In het Ministerieel Besluit van 28 oktober pasten de diverse overheden de Covid-19-maatregelen en de bestaande draaiboeken voor de diverse onderwijsnetten aan. 

Om een misverstand uit de wereld te helpen: SYNTRA valt niet onder de noemer “Volwassenenonderwijs”.

Toch schakelt Syntra AB vanaf maandag 9 november 2020 - na onze collectieve sluiting wegens herfstvakantie - over naar code “rood”. 

Dit heeft een behoorlijke impact op de organisatie van onze theorie-  en praktijklessen op onze campussen.

We bekijken opleiding per opleiding of we de lessen online kunnen geven als dit de meest geschikte educatieve aanpak is.

Onze diverse leertrajecten (langlopende of kortlopende opleidingen, voltijdse dagopleidingen, leertijd of duaal leren), opleidingstypes (theoretisch of praktisch), lesinhouden en -momenten vragen op dit vlak evenwel een specifieke aanpak. 

Meer informatie over de aanpassingen in jouw opleidingstraject vind je hieronder.

Wij proberen je ook zoveel mogelijk  - via digitale kanalen – te informeren of  jouw opleiding – of een gedeelte ervan - online of op de campus doorgaat of eventueel uitgesteld en opnieuw ingepland wordt.

Heb je symptomen, ben je in quarantaine geplaatst door de dokter, ben je wachtende op je testresultaten of heb je deze al ontvangen?

Vul dan dit formulier in

Sinds de uitbraak van Covid-19 heeft Syntra AB steeds alles op alles gezet om alle lessen – zowel theorie- als praktijklessen – in de meest veilige omstandigheden te organiseren. 

Deze pagina gaat enkel over de veiligheidsvoorschriften op en rond onze campussen. Voor meer informatie over administratieve en lesgebonden zaken verwijzen wij je graag door naar deze pagina.

Wij willen onze bestaande – soms strenge - veiligheidsmaatregelen voor het cursusjaar 2020-2021 dan ook verder handhaven.

Intussen heeft ook de Gouverneur van de Provincie Antwerpen - met ingang van 1 oktober 2020 - bijkomende maatregelen genomen in de vorm van een politieverordening. Deze verordening bepaalt in artikel 2 de verplichting tot het dragen van een mondmasker binnen een straal van 200 meter van de in- en uitgangen van een onderwijsinrichting. Je kan de volledige tekst van deze politieverordening hier lezen.

Het zijn niet de meest leuke maatregelen, maar ze zorgen ervoor dat iedereen zich thuis voelt op een veilige campus.

Wat doe je als je aankomt op de campus?
Hoe heb je toegang tot de campus?

Je hebt enkel toegang tot de campus via de hoofdingang. Alle andere toegangsdeuren of -poorten blijven tot nader order gesloten of mogen enkel gebruikt worden als nooduitgang.

Wat de social distance maatregel betreft, rekenen we op jullie gezond verstand en jullie verantwoordelijkheidsgevoel. 

Belangrijke regel 1: draag een mondmasker

Wij rekenen erop dat je zelf zorgt voor je eigen mondmasker. Je wordt al verplicht om een mondmasker te dragen op het openbaar vervoer, in winkels, in de horeca, de straat, de parking en de weg naar de campus.

Het is evident dat je je mondmasker ook blijft dragen als je binnenkomt in de campus. 
In geval van nood - bv. omdat je eigen mondmasker stuk is - kan Syntra zorgen voor een vervangexemplaar. Al gaan we ervan uit dat intussen iedereen over de nodige (reserve) hoeveelheid mondmaskers beschikt.

Toch geen mondmasker bij? Dan krijg je er een van ons in ruil voor een vrije bijdrage ten voordele van het universitair onderzoek naar Covid-19.

