Duur en eerstvolgende startdatum
 • 15/01/2019
Locatie
 • Campus Antwerpen
Kenmerken opleiding
 • Attest van lesvolging
 • Diploma of getuigschrift

 • Educatief verlof

Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille

 • opleidingscheques
 • Unizo korting

Over de cursus

Het beroep van vitaliteits- en welzijnscoach of corporate vitality manager is een nieuwe uitbreiding binnen het kennisdomein van HR en kent complementaire raakvlakken met de functies van preventie-adviseur en vertrouwenspersoon.

Deze opleiding leidt de cursist op om welbevinden op de werkvloer en burn-out en stresspreventie aan te sturen. In samenwerking met het bedrijf of de organisatie stel je veranderingsstrategieën voor die wellbeing op de werkvloer bevorderen. Als intern of extern adviseur kan je bedrijven ondersteunen bij het uittekenen van een vitaliteits- en welzijnsbeleid op maat.

Organiseren, mensen coachen, resultaten bespreken en evalueren, motiveren, doelgericht nieuwe initiatieven implementeren met het oog op wellbeing van mens en bedrijf,... De rode draad in het hele verhaal is de mens... met het kenmerk zorg! Het realiseren van zorg voor lichaam en geest, zorg op de werkvloer (work-life/integratie), zorg voor de ouderwordende werknemer, aandacht voor de jongere werknemer…

 

Programma

Programma


Welzijnswetgeving en vitaliseren op de werkvloer (24 u)

 • Wetgeving over veiligheid en gezondheid op het werk
 • De rol van preventieadviseur en preventie van psychosociale risico’s
 • Opsporen van gezondheidsrisico’s en de vitaliteitspiramide
 • Arbeids- en organisatiepsychologie
 • Motivatie verhogen en ziekteverzuim verminderen met innovatief leiderschap
 • Ergonomie, pathologie en gezondheid
 • Financiële voordelen voor de organisatie
 • Voorbeelden van succesvolle vitaliteitsprojecten

Visie en analytische organisatie (16 u)

 • SWOT-positionering
 • Strategische welzijnsvisie voor het bedrijf
 • Vitaliteitsscan versus vitaliteitsbeleid
 • Visierapport en projectplan opstellen om preventieve maatregelen te nemen
 • Meetbare resultaten nastreven

Leren sensibiliseren en communiceren (16 u)

 • Intern communicatieplan opstellen: tips en voorbeelden
 • Symptomen van psychosociale kwalen
 • Gedragsverandering en motivatiekunde

De rol en duurzame inzetbaarheid van medewerkers (16 u)

 • Veranderingsmanagement in de praktijk
 • De rol van een interne of externe coach
 • De essentie van (loopbaan-)coaching
 • Energiemanagement voor elke individuele medewerker
 • Zelfsturende teams

Toegepaste bedrijfsvoering en consultancy skills (32 u)

 • Commercieel en klantgericht denken
 • De verschillende fasen in het consultingproces
 • Administratie en financiën van de eigen zaak
 • Coaching probleemoplossend handelen

Vitaliteitsmanagement in de praktijk (28 u)

 • Commerciële vaardigheden als coach optimaliseren
 • Diagnosticeren en adviseren vanuit een gezondheidsmodel
 • Planmatig en procesmatig vitaliteitsprojecten begeleiden
 • Instrumenten voor werkgevers en werknemers
 • Eindproefbegeleiding
 • Individuele coaching

Werkplekleren : coachen in de praktijk (2 x 12 u)

Voor wie?

Doelgroep

Deze gecertificeerde vakopleiding richt zich tot HR-professionals die hun beroepsactiviteiten in vitaliteit en welbevinden op de werkvloer succesvol willen uitbreiden met kennis van zaken. Dit kan zowel als werknemer in een bedrijf of als zelfstandige.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden in de opleiding dien je aan de volgende voorwaarde te voldoen: minimum 3 jaar werkervaring als zelfstandige of loontrekkende, binnen een periode van maximaal 5 jaar voorafgaand aan de toelatingsvraag, te bewijzen middels een officieel uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen of duplicaat van één of meerdere arbeidsovereenkomsten.

Locatie & startdata

Campus Antwerpen

15/01/2019

Eerste jaar Start Einde Duur
dinsdag 08:45 16:00 6 maanden

Deze gegevens zijn informatief en kunnen wijzigen. Neem contact met jouw campus bij vragen.

Prijs

Excl Incl
Inschrijvingsgeld voor deze opleiding (1ste jaar) €413.22 €500.00

Bespaar op je opleiding

 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques
 • Unizo korting

We hebben alle kortingen en voordelen gebundeld op één handige pagina. Ga naar overzicht.

 • Campus Antwerpen
 • Campus Leuven
 • Of op jouw locatie
€828.85 €685.00

HR-Officer

/9 sessies

 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€786.50 €650.00
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€266.20 €220.00
 • Officenter Geel
 • Of op jouw locatie
€816.75 €675.00
 • Campus Antwerpen
€500.00 €413.22