Duur en data
 • Nog geen startdatum bekend. Klik op "Hou me op de hoogte", wij doen de rest
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding

Vastgoedfinanciering: waarom zou je deze opleiding volgen?

i.s.m.

Locatie, risicomanagement en rendement zijn wellicht de drie belangrijkste pijlers in de vastgoedsector. Een degelijke kennis van financieringsvraagstukken en rekenmethodieken stelt de vastgoedprofessional in staat om deze te beheersen en mislukte vastgoedinvesteringen tot een minimum te beperken.

Hoe beïnvloedt de tijdwaarde van geld de investeringsbeslissing en de financiering? Investeer je best privé of via een vennootschap ? Wat betekent zakelijke rechten als vruchtgebruik, opstal of erfpacht en zijn ze zinvol?
Tijdens deze praktijkgerichte opleiding krijg je een duidelijk inzicht in : 

Welke actoren de weg van de vastgoedbelegger zal kruisen;
Welke impact exogene schokken op vastgoed kunnen hebben;  
Waarom investeren in vastgoed zo populair is;
Welke soorten vastgoedinvesteringen er zijn; 
Hoe je deze vastgoedinvesteringen het best kan structuren en welke fiscale impact dit heeft; 
Over welke tools je als investeerder kan beschikken om je vastgoedbeleggingen op een klassieke dan wel op een inovatieve manier kan financieringen. 

Over de docent

Shun heeft een Master in Real Estate Management behaald aan de Antwerp Management School en is een gedreven en leergierige professional die zijn ervaringen en kennis in zowel de financiële als vastgoedsector graag deelt. Hij is zijn carrière begonnen in de financiële wereld als consultant bij een BIG4-bedrijf, waarna hij als business controller bij een vastgoedinvesteerder/ontwikkelaar tewerk ging. Sinds juli 2022 werkt hij als business developer bij een gerenommeerde beursgenoteerde vastgoedspeler. Shun geeft sinds 2021 les bij Syntra en doet dit op een verfrissende, innoverende en interactieve manier. Hij zorgt ervoor dat iedereen de concentratie blijft vasthouden en geboeid de lessen verlaat.

Deze opleiding is voor 12 u. erkend door het BIV en voor 8 uur door het ITAA als permanente vorming

Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars
Institute for Tax Advisors & Accountants (ITAA)

Programma

i.s.m.

Sessie 1  : Introductie, kennismaking en relevante actoren in de sector
Deze sessie functioneert als inleiding tot de vastgoedwereld, waarbij er enerzijds tijd wordt genomen om kennis te maken met de groep en anderzijds gepeild wordt naar hun relatie tot de vastgoedwereld en hun verwachtingen. In deze sessie zal de curriculum eveneens overlopen worden en vastgoed als beleggingsproduct geïntroduceerd worden. Tot slot worden de meest relevante betrokken actoren en de impact van exogene schokken op vastgoed toegelicht.

Sessie 2  : Vastgoed als belegging
In deze sessie worden de verschillende vastgoedmarkten in kaart gebracht. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de gebruikersmarkt (ook wel space market genoemd) en de investeringsmarkt (ook wel asset market genoemd). Eens deze twee markten toegelicht zijn, wordt toegelicht hoe vraag en aanbod op elkaar afgestemd zijn en hoe vastgoedontwikkelaars hierop inspelen. Vervolgens wordt voor het eerst een onderscheid gemaakt tussen direct en indirect vastgoed. Waar de meesten vastgoed linken met een baksteen, zullen we "papieren" vastgoed inleiden. 

Sessie 3  : Vastgoedrecht en fiscaliteit
De meest relevante zakelijke rechten (recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik en eigendom) en zakelijke zekerheidsrecht (hypotheek) worden toegelicht. Men gaat vervolgens een "koop" simuleren en de chronologische stappen van een koop juridisch overlopen. De wilsgebreken (dwaling, bedrog, geweld en benadeling) die een eventuele koop/verkoop teniet kunnen doen worden eveneens toegelicht. Hierna schakelen we over naar vastgoedfiscaliteit en worden asset en share deals met elkaar vergeleken, m.a.w. het aankopen van een baksteen versus het aankoop van aandelen. De fiscale behandeling voor het verhuren van vastgoed wordt eveneens kort besproken, zowel op het gebied van personen- als vennootschapsbelasting. 

Sessie 4 : Vastgoedfinanciering en rendementsberekening
In deze laatste sessie zullen de verschillende financieringsmogelijkheden voorgesteld worden. Ook wordt er stilgestaan bij alternatieve manieren van vastgoedfinancieringen die steeds meer aan populariteit winnen. Daarnaast staan we even stil bij de rendementsberekening voor zowel een vastgoedontwikkeling -als investering. De cursisten zullen samen met de docent een statische haalbaarheidsstudie leren opstellen en aanleren hoe de residuele grondwaarde eenvoudig berekend kan worden. 

Voor wie?

i.s.m.

Doelgroep

Deze opleiding is uitermate interessant voor eenieder die zijn kennis in vastgoed op een verfrissende manier wilt verdiepen. Vastgoedprofessionals, maar ook niet-professionele vastgoedinvesteerders zullen deze kortlopende opleiding weten te appreciëren.

Ook interessant voor jou

i.s.m.
Bekijk alle opleidingen

Incoterms

/2 sessies (totaal 7u)

 • Campus Antwerpen
 • Diegem (Aviato Academy)
 • Of op jouw locatie
€423.50€350.00

Basis Accijnzen

/2 sessies (totaal 6u)

 • Laakdal (LITC)
 • Of op jouw locatie
€435.60€360.00

Basisprincipes boekhouden

/9 sessies (totaal 27u)

 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€1119.25€925.00

Starten met import en/of export

/2 sessies (totaal 7u)

 • Diegem (Aviato Academy)
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€423.50€350.00
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€1149.50€950.00