Syntra AB is erkend door onderstaande sectorfondsen. Een deel van jouw opleidingskost kan bijgevolg vergoed worden in de vorm van premies of subsidies. Succes!

Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226)

Ben je als bediende tewerkgesteld onder het Paritair Comité 226 (bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek), dan kan je voor deze opleiding een aanvraag tot subsidiëring indienen bij het Vormingsfonds LOGOS. Kijk op de website van LOGOS voor de regelgeving. Voor meer informatie kan je contact opnemen via e-mail subsidies@logosinform.be of telefonisch op het nummer 03 221 97 36.

Sector bouw

FVB Constructiv biedt bouwvakkers sectorale steun voor zo goed als alle bouwopleidingen. FVB Constructiv biedt een tussenkomst in de opleidingskost aan alle bouwondernemingen aangesloten bij het paritair comité 124 en de arbeiders tewerkgesteld in een onderneming met RSZ-kengetal 024, 026, 044 of 054.

Hoe de premie aanvragen?

Neem contact op met FVB Constructiv Antwerpen via 03 224 78 10 of met je regionale FVB Constructiv. Meer info via www.constructiv.be.
 

Sector elektro

Volta betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een niet-bedrijfsspecifieke opleiding met het Volta-label volgt (opleiding van min. 3 u, tussen 7u en 17u, ...).

Het premiebedrag bedraagt per arbeider maximum € 15,5 per uur en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming. Voor bijkomende inlichtingen neem je best contact op met Vormelek: 02 476 16 76

Hoe de premie aanvragen?

Ten laatste 3 werkdagen voor de start van de opleiding.

Sector mode

Werknemers in de confectiesector komen in aanmerking voor terugbetaling van de inschrijvingskost via de leerrekening van IVOC.

Sector papier en karton

De papier- en kartonverwerkende nijverheid promoot het Syntra AB aanbod aan haar leden en die leden kunnen dan voordelig les volgen.

Sector personenverzorging

Werknemers aangesloten bij paritair comité 314 ontvangen een opleidingsvergoeding.

Sector Printmedia Industrie (PC 130)

GRAFOC is het Sector- en Vormingsfonds voor de arbeiders uit de Printmedia industrie (PC 130) voor de Vlaamse Gemeenschap. Werknemers, werkgevers, werkzoekenden, … kunnen hier terecht voor onafhankelijk advies, kennis en informatie inzake opleidingen en competentiegericht ondernemen.
 

www.grafoc.be 

Sector vastgoed

SF323 financiert de langlopende vastgoedopleidingen voor werknemers uit de vastgoedsector.

 

Sector voeding

Werknemers aangesloten bij paritair comité 118 ontvangen een opleidingsvergoeding. Bedrijven dienen hiervoor een subsidie aan te vragen bij Alimento.

Sector voertuigen en metaal

Bedrijven uit paritair comité 111/1.2.3 kunnen genieten van tussenkomsten in opleidingskosten. Hiervoor kan je een dossier indienen bij INOM-Arbeiders.