Vrijdag 24 april bepaalde de Nationale Veiligheidsraad de exitstrategie uit de coronacrisis. Hierin was een gefaseerde heropstart voor onderwijs vanaf 18 mei voorzien. Als gevolg hiervan besliste de Vlaamse overheid dat ook de SYNTRA vanaf maandag 18 mei de lessen konden hervatten.

Intussen hebben de Nationale Veiligheidsraad en de crisiscel van de Provincie Antwerpen een aantal maatregelen verstrengd. Deze maatregelen hebben echter geen invloed op de werking van Syntra AB en haar campussen.

Deze hervatting van de lessen en de opstart van onze 3 campussen gebeurt niet zomaar. De overheid legt ons bepaalde verplichten op. Deze worden aangescherpt door onze eigen wil om alle activiteiten in de meest veilige omstandigheden te organiseren: voor onze cursisten, onze docenten en onze medewerkers. Het zijn misschien niet de meest sympathieke - of gebruiksvriendelijke - maatregelen, maar we moeten er nu eenmaal samen door! Bedankt alvast voor jullie begrip en medewerking.

Deze pagina gaat enkel over de veiligheidsvoorschriften op en rond onze campussen. Voor meer informatie over administratieve en lesgebonden zaken verwijzen wij je graag door naar deze pagina.

Wat moet je doen als je aankomt op de campus?
Belangrijke regel 1: respecteer de social distance afstand van 1,5 meter

Je hebt enkel toegang tot de campus via de hoofdingang. Alle andere toegangsdeuren of -poorten blijven tot nader order gesloten of mogen enkel gebruikt worden als nooduitgang.

Belangrijke regel 2: draag een mondmasker

Wij rekenen erop dat je zelf zorgt voor je eigen mondmasker. Je wordt al verplicht om een mondmasker te dragen op het openbaar vervoer, de straat, de parking en de weg naar de campus. Het is evident dat je je mondmasker blijft dragen als je binnenkomt in de campus. In geval van nood - bv. omdat je eigen mondmasker stuk is - kan Syntra zorgen voor een vervangexemplaar. Al gaan we ervan uit dat intussen iedereen over de nodige (reserve) hoeveelheid mondmaskers beschikt.

Belangrijke regel 3: ontsmet je handen

In de inkomhallen van iedere campus bevinden zich zuilen met daarop dispensers met handgel. Ontsmet bij het binnenkomen van de campus altijd je handen volgens de hygiënerichtlijnen die je op de zuil kan lezen.

Het is evident dat je ook de noodzakelijke etiquette inzake hoesten en niezen in acht neemt: 

 • Wend je gezicht af als je moet hoesten of niezen, met respect voor wie er naast of achter je staat;
 • Hou een papieren zakdoekje voor je mond of neus als je hoest of niest en gooi dit doekje daarna meteen in de vuilnisbak;
 • Geen papieren zakdoek bij de hand? Nies of hoest dan in je elleboog maar niet in je handen;
 • Was na het hoesten of niezen je handen met voldoende water en zeep gedurende 20 à 30 seconden of gebruik een handgel of handalcohol.
Wat doe ik in de gemeenschappelijke lokalen binnen de campus?
Inkomhal, gangen, traphallen, toiletten, zithoeken, cafetaria
Belangrijke regel 1: respecteer de social distance afstand van 1,5 meter

In alle gemeenschappelijke ruimten van de campussen geldt deze uiterst belangrijke maatregel. Organiseer dus geen samenscholingen binnen - en ook niet buiten - het gebouw. 

Belangrijke regel 2: draag een mondmasker

Ook als je je verplaatst binnen de campus: draag steeds je mondmasker.

Gebruik van de trappen en de gangen

Afhankelijk van de campus zullen wij het tweerichtingsverkeer op trappen inperken. Een aantal trappen zal dus enkel voor stijgend verkeer of voor dalend verkeer gebruikt kunnen worden. Een duidelijke signalisatie zal dit aangeven. Moet je toch een trap nemen waar geen eenrichtingsverkeer kan toegepast worden: loop dan steeds rechts op de trap.

In de gangen zullen we ook zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer invoeren of een bepaalde route wijzigen. Volg de pijlen die de juiste looprichting aanduiden. Moet je toch door een gang waar geen eenrichtingsverkeer mogelijk is, loop dan ook rechts en probeer de social distance van 1,5 meter te respecteren indien je toch iemand zou kruisen. 

