Stefan en Sandrine verzorgen de webinars "Opleidingen Informatica". Antwoorden op jullie vragen verwerken we op deze pagina, uiterlijk 1 dag na het webinar. Toch nog iets niet duidelijk of je wil graag een afspraak maken? We helpen je hier verder.

Vragen en antwoorden
Ik heb al een getuigschrift bedrijfsbeheer, moet ik dit dan nog steeds volgen?

Indien je binnen Syntra een diploma voor een opleiding wenst te behalen, moet je Bedrijfsbeheer hier ook gevolgd worden. 

Omdat er een duidelijk verschil is: onze opleidingen vallen niet onder het Ministerie van Onderwijs, maar wel onder het Ministerie van Werk.

Wat is het startersloon na deze opleiding?

Zulke zaken vraag je best bij VDAB of kan je ook zelf opzoeken via de Paritaire comités van de sector. 

 Of informeer eens bij jobat startersloon.

In de beschrijving van Full Stack Developer is er sprake van React en Angular. In het volledige programma staat dit niet, maar krijgt jQuery een hele hoop uren. Kunnen jullie hierbij een beetje duiding geven?

JQuery wordt gebruikt bij JavaScript basis in het eerste jaar/eerste deel bij een VDO. Het is een handige tool om snel een aantal basisprincipes van het programmeren in JavaScript te leren. 

Het hoofdframework zal wel degelijk React zijn. Geen Angular. Dat zullen we aanhalen maar daar blijft het bij. React gaan we grondig zien. 

Uiteraard komen alle recente CSS trucjes aan bod. Daag jezelf uit en verbaas ons zouden we zeggen …. 

Er zijn vele smaken van JavaScript. En er zullen nog veel meer smaken komen in de toekomst. Maak je daar geen illusies over. Het is niet onze bedoeling om je in een keurslijf te steken. Leer vooral de competenties van programmeren in javascript en die kan je dan later toepassen in eender welk framework. 

Er is inderdaad momenteel een beweging naar Vanilla JavaScript, maar er zijn evengoed heel wat developers en bedrijven die zweren bij React. Nogmaals dat komt en gaat. Leer de competenties. En je zal je later toch altijd moeten inwerken in het JavaScript framework dat de klant wil of dat op dat moment populair is. 

Idem voor de backend trouwens, PHP is nog overduidelijk marktleider en node.js komt stilaan om de hoek kijken. 

Levenslang leren is de norm voor full stack developers en de “stack” in kwestie zal altijd in beweging zijn. Het gaat soms razendsnel.

In de Python-opleiding is er ook een databankgedeelte?

Jawel, in deze korte bijscholing: Data science en ai met python

Ik heb gezien dat de opleiding C# programmeur en software developer hetzelfde programma hebben. Je ziet hetzelfde maar het zijn twee verschillende functies. Is er een verschil?

C# Developer: is de commerciële programmeertaal van Microsoft. Objectgeoriënteerde taal . Hiermee kan je apps bouwen, maar ook webapps en mobile apps.  En heel populair.  

Software Developer is enkel beschikbaar in Voltijdse dagopleiding en bestaat uit:  businessanalist (korte cursus), C# developer en het nieuwe  software tester + stage.

Deze opleiding is de opvolger van analist-programmeur.  

Daarmee is de cirkel rond: analyse – programmeren – testen.  

Op het einde van de opleiding behaal je 2 getuigschriften: c# developer en software tester.

Voor deze opleiding vragen wij een minimum niveau hoger secundair onderwijs met bij voorkeur een algemene richting met veel wiskunde. Je dient thuis verder te werken aan je opdrachten.  

In deze opleiding zit een stage van 4 weken: 1 week voor de paasvakantie, twee weken van de paasvakantie en de week na de paasvakantie.

Leren programmeren: in welke programmeertaal wordt het gedaan?

Je kan dat op twee manieren leren: 

Met C# of met Python.

Hoe verloopt de eindbeoordeling ivm met examens en testen voor netwerkbeheerder?

