Stefan en Anja verzorgen het webinar "Opleidingen Informatica BIM". Antwoorden op jullie vragen verwerken we op deze pagina, uiterlijk 1 dag na het webinar. Toch nog iets niet duidelijk of je wil graag een afspraak maken? We helpen je hier verder.

Vragen en antwoorden
Wat zijn de voorwaarden om een opleiding te volgen bij Syntra?

Welke noodzakelijke voorkennis er vereist is voor een bepaalde opleiding staat vermeld op de opleidingspagina zelf. Voor elke opleiding van Syntra AB geldt minstens de regel dat je 18 jaar bent of voldaan hebt aan de leerplicht.

Voor andere opleidingen kunnen er extra voorwaarden zijn.

Wat zijn de maatregelen voor Corona in de opleidingen?

De maatregelen die Syntra momenteel neemt ifv Corona kan je nalezen op volgende webpagina.
Wij volgen de regels die opgelegd worden door de Vlaamse Overheid. Momenteel mogen wij opnieuw lessen aanbieden. Dit met de juiste afstandsregels, verplicht dragen van een mondmasker, regelmatig wassen/ontsmetten van de handen, … 

Hoe de lessen er vanaf september gaan uitzien is moeilijk te voorspellen. 

Kan ik nog inschrijven voor een opleiding? Hoe weet ik of er nog plaatsen vrij zijn?

Op elke opleidingspagina staat er een rode knop 'inschrijven'. Dit betekent dat je momenteel kan inschrijven voor de opleiding.

Is de opleiding bijna volzet, dan staat dit ook vermeld op onze website.
Je vindt dan specifiek bij de welbepaalde startdatum "bijna volzet - laatste plaatsen". 

Staat er "wachtlijst"? Dan kan je enkel inschrijven voor onze wachtlijst. 
Van zodra er een plaats vrij komt in de opleiding nemen we met jou contact op.

Wat is het verschil tussen Syntra en CVO?

Syntra valt onder het ministerie van werk en CVO valt onder het ministerie van onderwijs.
Over inhoud van lessen kunnen we moeilijk info geven. Wij zijn niet op de hoogte van de leerstof van CVO. 

Wat Syntra zo uniek maakt is dat je vooral les krijgt van mensen die jaren zelf in de praktijk staan. Je krijgt enkel vakken die je later nodig zal hebben als je de job zal uitoefenen.
Bijvakken zoals Frans en of Wiskunde komen niet aan bod.

Wanneer heb je examens?

De examens worden gegeven doorheen het cursusjaar.  Je ontvangt via het cursistenportaal het lessenrooster. Daarin staan de data vermeld van de examens. Deze zijn altijd ingepland na de welbepaalde module/vak en liggen vast voor het volledige cursusjaar.

Vallen de vakanties samen met de schoolvakanties?

De regel is dat je geen les hebt tijdens schoolvakanties en wettelijke feestdagen. Bij de opleiding BIM Bouwkundig tekenaar is er wel les voorzien tijdens de paasvakantie.

Maak je in een avondopleiding ook een eindwerk?

Vaak, maar niet altijd. Of dit zo is verneem je na je inschrijving. Je kan ook vooraf navragen via het klantencentrum. Indien een eindwerk of eindproef voorzien is, dan verdedig je deze voor een jury.

Welke uren zijn de Voltijdse dagopleidingen?

De planning verschilt van opleiding tot opleiding. De bedoeling is dat je van maandag tot en met vrijdag beschikbaar bent. Als opleidingen vaste lesdagen hebben staat dit vermeld op de infopagina van de website. Het is mogelijk dat lesdagen variëren naargelang de beschikbaarheden van de docenten en de combinatie met de andere campussen. Zo kan je de ene week vijf dagen les hebben terwijl dat de week nadien misschien maar anderhalve dag is. Maar dit is eerder uitzondering dan regel.

Ik wil graag BIM bouwkundig tekenaar volgen, maar ook leren werken met het programma Tekla, kan je dit programma apart studeren?

Helaas, hebben we hier geen aparte opleiding voor.
Wie de opleiding BIM bouwkundig tekenaar heeft gevolgd kan nadien vrijstellingen krijgen in de opleiding BIM Staaltekenaar.

Ik wil een carrièreswitch maken en ben 40+. Mag ik nog deelnemen aan de opleiding?

Jazeker, iedereen vanaf 18 jaar is welkom.
Er zijn regelmatig cursisten die een carrièreswitch willen maken en daarom een opleiding volgen bij Syntra AB.

Zit er in de opleiding BIM bouwkundig tekenaar Photoshop?

Nee, Adobe Photoshop zit niet in deze opleiding. Je kan altijd hiervan een korte opleiding volgen.

Kan ik bij Syntra een opleiding volgen met een bepaalde leertstoornis?