Gebruik van de liften

In de campussen waar een lift of liften aanwezig zijn gelden volgende richtlijnen: de lift mag enkel gebruikt worden door

 • mindervalide personen 
 • 1 persoon met zware goederen of bagage

Enkel personenvervoer van 1 of meerdere personen is niet toegelaten.

Gebruik van de toiletten en andere sanitaire ruimten

De norm is hier: er mag slechts 1 persoon aanwezig zijn binnen een toiletruimte. In de praktijk komt dit neer op 1 persoon per wastafel. Om die reden zullen wij ook een aantal toiletten anders inrichten of buiten gebruik stellen. De handdrogers met warme lucht hebben wij vervangen door papieren tissues.

Is er nog een persoon aanwezig in de toiletruimte? Wacht dan in de gang tot deze persoon de toiletruimte heeft verlaten.

Pas ook zeker volgende maatregelen toe:

 • hou 1,5 meter afstand
 • draag je mondmasker
 • spoel het toilet steeds door met een gesloten toiletdeksel
 • was je handen volgens de hygiënevoorschriften die je vindt naast de wastafel

De doucheruimten zijn ook tijdelijk buiten gebruik gesteld.

Gebruik van de zithoeken en loungerooms

Deze zithoeken en loungerooms zijn beperkt bruikbaar. We hebben immers een aantal zitmeubelen weggenomen. 

Ga echter niet rechtover elkaar zitten, maar neem geschrankt plaats zoals op de tekening hiernaast. Zo hou je effectief 1,5 meter afstand van elkaar.

Gebruik van het cafetaria en andere cateringruimten

Het gebruik van het cafetaria en andere cateringruimten wordt zoveel mogelijk ontmoedigd. Wij vragen om tijdelijk je eigen lunchpakket of een bij onze cateraars aangekocht broodje of snack op te eten in het leslokaal.

Is het niet mogelijk om dit te doen in het leslokaal en moet je toch gebruik maken van een gemeenschappelijke ruimte? Neem de regel m.b.t. geschrankt plaatsnemen in acht (zie punt 6, hierboven)

Wat doe ik in de leslokalen en hou hoe ik ze virusvrij?
Theorie- en praktijklokalen
Belangrijke regel 1: respecteer de social distance afstand van 1,5 meter

Wij hebben de klaslokalen zodanig heringericht - en een deel van het meubilair verwijderd - zodat er voldoende afstand is tussen de werktafels en -banken waardoor de social distance norm van 1,5 meter gerespecteerd kan worden. 

Loop niet nodeloos rond in het leslokaal en vermijd ieder fysiek contact met jouw docent of medecursisten.

Belangrijke regel 2: draag een mondmasker

We weten dat het niet leuk is: maar ook tijdens de lesmomenten - zowel theorie als praktijk - draag je je mondmasker.

Ontsmet je zit- of werkplek en verlucht het lokaal

Desinfecteer na ieder lesblok - door middel van de ter beschikking gestelde producten en tools - steeds je schrijftafel, toetsenbord, werkblad, gereedschappen, bedieningspanelen van machines enz. Kortom: alle zaken die je tijdens de les hebt aangeraakt. 

Vergeet ook niet om de klink van de lokaaldeur te desinfecteren. Wij raden aan om - indien mogelijk - deze lokaaldeur tijdens de lessen open te laten om een optimale luchtstroom te garanderen. Om die reden is het ook aangeraden om in het lokaal regelmatig de ramen te openen voor extra verluchting.

Specifieke richtlijnen voor docenten
 • Docenten moeten altijd een mondmasker dragen
 • Enkel indien zij vooraan in de klas blijven staan, mag dit mondmasker vervangen worden door een plexi gelaatscherm
 • Van zodra zijn terug rondlopen, moet dit plexi gelaatscherm vervangen worden door een mondmasker.

Als je vragen hebt over bovenstaande maatregelen: aarzel dan niet om onze medewerkers aan te spreken of te contacteren. Je herkent hen aan het Syntra-mondmasker. 

Voor specifieke lessen kunnen afwijkende maatregelen ingesteld worden.

Maakt een medewerker een opmerking of suggestie: neem deze dan in acht. We doen dit niet om jou te pesten maar we moeten er samen alles aan doen om deze exitfase zo vlot en veilig mogelijk door te komen. Des te sneller kan ze afgebouwd worden.

Bovenvermelde maatregelen zijn uitgevaardigd op basis van de meest recente richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en de diverse raadgevende instanties. Zij kunnen ten allen tijde versoepeld of verstrengd worden waardoor de inhoud van deze webpagina kan en zal aangepast worden.