De proef beslaat ongeveer 30 minuten per cursist, volgende elementen komen aan bod : 

 • presentatie van de cursist van zijn werk
 • verdediging (hier staan de meeste punten op) van de cursist op vragen vanwege de jury.
Ik had me ingeschreven voor een 2de jaar netwerkbeheer. Komt deze Syntra-opleiding overeen met een graduaat? Wil dit zeggen dat ik voor de opleiding netwerkbeheer mijn vaste pc elke dag moet meenemen naar school?

Ondernemerschapsopleidingen van Syntra AB zijn erkend door het Ministerie van Werk.  

Bij een avondopleiding behaal je een getuigschrift (enkel beroepskennis)   

Bij een VDO (Voltijdse dagopleiding) behaal je een diploma (beroepskennis + businesss skills)   

Syntra werkt niet onder het Ministerie van Onderwijs.      

Omdat wij niet onder het Ministerie van Onderwijs vallen, kan je geen bachelor-graduaat of master behalen.  

Je kan bij ons enkel praktijkopleidingen volgen die je perfect voorbereiden op de arbeidsmarkt. 

Je hebt elke les je PC nodig. 

Ik heb reeds mijn algemene vorming gedaan bij CVO KISP-Aalst. Is deze opleiding cumuleerbaar met de opleidingen bij jullie?

Voor sommige opleidingen zijn de minimum toelatingsvoorwaarden: je dient te beschikken over een diploma van het hoger secundair onderwijs (diploma dat officieel overeenkomt met 6 jaar ASO, 6 jaar TSO, 6 jaar KSO en 7 jaar BSO). 

Dan is het goed dat je dat al hebt. 

Onze opleidingen vallen niet onder het Ministerie van Onderwijs, maar wel onder het Ministerie van Werk. 

Je kan geen opleiding van het CVO combineren met Syntra.

Ik heb geen Belgisch diploma. Kan ik de opleiding software developer volgen?

Wij aanvaarden geen enkel buitenlands diploma.
Elk buitenlands diploma dien je eerst gelijkwaardig te laten verklaren door Naric.

Welke maatregelen neemt Syntra aangaande Corona?

De maatregelen die Syntra momenteel neemt ifv Corona kan je nalezen op volgende webpagina
Wij volgen de regels die opgelegd worden door de Vlaamse Overheid. Momenteel mogen wij opnieuw lessen aanbieden. Dit met de juiste afstandsregels, verplicht dragen van een mondmasker, regelmatig wassen/ontsmetten van de handen, …

Hoe de lessen er vanaf september gaan uitzien is moeilijk te voorspellen.

Om het attest Cisco CCNA te halen, moet eerst de opleiding netwerkbeheerder gevolgd worden?

Om het attest CCNA 200-301 te behalen, mag je die specifieke opleiding volgen. Daar is geen voorkennis nodig, enkel een passie voor IT en netwerken en een goed engagement en doorzettingsvermogen. 

Voorbeelden van probleemstellingen zijn:

 • faillissementen doorheen het jaar (gebaseerd op KBO-gegevens)
 • demografische analyse van bepaalde landen (gebaseerd op VN-gegevens)
 • analyse eigen loopgedrag (FitBit data)
 • analyse voetbal data (invloed van weer, …)

Noot: gezien de aard van de oefening zal de dataset vermoedelijk van een publieke bron afkomstig zijn, zodat de cursist er zonder problemen aan kan.

Volgende aspecten zullen aan bod moeten komen gedurende de presentatie:

 • een korte, theoretische uiteenzetting van het gegeven dataset (welke datatypes komen er in voor, welke kwaliteitschecks werden er uitgevoerd, welke tool werd er gebruikt en waarom,…).
 • een overzicht van de gebruikte dataprocessing- en visualisatietechnieken om tot zijn resultaat te komen.
 • de presentatie van zijn resultaat (d.i. het antwoord op de initiële vraag).
 • Q&A door de jury.
Zijn de opleidingen telkens in een keer te betalen of is dit mogelijk in schijven?

Het is mogelijk om in schijven te betalen. Je moet een aanvraag doen bij de boekhouding, die dit al dan niet toestaat.

Zijn er ook regelmatig testen of is het meer examens die moeten afgelegd worden?

