Veerle en Dennis gaven de infosessies rond "Opleidingen Groen". Antwoorden op jullie vragen verwerken we op deze pagina, uiterlijk 1 dag na het webinar. Toch nog iets niet duidelijk of je wil graag een afspraak maken? We helpen je hier verder.

Vragen en antwoorden
Wat zijn de voorwaarden om een opleiding te volgen bij Syntra?

Welke noodzakelijke voorkennis er vereist is voor een bepaalde opleiding staat vermeld op de opleidingspagina zelf. Voor elke opleiding van Syntra AB geldt minstens de regel dat je 18 jaar bent of voldaan hebt aan de leerplicht.
Voor andere opleidingen kunnen er extra voorwaarden zijn.

Wat zijn de maatregelen voor Corona in de opleidingen?

De maatregelen die Syntra momenteel neemt ifv Corona kan je nalezen op volgende webpagina.
Wij volgen de regels die opgelegd worden door de Vlaamse Overheid. Momenteel mogen wij opnieuw lessen aanbieden. Dit met de juiste afstandsregels, verplicht dragen van een mondmasker, regelmatig wassen/ontsmetten van de handen, … 

Kan ik nog inschrijven voor een opleiding? Hoe weet ik of er nog plaatsen vrij zijn?

Op elke opleidingspagina staat er een rode knop 'inschrijven'. Dit betekent dat je momenteel kan inschrijven voor de opleiding.

Is de opleiding bijna volzet, dan staat dit ook vermeld op onze website.
Je vindt dan specifiek bij de welbepaalde startdatum "bijna volzet - laatste plaatsen". 

Staat er "wachtlijst"? Dan kan je enkel inschrijven voor onze wachtlijst. 
Van zodra er een plaats vrij komt in de opleiding nemen we met jou contact op.

Hoeveel uur moet je daadwerkelijk studeren tijdens de opleiding herborist? Wanneer die 10 sessies op zaterdagochtend doorgaan, is er diezelfde week dan ook nog les op dinsdag?

Een aantal uren valt hier niet meteen op te kleven. Je kan er best rekening mee houden dat je wel wat tijd investeert in het leren van theorie, vaktaken, een herbarium, een eindproef en dergelijke meer. Zelfstudie is belangrijk voor deze opleiding.

Op de weken dat er zaterdag les is is er ook op dinsdag les.

Krijg je een diploma als je zowel het traject herborist en kruidenverwerker doorlopen hebt of blijft het in dit geval enkel een getuigschrift? Is dit evenwaardig aan een diploma?

Het blijft een getuigschrift. Het verschil tussen diploma en getuigschrift is niet zo groot. Het diploma wil vooral zeggen dat je aan de slag kan als zelfstandige, omdat je dan ook een traject ondernemerschap doorlopen hebt. 

Kan je herborist ook als voltijdse dagopleiding doen?

De opleiding herborist kan je enkel 's avonds volgen.

Verlopen de lessen voor Florist volledig fysiek of is hier ook deels online les voorzien?

De lessen Florist gaan grotendeels als praktijk door. Er zijn enkele theoretische lessen.
Het is altijd mogelijk dat een theorieles online doorgaat, maar de nadruk ligt absoluut op praktijk.
Een stage is niet voorzien, er kan wel steeds een volledig vrijwillige stage gevolgd worden.

Het is zeker te combineren met een voltijdse job, een exacte tijdsbesteding kan ik er niet meteen opkleven. Buiten de lessen moet je natuurlijk wel tijd voorzien om de theorie te leren en stukken voor te bereiden.

Opleiding Herborist: gaan wij de natuur in om planten in hun natuurlijke habitat te leren herkennen?

Hiervoor zijn inderdaad een paar momenten. Er zijn ook bezoeken ingepland.

Wat zijn de jobmogelijkheden bij Urban Farmer?

Je zal in deze opleiding hard geprikkeld worden en zicht krijgen op welke aspecten je wil focussen, en je zal leren hoe je een zaak opstart. Om echt alle knepen van het vak te leren, is een jaar te kort. Je krijgt dus de basis mee, maar het is een aanrader om zelf nog praktijkervaring op te doen. Bijvoorbeeld met een vrijwillige onbezoldigde stage.

Ik ben ingeschreven voor de opleiding Tuinaanlegger-Groenbeheerder en ik vroeg me af wanneer het intakegesprek gepland zal worden

Op een exacte datum heb ik momenteel geen zicht, maar de competentiecoach zal hiervoor contact met je opnemen.

Opleiding Herborist: wat is de frequentie van online leren?

We hopen nog steeds volgend jaar als normaal te kunnen starten, maar we hebben momenteel nog geen zicht in hoeverre de theorielessen online doorgaan. Je houdt best rekening met minstens een deel online leren.

Opleiding Herborist: welke opleiding hebben de lesgevers van de theoretische hoofdvakken?

De docenten hebben heel uiteenlopende opleidingen. We werken steeds met docenten die met twee voeten in de praktijk staan en kunnen teugblikken op jarenlange ervaring

Opleiding Herborist: wordt er aandacht besteed aan communicatieve vaardigheden (intake gesprek afnemen, ziekteprobleem bepalen, ...) en adviezen geven? Of gaat het puur om de vaardigheden van het herkennen, weten wat de werking is

De focus ligt echt op de vaardigheden van het herkennen, werking, verwerken en dergelijke. 

Opleiding Florist: bloemen worden meegebracht. Kunnen die via campus aangekocht worden of brengt men die zelf mee?

Het is de bedoeling dat de cursisten zelf hun materiaal meenemen, via de campus kan niets worden aangekocht.

Wie zijn de lesgevers voor de herborist opleiding in Leuven (achtergrond, ervaring)?

Omwille van privacy redenen worden de namen van de docenten niet gecommuniceerd. Ik kan je wel meegeven dat ze zeer gekwalificeerd zijn en de meeste reeds geruime tijd lesgeven bij Syntra. We werken steeds met docenten die met twee voeten in de praktijk staan.

Wanneer moet er ingeschreven worden? Is het eventueel mogelijk een proefles te volgen?

Een deadline voor de inschrijvingen is er niet meteen. Je kan best wel niet te lang wachten met inschrijven. Afhankelijk van de interesse kan het zijn dat een opleiding vol zit en je op de wachtlijst terecht komt. Proeflessen volgen is niet mogelijk.

Florist

Florist - versneld

Herborist

Urban farmer

Kruidenverwerker

Tuinaanlegger-groenbeheerder

Tuinaanlegger-groenbeheerder - voltijdse dagopleiding