 • Let op: de provinciegouverneur van de Provincie Antwerpen heeft via een Politieverordening dd. 1 oktober 2020 belangrijke aanvullende maatregelen genomen in de strijd tegen Covid-19. Hierin wordt iedereen verplicht om een mondmasker te dragen, tijdens de gebruikelijke in- en uitlooptijden van de onderwijsinstelling, binnen een straal van 200 meter van de in- en uitgangen ervan. Dit is ook het geval voor instellingen voor volwassenenonderwijs.
 • Dit betekent concreet dat de mondmaskerplicht en de bijkomende richtlijnen inzake social distance ook gelden op alle buitenterreinen van de Post X-site aan Campus Berchem en op de openbare weg ter hoogte van Campus Mechelen. Vermits dit openbaar domein is, is de politie bevoegd inzake controle op de naleving ervan. Zij zal dan ook regelmatig patrouilleren en eventuele overtredingen vaststellen en boetes uitschrijven. Je kan de volledig tekst van de Politieverordening hier lezen.
Belangrijke regel 2: ontsmet je handen

In de inkomhallen en toiletruimten van iedere campus bevinden zich zuilen met daarop dispensers met handgel. Ontsmet bij het binnenkomen van de campus altijd je handen volgens de hygiënerichtlijnen die je op de zuil kan lezen.

Het is evident dat je ook de noodzakelijke etiquette inzake hoesten en niezen in acht neemt: 

 • Wend je gezicht af als je moet hoesten of niezen, met respect voor wie er naast of achter je staat;
 • Hou een papieren zakdoekje voor je mond of neus als je hoest of niest en gooi dit doekje daarna meteen in de vuilnisbak;
 • Geen papieren zakdoek bij de hand? Nies of hoest dan in je elleboog maar niet in je handen;
 • Was na het hoesten of niezen je handen met voldoende water en zeep gedurende 20 à 30 seconden of gebruik een handgel of handalcohol.
Wat doe ik in de gemeenschappelijke lokalen binnen de campus?
Inkomhal, gangen, traphallen, toiletten, zithoeken, cafetaria
Belangrijke regel: draag altijd een mondmasker!

Ook als je je verplaatst binnen de campus: draag altijd je mondmasker.

Wat de social distance maatregel betreft, rekenen we op jullie gezond verstand en jullie verantwoordelijkheidsgevoel.  Organiseer dus geen samenscholingen binnen - en ook niet buiten - het gebouw. 

Gebruik van de trappen en de gangen

Afhankelijk van de campus zullen wij het tweerichtingsverkeer op trappen inperken. Een aantal trappen zal dus enkel voor stijgend verkeer of voor dalend verkeer gebruikt kunnen worden. Een duidelijke signalisatie zal dit aangeven. Moet je toch een trap nemen waar geen eenrichtingsverkeer kan toegepast worden: loop dan steeds rechts op de trap.

In de gangen zullen we ook zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer invoeren of een bepaalde route wijzigen. Volg de pijlen die de juiste looprichting aanduiden. Moet je toch door een gang waar geen eenrichtingsverkeer mogelijk is, loop dan ook rechts en probeer de social distance van 1,5 meter te respecteren indien je toch iemand zou kruisen. 

Gebruik van de liften

In de campussen waar een lift of liften aanwezig zijn gelden volgende richtlijnen: de lift mag enkel gebruikt worden door

 • mindervalide personen
 • 1 persoon met zware goederen of bagage

Enkel personenvervoer van 1 of meerdere personen is niet toegelaten.

Gebruik van de toiletten en andere sanitaire ruimten

De norm is hier: er mogen slechts 2 personen aanwezig zijn binnen een toiletruimte. Om die reden zullen wij ook een aantal toiletten anders inrichten of buiten gebruik stellen. De handdrogers met warme lucht hebben wij vervangen door papieren tissues.

Zijn er meer dan 2 personen aanwezig in de toiletruimte? Wacht dan in de gang tot 1 persoon de toiletruimte heeft verlaten.

Pas ook zeker volgende maatregelen toe:

 • hou 1,5 meter afstand
 • draag je mondmasker
 • spoel het toilet steeds door met een gesloten toiletdeksel
 • was je handen volgens de hygiënevoorschriften die je vindt naast de wastafel

De doucheruimten zijn ook tijdelijk buiten gebruik gesteld.