Er zijn na elke module examens. Als je hiervoor niet slaagt, mag je herkansen. Indien je voor de herkansing niet slaagt, moet je spijtig genoeg de opleiding stoppen.

Beschik je theoretisch reeds over de data of wordt er ook les gegeven in sources/goede databases vinden in je onderneming?

Het is een combinatie van beiden, je gaat op basis van data werken die de docent aanreikt en op het einde van de opleiding heb je een eindproef waar je zelf op zoek gaat naar data.

Is het combineerbaar met een voltijdse job?

Het is de bedoeling inderdaad dat iemand met een dagelijkse job, deze opleiding kan volgen.

Bij data-analist: heb je een bepaalde hoeveelheid voorkennis nodig of kan iedereen instappen met interesse?

Data-analisten zijn van nature wiskundig ingesteld, hebben een passie voor statistiek en gegevens. Onontbeerlijk zijn de analytische skills om complexe problemen op te lossen en communicatieskills om de verkregen inzichten te presenteren. We mikken op CIO’s, IT managers, business-analisten, ontwikkelaars, marketeers en DBA’s die meer willen leren over data-analyse.

Zouden de opleidingen Business analyst en Data analyse kunnen gecombineerd worden? Is dit te doen qua load?

Dag Jeroen, beide opleidingen combineren is heel zwaar. Er zijn bij beide opleidingen examens doorheen het jaar. Indien je niet slaagt, mag je herkansen. Maar indien je op de herkansing ook niet slaagt, mag je spijtig genoeg de opleiding niet verder zetten.

Is netwerkbeheerder voor iedereen toegankelijk?

Er wordt een intakegesprek gevoerd met de docent voor de start van de opleiding. Daarvoor worden er nog testen afgelegd, online.

Wanneer neemt het intakegesprek plaats?

Ergens eind augustus, begin september. Je wordt hiervoor gecontacteerd.

Wanneer ik kijk naar het opleidingsschema zie ik dat dit verdeeld is in verschillende sessies. Wat houdt dit juist in? Komt 1 sessie overeen met 1 dag ?

Bij het programma zijn er verschillende modules. Deze houden inderdaad een aantal sessies in. Een sessie is een les van steeds 4u.

Is jullie opleiding CCNA 200-301 een opleiding die je best neemt na een opleiding netwerkbeheer of kun je ook meteen met CCNA beginnen?

Deze opleiding is een must voor iedereen die zijn carrière in IT een boost wil geven. Toon met je behaalde certificaat je stevige kennis over netwerken, routers, servers en infrastructuur aan bij werkgevers. Iedereen kan aan deze opleiding deelnemen, je hebt geen specifieke voorkennis nodig. Belangrijkste is een passie voor netwerken en IT en een goed engagement en doorzettingsvermogen (je zal immers buiten de contacturen extra moeten studeren en oefenen). Als IT'er mag dit echter geen probleem zijn.

Tijdens de module interconnectie werd in groep een totaalproject uitgewerkt.

Voor de eindproef dient elke cursist hierop een eigen gekozen aanvulling / uitbreiding te kiezen, uit te werken en te pitchen.

De trainer kan zelf enkele voorstellen poneren zoals:

 • Wifi 6
 • Cloud Server Security
 • Firmware updates
 • Migratie van een netwerk
 • Automatisation

De cursist kan ook zelf een voorstel doen, die wel door de trainer dient gevalideerd te worden.

Wat met functiestoornissen? Begeleiding mogelijk?

Zeker ! We hebben een collega die niets anders doet dan zich inzetten in het begeleiden en helpen bij studeren. Zij is studiebegeleider en kan zodra nodig is, aangesproken worden om een afspraak te maken en samen het programma te overlopen.

Ik ben 50, ben afgestudeerd als vertaler Frans en Russisch. Jaren business skills heb ik in mijn vingers. Ik wil graag aftoetsen of ik in aanmerking kom

Bij het inschrijven moet je een attest bijvoegen, de leeftijd van 50 jaar, maakt niet uit. Je gaat dan online testen moeten afleggen en daarna een intakegesprek voeren met de docent. Op basis daarvan wordt gezien of de opleiding wel of niet voor jou is weggelegd.

