Bart en Marlies verzorgden het webinar "Opleidingen Voertuigen & Metaal". Antwoorden op jullie vragen verwerken we op deze pagina, uiterlijk 1 dag na het webinar. Toch nog iets niet duidelijk of je wil graag een afspraak maken? We helpen je hier verder.

Vragen en antwoorden
Wat zijn de voorwaarden om een opleiding te volgen bij Syntra?

Welke noodzakelijke voorkennis er vereist is voor een bepaalde opleiding staat vermeld op de opleidingspagina zelf. Voor elke opleiding van Syntra AB geldt minstens de regel dat je 18 jaar bent of voldaan hebt aan de leerplicht. Voor andere opleidingen kunnen er extra voorwaarden zijn.

Wat zijn de maatregelen voor Corona in de opleidingen?

De maatregelen die Syntra momenteel neemt ifv Corona kan je nalezen op volgende webpagina.
Wij volgen de regels die opgelegd worden door de Vlaamse Overheid. Momenteel mogen wij opnieuw lessen aanbieden. Dit met de juiste afstandsregels, verplicht dragen van een mondmasker, regelmatig wassen/ontsmetten van de handen, … 

Hoe de lessen er vanaf september gaan uitzien is moeilijk te voorspellen.

Kan ik nog inschrijven voor een opleiding? Hoe weet ik of er nog plaatsen vrij zijn?

Op elke opleidingspagina staat er een rode knop 'inschrijven'. Dit betekent dat je momenteel kan inschrijven voor de opleiding.

Is de opleiding bijna volzet, dan staat dit ook vermeld op onze website.
Je vindt dan specifiek bij de welbepaalde startdatum "bijna volzet - laatste plaatsen". 

Staat er "wachtlijst"? Dan kan je enkel inschrijven voor onze wachtlijst. 
Van zodra er een plaats vrij komt in de opleiding nemen we met jou contact op.

Wat is het verschil tussen Syntra en CVO?

Syntra valt onder het ministerie van werk en CVO valt onder het ministerie van onderwijs.
Over inhoud van lessen kunnen we moeilijk info geven. Wij zijn niet op de hoogte van de leerstof van CVO.

Wat Syntra zo uniek maakt is dat je vooral les krijgt van mensen die al jaren zelf in de praktijk staan. Je krijgt enkel vakken die je later nodig zal hebben als je de job zal uitoefenen.
Bijvakken zoals Frans en of Wiskunde komen niet aan bod.

Wanneer heb je examens?

De examens worden gegeven doorheen het cursusjaar.
Je ontvangt via het cursistenportaal het lessenrooster. Daarin staan de data vermeld van de examens. Deze zijn altijd ingepland na de welbepaalde module/vak en liggen vast voor het volledige cursusjaar.

Vallen de vakanties samen met de schoolvakanties?

Doorgaans heb je geen les tijdens schoolvakanties en wettelijke feestdagen. Dit kan echter per opleiding verschillen, maar is eerder uitzonderlijk.

Maak je in een avondopleiding ook een eindwerk?

Vaak, maar niet altijd. Of dit zo is verneem je na je inschrijving. Je kan ook vooraf navragen via het klantencentrum. Indien een eindwerk of eindproef voorzien is, dan verdedig je deze voor een jury.

Welke uren zijn de Voltijdse dagopleidingen?

De planning verschilt van opleiding tot opleiding. De bedoeling is dat je van maandag tot en met vrijdag beschikbaar bent. Als opleidingen vaste lesdagen hebben staat dit vermeld op de infopagina van de website. Het is mogelijk dat lesdagen variëren naargelang de beschikbaarheden van de docenten en de combinatie met de andere campussen. Zo kan je de ene week vijf dagen les hebben terwijl dat de week nadien misschien maar anderhalve dag is. Maar dit is eerder uitzondering dan regel.

Ik heb een buitenlands diploma, mag ik dan inschrijven voor de opleiding bij Syntra AB?

