Op maandag 23 juni gaven Jeroen, Gitte en Tine het webinar "Opleidingen Business & Support". Antwoorden op jullie vragen verwerken we op deze pagina, uiterlijk 1 dag na het webinar. Toch nog iets niet duidelijk of je wil graag een afspraak maken? We helpen je hier verder.

Wanneer je de opleiding Boekhouder met vrucht hebt afgelegd, hoe kan je dan starten als zelfstandig boekhouder?

Behaal je het diploma van Boekhouder dan kom je via een procedure bij de beroepsfederatie BIBF in aanmerking om het beroep 'zelfstandig Boekhouder' uit te oefenen.
Opgelet: Dit is enkel mogelijk voor cursisten die daarvoor hun diploma Hoger Secundair Onderwijs hebben behaald.

Wat als er een 2de golf van corona komt? Hoe wordt dit opgevangen? Zal deze opleiding dan online gewoon doorgaan?

De maatregelen die Syntra momenteel neemt ifv Corona kan je nalezen op volgende webpagina
Wij volgen de regels die opgelegd worden door de Vlaamse Overheid. Momenteel mogen wij opnieuw lessen aanbieden. Dit met de juiste afstandsregels, verplicht dragen van een mondmasker, regelmatig wassen/ontsmetten van de handen, ... Hoe de lessen er vanaf september zullen uitzien is moeilijk te voorspellen.

Is het mogelijk om de lessen online te volgen ook al is er geen lockdown door de overheid?

Enkel lessen online volgen is niet mogelijk voor een opleiding bij Syntra AB. Voor boekhouder dien je per cursusjaar 2/3de aanwezigheid te halen. Te veel afwezig zijn zorgt er ook voor dat je veel leerstof mist en hierdoor ook je kans op slagen kleiner wordt. Gemiste leerstof dien je namelijk zelf in te halen.

Wat is het verschil tussen een Syntra-opleiding Medisch Secretaresse en een Bachelor Medisch Secretariaat? Heb je werkzekerheid en welke voorkennis is nodig?

In de Bachelor Medisch secretariaat krijg je nog extra lessen rond management.
In de opleiding van Syntra AB zit dit niet inbegrepen.
Er zijn voor deze opleiding geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Wel raden we aan:
•    grondige kennis van de Nederlands taal (Niveau 2.4)
•    goede dactylovaardigheden (120 slagen per minuut bij aanvang van je stage)
•    basiskennis en vaardigheid ICT

Wil je meer info over de werkzekerheid na een opleiding?
Dan kan je met je vraag best terecht bij de VDAB.

Hoe worden de examens ingepland?

De examens worden gegeven doorheen het cursusjaar. Je ontvangt via het cursistenportaal het lessenrooster. Daarin staan de data vermeld van de examens. Deze zijn altijd ingepland na een welbepaalde module/vak en liggen vast voor het volledige cursusjaar. 

Is er een specifieke voorbereiding nodig voor de opleiding boekhouder?

Nee, voor deze opleiding heb je geen voorkennis nodig. We starten met de basis zodat iedereen vanaf de eerste lesdag mee is met de leerstof.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden voor HR?

De toelatingsvoorwaarden voor een opleiding kan je op onze website terugvinden.
Op elke opleidingspagina staan bij "voor wie" de toelatingsvoorwaarden voor die bepaalde opleiding. Voor alle opleidingen geldt de regel dat je minimum 18 jaar moet zijn of voldaan aan de leerplicht.

Kan je de vastgoedmakelaarstage combineren met voltijds werken?

Je dient minimum 200 voltijdse dagen stage te lopen (of het equivalent) in een periode van minstens 12 maanden en maximaal 36 maanden. Je stage duurt dus in principe minimaal één jaar.
Voor alle vragen over je stage richt je je beter tot het BIV zelf.

 

Wat is het verschil tussen marketingcoördinator en accountmanager?

Na de opleiding marketingcoördinator kan je een volledige marktingsplan opmaken voor een bedrijf. Je weet alles van digitale marketing, marktonderzoek, e.d.  
Marketing is niet alleen maar reclame maken. 