We hebben bij Syntra een leercoach. Bij de opstart van het cursusjaar kan je contact opnemen met onze collega Myrthe. Zij kan dan ook de docenten op de hoogte brengen waar nodig.
Je kan haar bereiken via leercoach@syntra-ab.be.

Als ik de opleiding BIM bouwkundig tekenaar in avondonderwijs volg, is er dan een stage aan verbonden?

Nee, in de avondopleiding is er geen stage voorzien.
Je leert alles via lessen van onze docenten.

Ik heb een buitenlands diploma, mag ik dan inschrijven voor de opleiding bij Syntra AB?

Wij aanvaarden geen buitenlandse diploma’s. 
Je dient deze altijd te laten gelijkstellen door NARIC.  

Kan de stageperiode worden verschoven naar een andere tijd?

De stage is een vaste periode. Buiten de stage heb je lessen.
Je kan de stageperiode dus niet verplaatsen omdat je dan ook de lessen niet kan volgen.

Moet ik zelf op zoek gaan naar een stageplek?

Ja, in de eerste plaats is het de bedoeling dat je zelf op zoek gaat naar een stageplaats. We hebben ondertussen ook al een contactlijst opgebouwd van de voorbije jaren. Ook zijn onze docenten steeds bereid om te helpen en jou te begeleiden bij de zoektocht naar een stageplaats.

Is de bouwkunde enkel in functie van Revit?

De docenten trachten de leerstof steeds op elkaar af te stemmen en geleidelijk aan op te bouwen. Bouwkunde is echter niet enkel in functie van Revit.

Is het ondernemerschap richting specifiek, of is dit hetzelfde voor alle richtingen. En is dit vaak nodig tijdens je job?

Ondernemerschap is redelijk algemeen voor de verschillende dagopleidingen. Vaak zal je die lessen ook samen volgen met cursisten van andere opleidingen. Syntra is gericht op het opleiden van potentiële zelfstandigen. Als je als werknemer aan de slag gaat, dan zal dit waarschijnlijk iets minder aan bod komen.

Hoe groot is een klas, en is 1 klas een volledige reeks? En heeft een klas 1 docent of meerdere?

Je hebt meerdere docenten, steeds minstens 2. Hoe groot de klasgroep is, hangt af van verschillende factoren: aantal inschrijvingen, beschikbare lokalen, de geldende maatregelen, het aantal klasgroepen

Is de eindproef een groot apart project of is het een verzameling van het werk doorheen het jaar?

Doorheen het jaar wordt hier wel naartoe gewerkt. Wat niet wegneemt, dat je hier nog wel wat tijd en energie in zal moeten investeren.

Zijn die examens op het einde van het jaar?

Dat varieert. Wanneer een vak is afgerond, dan volgt er een examen. Dat kan zowel in bijvoorbeeld november zijn als in juni.

Kan je educatief verlof krijgen voor de opleiding (avondopleiding)?

Educatief verlof is enkel nog van toepassing voor cursisten die wonen en/of werken in Brussel. Voor anderen is het sinds 2019 gewijzigd naar Vlaams opleidingsverlof VOV. In hoeverre een opleiding hiervoor in aanmerking komt, kan je terugvinden in de opleidingsdatabank:

https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank

Is er een verschil tussen de voltijdse dagopleiding en de avondopleiding? Vooral dan in erkenning van de diploma's/getuigschriften en de hoeveelheid leerstof?

De erkenning van het getuigschrift is hetzelfde. Wie in de dagopleiding ook slaagt voor de lessen ondernemerschap, krijgt naast een getuigschrift ook een diploma. In de dagopleiding is ook een stage voorzien van 4 weken. Dat is bij de avondopleiding niet het geval. In de dagopleiding zijn er extra uren voorzien om dieper in te gaan op het programma Revit (aangezien dit op een kortere periode moet gekend zijn). Ook zijn er extra lessen voorzien waarin men dieper ingaat op het begrip BIM tijdens lezingen en werfbezoeken, ...

Hallo, is er een bepaalde voorkennis vereist?

Nee, we starten van nul. Belangrijk is wel dat je met een computer kan werken. Het is dan ook een zeer intensieve opleiding. Je dient op een jaar tijd heel veel info te verwerven. Je zal naast de uren op de schoolbanken nog heel veel uren aan je schoolwerk moeten besteden. Niet eenvoudig, maar met de nodige inzet en motivatie zeker haalbaar.

Is er ook de mogelijkheid om als aanvulling bouw visualisator te volgen?

Nadat je de opleiding hebt afgerond bedoel je? Dat is zeker een mogelijkheid. Momenteel staat deze niet gepland binnen Syntra AB voor komend cursusjaar. 

Welke opleidingen kwamen aan bod?

BIM bouwkundig tekenaar

BIM bouwkundig tekenaar - voltijdse dagopleiding

3D-Artist - voltijdse dagopleiding