopleiding
 • Diploma of getuigschrift

 • Vlaams opleidingsverlof

Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Urban farmer: waarom zou je deze opleiding volgen?

Stadslandbouw; dat is urban farming! Eetbaar groen op grote schaal en dat op daken, muren, braakliggend terrein, ... Vers voedsel wordt op die manier met een kleinere ecologische voetafdruk tot bij de bewoners van de stad gebracht. In een kortere keten zeg maar. Dit wil zeggen dat de teelt, de verkoop en het opeten van je producten zich op kortere afstand van elkaar afspelen.

Urban farming is meer dan een trend. Het verbouwen van groenten, fruit, eetbare bloemen, ... komt voor in alsmaar meer (wereld)steden en zelfs in een (semi)stedelijke omgeving! 

Korte keten & landbouw in één

De opleiding tot urban farmer is breed opgevat. Het focust op mogelijke teelttechnieken van zowel plantaardige als dierlijke productie. Bijkomend scheppen we een ruimer kader van regelgeving en wetgeving met betrekking tot stadslandbouw. Ook bedrijfseconomische competenties komen daarbij aan bod. Op die manier leer je de sector goed kennen om later, als je dat wenst, zelf een duurzame onderneming uit te bouwen.

Programma

Deze opleiding loopt deels online.
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats op de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort van kennisverwerving vanuit je zetel en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. Daar stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit.
De lessen die je van thuis uit volgt, lopen ofwel via een virtual classroom ofwel via zelfstudie van online lesinhoud. Een laptop/PC/tablet, een webcam en een internetverbinding is het enige dat je hiervoor nodig hebt.

 

Inleiding, wetgeving en kader (8 sessies)

Thema: inleiding - inzicht in de sector:

 • Wat is urban farming?
 • Waarom urban farming?
 • Wat typeert urban farming?
 • Urban farming als sector, als werkgever?
 • Wie vertegenwoordigt de sector?

Thema: kader en wetgeving:

 • Duurzaamheid en ethiek
 • HACCP
 • Wetgeving

Teelttechnieken (15 sessies)

Thema: dierlijke productie:

 • Voedingsleer
 • Dierengezondheid
 • Dieren in de stadslandbouw
 • Bedrijfsbezoek

Thema: plantaardige productie

 • Bemestingsleer
 • Gewasbescherming
 • Teeltplanning en -technieken geïntegreerd per typeteelt
 • Gewassen in de stadslandbouw - beschrijvend en voorbeelden
 • Bedrijfsbezoek

Toegepaste bedrijfsvoering en marketing (8 sessies)

Thema: toegepast bedrijfsvoering

 • Businessconcept vertalen in een businessplan
 • Specifieke verdienmodellen
 • Berekenen rentabiliteit vs. voedselteams contacteren
 • Werken met werknemers?
 • Voordelen kansengroepen
 • Specifieke rechtsvormen
 • Bedrijfsculturen en samenwerkingsvormen
 • Mogelijke uitbatingsvormen; voor- en nadelen
 • Fiscaliteit in de stadslandbouw
 • Verschillende BTW-regimes
 • Specifieke wetgeving
 • Verzekeringen

Thema: toegepaste marketing

 • Sociale media
 • Story telling
 • Communicatiemix

Analyseoefening (4 sessies + 1u coaching)

Eindproef (1 sessie + 2u coaching)

Voor wie?

Doelgroep

 • Personen die zich willen verdiepen in de mogelijkheden van deze nieuwe sector. 
 • Er is geen voorkennis vereist.

Deze cursus mag je volgen als je minstens 18 jaar bent of als je voldaan hebt aan de leerplicht.

Extra info

 • Je beschikt over een eigen laptop met internetverbinding voor het online cursusmateriaal en opdracht.
€181.50 €150.00

Herborist in de praktijk

/4 sessies (12u)

 • LEVENSSTROOM
€387.20 €320.00