Contact
Jo Luyten
Locatie
Campus Mechelen
Sector
Installatietechnieken
Categorie
Docent

Wij zijn voor onze campus Kempen op zoek naar een docent(e) voor de opleiding 'Gecertificeerd installateur van hernieuwbare energie - thermische zonne-energiesystemen - combi'. Kan je een groep cursisten motiveren en begeleiden? Voel je je geroepen om je kennis door te geven en om bij ons les te geven. Aarzel dan niet om ons te contacteren voor meer informatie en stuur meteen je cv en motivatiebrief door.

Functiebeschrijving

Wij zijn op zoek naar een docent(e) met ervaring in deze wereld van de bouwsector. Dit kan zijn als zelfstandig aannemer of als werknemer met een leidinggevende functie. Ziehier de korte inhoud van de opleiding en wat er moet onderricht worden aan de cursisten tijdens deze opleiding.

Wij zijn voor onze campus Kempen op zoek naar een docent(e) voor de opleiding 'Gecertificeerd installateur van hernieuwbare energie - thermische zonne-energiesystemen - sanitair warm water'. Kan je een groep cursisten motiveren en begeleiden? Voel je je geroepen om je kennis door te geven en om bij ons les te geven. Aarzel dan niet om ons te contacteren voor meer informatie en stuur meteen je cv en motivatiebrief door.

Je profiel

  • Het Besluit van 19.07.2013 bepaalt in art. 5 Hoofdstuk IV dat "het onderwijzend personeel zelf houder moet zijn van een geldig en toepasselijk getuigschrift, behaald in een andere opleidings- of exameninstelling dan waar het lid onderricht geeft of jureert". 
  • Het Besluit van 19.07.2013 bepaalt in art. 8 dat "het onderwijzend personeel van een erkende opleidingsinstelling pas vanaf 1 september 2014 moet beschikken over een geldig en toepasselijk getuigschrift, behaald in een andere erkende exameninstelling.
  • Conform, equivalent of hoger kwalificatieprofiel: t.o.v. het KP gevalideerd door de GCBK – S3: Bouw: SANITAIR INSTALLATEUR (mei 2008) t.o.v. het KP gevalideerd door de GCBK – S3: Bouw: TECHNICUS THERMISCHE UITRUSTING  t.o.v. het KP gevalideerd door de GCBK – S3: Bouw: INSTALLATEUR CENTRALE  VERWARMING (mei 2008)
  • 5 jaar beroepservaring in het ontwerpen en installeren van SWW
  • Je kan cursisten motiveren en begeleiden
  • Ervaring in het lesgeven is een pluspunt maar niet noodzakelijk. Vooral praktijkervaring is een pluspunt.

Ons aanbod

  • Je komt terecht in een dynamisch opleidingscentrum met vele sectorcontacten (gemotiveerde cursisten, (toekomstige) collega's, bedrijfsleiders, ...
  • De lessen vinden elke week op dinsdagavond plaats van 19:00-22:20.
Sectorconsulent

Jo Luyten