 
De opleiding Accountmanager focust dan meer op de echte sales. Je leert verschillende presentatietechnieken, verkoopstechnieken. e.d. 
Je krijgt in deze opleiding 8 lessen rond marketing. 

Wanneer zijn de examens?

Een examen is altijd na een bepaald vak/module. 

Het lessenrooster kan je vanaf de start van je opleiding raadplegen op het cursistenportaal. 
Daarin staan ook de data van de examens. 
Ben je voor een examen niet geslaagd dan heb je altijd nog een herkansing. 

In totaal kan je dus 2 keer een examen afleggen. 

Moet ik mijn buitenlands diploma altijd laten erkennen?

Ja, Syntra AB aanvaardt geen buitenlandse diploma. Wil je een opleiding volgen en moet je hiervoor een diploma binnenbrengen, dan dien je dit altijd gelijkwaardig te laten verklaren door Naric. Staat er bij de toelatingsvoorwaarden enkel dat je minimum 18 jaar moet zijn of voldaan moet hebben aan de leerplicht, dan moet je geen diploma binnenbrengen. 

Een kopie van je diploma mag je altijd doormailen.

Zijn er vereisten voor het niveau van de taal voor de cursus boekhouder?

Voor al onze opleidingen raden wij een minimumniveau Nederlands 2.4 aan. 
Onze docenten geven les in het Nederlands.  
Examens zijn schriftelijk en/of mondeling.  
Je moet Nederlands begrijpen, spreken en schrijven. 

Telt de stage tijdens de opleiding voor vastgoedmakelaar ook voor het BIV of is dit enkel voor Syntra?

De stage die je loopt in de Voltijdse dagopleiding Vastgoedmakelaar telt enkel voor Syntra AB.
Ben je voor de opleiding volledig geslaagd, dan vraag je bij het BIV je erkenningsnummer aan en mag je starten met de stage bij het BIV.

Kan ik nog inschrijven voor een opleiding? Hoe weet ik of er nog plaatsen vrij zijn?

Op elke opleidingspagina staat er een rode knop 'inschrijven'. Dit betekent dat je momenteel kan inschrijven voor de opleiding.

Is de opleiding bijna volzet, dan staat dit ook vermeld op onze website.
Je vindt dan specifiek bij de welbepaalde startdatum "bijna volzet - laatste plaatsen". 

Staat er "wachtlijst"? Dan kan je enkel inschrijven voor onze wachtlijst. 
Van zodra er een plaats vrij komt in de opleiding nemen we met jou contact op.

Wat wordt er bedoeld met "beschermd beroep"?

Een gereglementeerd of beschermd beroep betekent dat enkel iemand die aan welbepaalde voorwaarden voldoet dat specifieke beroep mag uitoefenen. Boekhouder, vastgoedmakelaar, architect,... zijn beschermde beroepen.

Is het mogelijk om de lessen online te volgen ook al is er geen lockdown door de overheid?

Nee, een opleiding volledig online volgen is niet mogelijk bij Syntra AB.
Voor onze opleiding dien je 2/3de aanwezigheid te halen.

Te veel afwezig zijn zorgt er voor dat je leerstof mist en verkleint je kans op slagen.
Gemiste leerstof dien je zelf in te halen.

Is de prijs voor de Voltijdse Dagopleiding Vastgoedmakelaar voor 1 jaar?

De prijs vermeld op de website is voor het volledige traject van 2 jaar.

Zit in de opleiding Eventmanager stage?

In de opleiding eventmanager zit geen stage.
Je dient enkel stage te lopen als dit specifiek in het programma van de opleiding vermeld staat.

Wanneer moet ik handboeken aankopen?

Indien je voor de opleiding zelf handboeken moet aankopen, ontvang je alle info hierover ongeveer 2 weken vóór de start van de opleiding.
In heel wat opleidingen zijn de handboeken in de cursusprijs inbegrepen.
Deze worden dan besteld door de medewerkers op de campus.

Accountmanager - voltijdse dagopleiding

Accountant (Boekhouder) - voltijdse dagopleiding

Marketing- en eventmanager - voltijdse dagopleiding

Medical management assistant - voltijdse dagopleiding