Is er een stage in de opleiding Businessanalist?

Neen, in de avondopleidingen zijn er geen stages.

Is er ook opleiding netwerkbeheer in Leuven?

Neen, deze zijn enkel in Mechelen te volgen.

Is het mogelijk om na de opleiding als freelancer/eigen bedrijf te werken? Of is het belangrijk om eerst ervaring op te doen in een bedrijf?

Bij de dagopleidingen volg je 4 weken stage en word je echt opgeleid om daarna zelf aan de slag te gaan.

Hebben jullie ook opleidingen als Cyber Security of Ethical Hacking? Zullen deze in toekomst aangeboden worden?

Er wordt hierover nagedacht en momenteel al aan gewerkt. We plannen een lancering in september 2022.

Kan je een opleiding als vrij student volgen? Stel ik wil enkel mijn kennis bijschaven maar hoef geen diploma

Als je wenst deel te nemen aan de opleiding, moet je deze volledig betalen, ookal wens je op het einde van de rit geen diploma. 

Is het aan te raden Frontend Developer te volgen alvorens naar UX designer te gaan?

Je moet geen 2 jaar Frontend Developer volgen, vooraleer UX Desigenr te volgen. Je Engels is OK en je hebt voeling met de materie. Je bent bereid om je te engageren en hard te werken. 

Wat is de min vereiste van hardware voor de avondopleiding Netwerkbeheerder? Kom ik bv nog toe met een i7-7820HK , 16 gb ram ? Door het beroep dat ik nu uitoefen (topsporter) is het niet altijd mogelijk om aanwezig te kunnen zijn op lessen.

Voor systeembeheer Windows is dat onvoldoende, voor netwerkbeheerder en systeembeheerder Linux is dat prima. Daar ga je geen problemen mee hebben. Als je eens 1x op de 2 maand afwezig bent, dan gaat niemand daar een probleem van maken. Maar regelmatig naar de les komen is wel degelijk zeer belangrijk. Docenten zijn altijd bereid om te helpen, maar je moet beseffen dat ze niet aan een individu lesgeven maar aan een groep en dat ze vooruit moeten want de planning steekt vol.

Wat is het grootste verschil tussen een Business- en Data-analist?

Een Businessanalist kan met allerlei projecten bezig zijn en is all-round, een Data-analist is alleen met data en visualisatie van data bezig. Maar verder is het beroep zeer gelijkaardig, geschikt voor zowel mannen als vrouwen en bevindt het zich op het spannende snijvlak tussen business en IT.

Wat is het verschil met full-stack developer en software developer. Wat ik zie is enkel een verschil in backend taal.

Beiden hebben een verschillende taal. Full Stack Developer heeft zowel front- als backend. Software developer heeft naast een taal ook de inhoud van Businessanalist.

Wat mag ik me voorstellen bij het eindproject van Netwerkbeheerder?

Tijdens de module interconnectie werd in groep een totaalproject uitgewerkt. Voor de eindproef dient elke cursist hierop een eigen gekozen aanvulling / uitbreiding te kiezen, uit te werken en te pitchen. 
De trainer kan zelf enkele voorstellen poneren zoals:
Wifi 6, Cloud Server Security, Firmware updates, Migratie van een netwerk, Automatisation, ...
De cursist kan ook zelf een voorstel doen, die wel door de trainer dient gevalideerd te worden.

Leren we ook panda's bij Data-analyse?

Nee, dit onderdeel van Python wordt niet gegeven in Data-analist.

Ik heb gehoord dat opleidingen tot 22:15. Ik heb nachtshift en begin om 22:30. Mag ik iets vroeger stoppen?

Zeker, als je dit even met de docent bespreekt is dit geen probleem.

Welke opleidingen kwamen aan bod?

Naar het overzicht

Full Stack Developer - voltijdse dagopleiding

Netwerkbeheerder - voltijdse dagopleiding

Software developer - optie C# - voltijdse dagopleiding

UX-designer

Systeembeheerder Linux

Systeembeheerder Windows

Java Developer

Python Developer

Software developer - optie Python - voltijdse dagopleiding

Businessanalist