Gebruik van de zithoeken en loungerooms

Deze zithoeken en loungerooms zijn beperkt bruikbaar. We hebben immers een aantal zitmeubelen weggenomen. 

Ga echter niet rechtover elkaar zitten, maar neem geschrankt plaats zoals op de tekening hiernaast. Zo hou je effectief 1,5 meter afstand van elkaar.

Gebruik van het cafetaria en andere cateringruimten

Het gebruik van het cafetaria en andere cateringruimten wordt zoveel mogelijk ontmoedigd. Wij vragen om tijdelijk je eigen lunchpakket of een bij onze cateraars aangekocht broodje of snack op te eten in het leslokaal.

Wens je toch in het cafetaria te eten, hou dan rekening met volgende richtlijnen 

 • maximaal 4 personen per tafel
 • laat tafels en stoelen staan
 • ontsmet je tafel voor gebruik
 • draag je mondmasker als je van en naar je tafel gaat en doe het enkel af om te eten of te drinken.

Wij merken regelmatig op dat er ondanks bovenvermelde vraag in de cafétaria's/eetruimten toch regelmatig stoelen/tafels worden verplaatst en dat men voor, tijdens en na de lunch té dicht bij elkaar zit. Omdat je tijdens het eten - uiteraard - geen mondmasker draagt zorgt dit voor een hoog risico op besmetting.

Wij maken jullie er op attent dat de FOD Volksgezondheid regelmatig - onaangekondigde - controles kan/zal uitvoeren in de cafetaria's/eetruimten in onze campussen met boetes tot 250 € voor iedere overtreder en bij herhaalde overtredingen zelfs een sluiting van het cafetaria kan opleggen.

Wat doe ik in de leslokalen en hou hoe ik ze virusvrij?
Theorie- en praktijklokalen
Belangrijke regel: draag een mondmasker

We weten dat het niet leuk is: maar ook tijdens de lesmomenten - zowel theorie als praktijk - draag je je mondmasker.

Wat de social distance maatregel betreft, rekenen we op jullie gezond verstand en jullie verantwoordelijkheidsgevoel. Loop dus niet rond in het leslokaal als het niet echt nodig is. Al beseffen we dat dit in praktijklessen niet zo evident is.

Ontsmet je zit- of werkplek en verlucht het lokaal

Desinfecteer voor ieder lesblok - door middel van de ter beschikking gestelde producten en tools - steeds je schrijftafel, toetsenbord, werkblad, gereedschappen, bedieningspanelen van machines enz. Kortom: alle zaken die je tijdens de les hebt aangeraakt. 

Vergeet ook niet om de klink van de lokaaldeur te desinfecteren. Wij raden aan om - indien mogelijk - deze lokaaldeur tijdens de lessen open te laten om een optimale luchtstroom te garanderen. Om die reden is het ook aangeraden om in het lokaal regelmatig de ramen te openen voor extra verluchting.

Specifieke richtlijnen voor docenten
 • Docenten moeten altijd een mondmasker dragen
 • Enkel indien zij vooraan in de klas blijven staan, mag dit mondmasker vervangen worden door een plexi gelaatscherm
 • Van zodra zijn terug rondlopen, moet dit plexi gelaatscherm vervangen worden door een mondmasker.

Als je vragen hebt over bovenstaande maatregelen: aarzel dan niet om onze medewerkers aan te spreken of te contacteren. 

Voor specifieke lessen kunnen afwijkende maatregelen ingesteld worden.

Maakt een medewerker een opmerking of suggestie: neem deze dan in acht. We doen dit niet om jou te pesten maar we moeten er samen alles aan doen om deze exitfase zo vlot en veilig mogelijk door te komen. Des te sneller kan ze afgebouwd worden.

Bovenvermelde maatregelen zijn uitgevaardigd op basis van de meest recente richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en de diverse raadgevende instanties. Zij kunnen ten allen tijde versoepeld of verstrengd worden waardoor de inhoud van deze webpagina kan en zal aangepast worden.