Duur en data
 • Inschrijven kan vanaf mei, we starten in september. Klik op "Hou me op de hoogte", wij doen de rest
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Beroepsopleiding
 • Diploma of getuigschrift

 • Vlaams opleidingsverlof

Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille

 • opleidingscheques

Vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg: waarom zou je deze opleiding volgen?

Wil je een onderneming voor beroepsgoederenvervoer opstarten, voortzetten of overnemen? Dan moet je hiervoor aan 4 basisvoorwaarden voldoen:

 1. Een vestiging in België
 2. Betrouwbaarheid
 3. Financiële draagkracht
 4. Vakbekwaamheid voor vervoersmanagers

Deze opleiding is gericht op het behalen van de basisvoorwaarde ' Vakbekwaamheid voor vervoersmanagers'. Ten minste één natuurlijke persoon, die de vervoerwerkzaamheden van de onderneming permanent en daadwerkelijk leidt, moet houder zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid geldig voor het beroepsgoederenvervoer over de weg.

In deze cursus komen alle onderwerpen, waarvan de kennis verplicht wordt gesteld door de regelgeving en die onmisbaar zijn om een vervoeronderneming op deskundige wijze te starten of te leiden, uitgebreid aan bod. In nauwe samenwerking met het Instituut voor Wegtransport en Logistiek Belgie (ITLB), bieden we je deze opleiding aan die je dan ook perfect voorbereid op het examen, georganiseerd door de examencommissie, benoemd door de Minister van Mobiliteit en Vervoer.

Belangrijk !

Voor deze opleiding kan bij ons niet online worden ingeschreven. Voor inschrijvingen en praktische inlichtingen i.v.m. de cursus kan je steeds terecht bij:

INSTITUUT WEGTRANSPORT EN LOGISTIEK BELGIË (afgekort: ITLB)
Archimedesstraat 5
1000 Brussel
Telefoon: 02 234 30 10
E-mail: info@itlb.be
Website: www.itlb.be

De lessen vinden plaats op de campus Mechelen van Syntra-AB.

 

Programma

Volgende aspecten komen in deze opleiding aan bod:

 • Burgerlijk recht (3 uur)
 • Handelsrecht (3 uur)
 • Sociaal recht (4 uur)
 • Belastingrecht (6 uur)
 • De vervoersovereenkomst (6 uur)
 • Arbeidsreglementering (8 uur)
 • Betalings- en financieringstechnieken (6 uur)
 • Boekhouden en financiële analyse (14 uur)
 • Verzekeringen (4 uur)
 • Kostprijs en prijsvorming (12 uur)
 • Organisatie, beheer en kwaliteitszorg (6 uur)
 • Telematica (2 uur)
 • Tussenpersonen (2 uur)
 • Veiligheid op de weg en voornaamste verkeersregels (6 uur)
 • Keuze en onderhoud van voertuigcomponenten (6 uur)
 • Toegang tot het beroep en de uitoefening ervan (6 uur)
 • Goederenbehandeling (4 uur)
 • ABC van het ADR (4 uur)
 • Douane (4 uur)
 • Afmetingen en massa’s (1 uur)
 • Intermodaal vervoer (2 uur)
 • ATP (vervoer onder geleide temperatuur) (1 uur)
 • Vervoer van levende dieren (2 uur)
 • Afvalvervoer (2 uur)
 • Logistiek (2 uur)

Totaal aantal lesuren: 116

Voor wie?

Doelgroep

Deze opleiding is essentieel als je een onderneming voor beroepsgoederenvervoer wilt opstarten, voortzetten of overnemen en hiervoor het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van beroepsgoederen over de weg wilt behalen.

Deze cursus mag je volgen als je minstens 18 jaar bent of als je voldaan hebt aan de leerplicht.

Extra info

De opleiding wordt afgerond met een examen georganiseerd in samenwerking met het ITLB.

 

 

 • Transport Academy Geel
 • Transport Academy Mechelen - Castelein
 • Of op jouw locatie
€217.80€180.00
 • Transport Academy Mechelen - Castelein
 • Of op jouw locatie
€199.65€165.00
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€199.65€165.00
 • Transport Academy Mechelen - Castelein
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€199.65€165.00
 • Transport Academy Mechelen - Castelein
 • Of op jouw locatie
€199.65€165.00