Bart Pilate
docent Mentoropleiding in de bouw

Overdracht van know-how maakt je bedrijf sterk

Het zijn de medewerkers die de slagkracht van je bedrijf vergroten. Dus is de overdracht van know-how tussen hen cruciaal. In plaats van nieuwe medewerkers op dure cursussen te sturen, kan je ze beter van rechtstreekse collega’s de job laten leren. Je investeert één dag in hen, en het rendement zie je direct.

Ik vind het razend interessant om in aanvulling op mijn werk als leerkracht ook de werkvloer te kunnen opleiden. Ik sta met één been in elke realiteit

De deelnemers hebben de dag mee in handen

"Ervaren bouwvakkers dragen een schat aan praktijkinzicht en vaardigheden met zich mee, dingen die je op school nooit kan leren. Ze weten ook wat het betekent om onder druk werk af te leveren", vertelt Bart Pilate. "Maar als het aankomt op samenwerken met jonge collega's, bots je vaak op een verstarde blik en onbegrip. De meest klassieke tegenstelling is die van de ‘oude rot in het vak’, die zich blauw ergert aan de ‘jeugd van tegenwoordig’. Er wordt geklaagd over het peil van het Vlaamse bouwonderwijs, de jonge garde die enkel maar met de gsm actief is, het gebrek aan arbeidsfierheid en doorzettingsvermogen of discipline….  

In één dag probeer ik de kijk van de deelnemers te verbreden. Ik deel een pak van de visie die ik opdeed als praktijkleraar in deeltijds beroepssecundair onderwijs en als deskundige in mentorship voor bedrijven. Hoe de dag verloopt, dat hebben zij mee in handen. Mijn programma is flexibel, ik laat me leiden ook door hun vragen, kritieken en voorbeelden."

Ze arriveren bijna allemaal ‘omdat ze moeten van de baas’.

"Ze hebben vaak geen idee waarover het gaat en wat te verwachten. Maar al in het eerste half uur geef ik hen prikkels en verander ik hun blik. Ik werk zéér interactief en ik ben een vlotte verteller. Ik voel de temperatuur van een groep goed aan, sta open voor kritiek. Er wordt veel gelachen. Sfeer is belangrijk om tot ontspannen leren te komen, dus ga ik steeds actief op zoek naar een aangename, zinvolle invulling. Zo goed als iedereen vertrekt om 17u met de glimlach op het gezicht, en met een gemeend dankjewel."

Op vraag van Constructiv, de Bouwunie, de Confederaties en Syntra

"Al heel wat jaren ben ik praktijkleraar en leerlingbegeleider in het centrum Werken en Leren Don Bosco in Wilrijk, het vroegere Deeltijds Onderwijs. Vroeger was ik meer bezig met het aansturen van de mentoren aan tafel. Vaak hadden zij geen idee hoe ze dat hele stuk alternerend leren moesten aanpakken. Onder impuls van Constructiv, de Bouwunie, de Confederaties en Syntra heb ik op grotere schaal de mentorcursus uitgewerkt. Die geef ik nu al bijna 10 jaar."