Duur en data
 • Nog geen startdatum bekend. Klik op "Hou me op de hoogte", wij doen de rest
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Attest van lesvolging
 • Diploma of getuigschrift

 • Educatief verlof

Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques
 • Unizo korting

Over de cursus

Is het jouw droom om dagelijks bezig te zijn met de pedagogische begeleiding van kinderen? Aarzel dan niet en schrijf je in voor deze opleiding kinderopvang. Het pedagogisch raamwerk, zoals vervat in het decreet van 1 april 2014, wordt weergeven tijdens de opleiding.

In de voltijdse dagopleiding kinderopvang focus je op drie belangrijke aspecten:

 • het verzorgen van kinderen
 • de ontwikkeling van kinderen
 • de communicatie met de ouders

Die drie thema’s worden je op een praktijkgerichte manier aangeboden.

Voor het eerste thema zoom je samen met de docent in op zaken als gezondheid, voeding, veiligheid en milieu. En voor de ontwikkeling van de kinderen begeleid je hen tijdens het spelen, stel je speldoelen op en leer je hoe je hen best laat samenwerken. Ten slotte word je getoond op welke manieren je ouders het beste bereikt en aanspreekt, en hoe je het oudercontact in de kinderopvang verder in goede banen leidt.

Beheer zelfstandig kinderopvanginitiatief

In de opleiding kinderopvang ontdek je niet alleen hoe je een goede kinderopvang(st)er wordt, maar ook hoe je een eigen zaak moet managen. In een bijkomend opleidingsonderdeel krijg je lessen over commercieel- en personeelsbeleid, recht, boekhouden, verzekeringen en meer.

Stage

Om je vaardigheden aan de echte beroepswereld af te toetsen, voorziet Syntra AB een externe stage. Je kiest een of twee stageplaatsen waar je bijspringt als begeleider (1) en als verantwoordelijke (2).

Extra info

Kinderbegeleiders en verantwoordelijken voor maximaal 18 opvangplaatsen moeten minimaal een kwalificatiebewijs hebben van bepaalde afstudeerrichtingen van:

• het hoger (beroeps)onderwijs;

• het secundair (volwassenen)onderwijs

• de opleiding bij Syntra

Deze opleiding voldoet aan de regelgeving voor medewerkers in de kinderopvang.

Na de opleiding

Na onze opleiding sta je zeer sterk in je schoenen als begeleider in de gezins- groepsopvang of als zelfstandige uitbater van de groepsopvang van maximum 18 kindjes.

Je ziet het volledige plaatje van pedagogische inzichten, communicatie naar ouders, EHBO tot het volledige beheer van een kinderdagverblijf.

Je verwerkt ook duidelijke inzichten in heel het financiële gebeuren rond een kinderdagverblijf zodat je bedrijf veel meer kans op slagen heeft.

Programma

Het kinderopvanglandschap

 • Kinderopvang in Vlaanderen
 • Beroepsprofiel
 • Eigen functioneren

Kinderen

 • Ontwikkeling van het kind
 • Omgaan met kinderen in de kinderopvang

Spelen

 • Soorten spelen en spelmaterialen
 • Begeleiding in spel
 • Doel van het spel

Gezondheid

 • Zorg voor het gezonde en lichtzieke kind
 • Zorg voor kind met specifieke zorgbehoefte
 • Hygiëne
 • Ergonomie
 • EHBO

Voeding

 • Voeding bij baby’s, peuters en kleuters
 • Eetsituatie en -begeleiding

Ouders

 • Contact met ouders in de kinderopvang
 • Soorten contacten

Gebouw en inrichting

 • Keuze van een geschikt pand
 • Indelen van de kinderopvang

Veiligheid en milieu

 • Veiligheidsplan
 • Veilig materiaal
 • Brand- en evacuatie
 • Voedselveiligheid
 • Gevaarlijke producten
 • Luchtkwaliteit
 • Milieu

Team

 • Taakverdeling
 • Rollen en functies
 • Leiderschap
 • Communicatie in team
 • Zorg voor kwaliteit
 • Kwaliteit in de kinderopvang
 • Deontologie
 • Ontwikkelen van eigen professionaliteit

Samenwerken

 • Informatie-, advies- en hulpverleningsdiensten
 • Lokaal overleg
 • Samenwerken met externen

Beheer zelfstandig kinderopvanginitiatief

 • Commercieel beleid
 • Personeelsbeleid
 • Sociale zekerheid
 • Recht
 • Boekhouden
 • Fiscaliteit
 • Verzekeringen
 • Gebruik van computer

Stage

 • Deelstage 1: als begeleider
 • Deelstage 2: als verantwoordelijke

           

Voor wie?

Doelgroep

Deze opleiding is een must voor iedereen die kinderbegeleider of verantwoordelijke wil worden voor maximaal 18 opvangplaatsen.

Het pedagogisch raamwerk, zoals vervat in het decreet van 1 april 2014, wordt weergeven tijdens de opleiding.

 

Toelatingsvoorwaarden

Deze opleiding mag je volgen als voldaan hebt aan de leerplicht.

Er zijn geen diploma-vereisten, al raden we een diploma hoger secundair onderwijs wel aan.

Om in regel te zijn met Kind en Gezin moeten volgende attesten aan de campus bezorgd worden:

 • uittreksel uit het strafregister geschikt om met kinderen te werken (model 2)
 • een attest van medische geschiktheid, overeenkomstig het model van Kind en Gezin

Extra info

Annick Brems
Beheer kinderopvang

"Ik vind bij Syntra steeds concrete en zinvolle opleidingen"

€235.95 €195.00
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€477.95 €395.00
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€235.95 €195.00
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€302.50 €250.00

Changemanagement

/4 sessies

Nieuw
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€477.95 €395.00