Syntra AB aanvaardt geen buitenlandse diploma’s.
Je dient deze altijd te laten gelijkstellen door NARIC.

Krijgen we een lijst van het materiaal dat we voor de opleiding moeten aankopen?

In de eerste les wordt door onze docent alle info gegeven welk materiaal je dient aan te kopen.

Moeten we voor de opleiding Fietshersteller zelf fietsen meenemen?

Nee, in deze opleiding zijn er voldoende fietsen beschikbaar om aan te werken.
Op vraag van de docent mag je soms je eigen fiets meenemen.

Vinden de cursisten na de opleiding fietsvakhandelaar snel een job?

Jazeker! Momenteel is er nog veel vraag naar goed opgeleide fietsherstellers. Tijdens deze opleiding loop je ook nog stage. Sommige cursisten kunnen nadien in hun stageplek vast aan de slag.

Is er een herkansing indien je de eerste keer niet slaagt voor het VCL-attest?

Dat kunnen we op dat moment inderdaad wel bekijken.

Wat kost de opleiding onderhoudsmecanicien?

Avondopleiding €835 + eventueel bijkomende kosten voor handgereedschap en werkkledij, voltijdse dagopleiding €1450 + eventueel bijkomende kosten voor handgereedschap en werkkledij. Inschrijving kan wel via VDAB voor VDO.

Heb je een voorbeeld van een sectorale proef?

Een sectorale proef is steeds opgebouwd uit verschillende onderdelen, waarbij de focus ligt op het praktische deel, maar ook theorie aan bod komt. Het gaat om verschillende proeven waarbij de algemene kennis wordt afgetoetst die het afgelopen cursusjaar zijn aangeleerd.

Is er een leerlingenstop bij inschrijving en wat gebeurt er indien er te weinig inschrijvingen zouden zijn?

We werken inderdaad met een minimum aantal inschrijving om de opleiding van start te laten gaan. Er is ook per opleiding een maximum aantal inschrijvingen. Concreet: als er te weinig inschrijvingen zijn, zal de opleiding niet starten. Als het maximum is bereikt, kan je jezelf nog wel op de wachtlijst zetten, voor moest er last minute iemand afzeggen.

Ik heb 2 vragen ivm polyvalent mecanicien avondopleiding: hoe is de verdeling theorie/praktijk en is de praktijk voldoende ondersteund door theorie in klas. Twee: is er praktische ervaring nodig bij deze opleiding?

Vraag 1: er is inderdaad een evenwicht tussen theorie en praktijk. We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk praktijk theoretisch te onderbouwen.

Vraag 2: in principe is er geen ervaring nodig om de opleiding te kunnen aanvatten. Je zal wel worden uitgenodigd voor een intakegesprek, om jouw motivatie ed af te toetsen, zowel bij ons, als bij VDAB, moest je via hen inschrijven.

Kan je iets meer zeggen over de docenten? Wisselt dat per onderdeel? Heel het jaar dezelfde docent? Die komen uit het werkveld?

Onze docenten komen inderdaad uit het werkveld, wat maakt dat zij concrete voorbeelden en situaties vanuit de praktijk kunnen delen tijdens de les. Bij de meeste opleidingen is er één docent voor het hele jaar, maar af en toe kan het gebeuren dat een bepaalde module door een andere docent wordt gegeven, als dit om iets heel specifiek gaat, als een veiligheidsmodule, bijvoorbeeld.

Fietshersteller: als we die als koppel zouden volgen, dan vermoed ik dat we ons werkmateriaal kunnen delen?

Ja hoor, dat moet lukken, indien dit efficiënt kan gebeuren :-)

Is er een maximum leeftijd voor de deelnemers?

Nee hoor, iedereen is welkom!

Welke opleidingen kwamen aan bod?

Naar het overzicht

Automecanicien - voltijdse dagopleiding

Fietshersteller - voltijdse dagopleiding

Lasser - voltijdse dagopleiding